settings icon
share icon
Въпрос

Защо завършваме молитвите си с „Амин“?

Отговор


Еврейската дума „амин“ буквално означава „наистина“ или „така да бъде“. Думата “Амин” се среща в новозаветния гръцки език и има същото значение. Почти половината от места, където се среща думата „амин“ в Стария Завет се намират книгата Второзаконие. Във всяко от тези места, думата е отговор на хората, които реагират на произнесените проклятия от страна на Бог за различни грехове. Всяко произнесено проклятие е последвано от думите „И целият народ да отговори: Амин“ (Второз. 27:15-26). Това показва, че хората приветстват праведното отсъждане, произнесено от един свят Бог като отговарят: „така да бъде“. Думата амин свидетелства за убеждението на слушателите, че отсъжданията, които са чули са истинни, справедливи и сигурни.

Седем от старозаветните препратки свързват думата „амин“ с прослава. Изречението „И целият народ каза: Амин! И възхвалиха Господа.”, което се намира в 1 Летописи 16:36, е типично за връзката между амин и прослава. В Неемия 5:13 и 8:6 народът на Израил потвърждава прославата на Бога от страна на Ездра като се покланят на Господа и Му се покоряват. Най-висшия израз на възхвала към Бога е покорството. Когато казваме „амин“ на Неговите заповеди и наредби, нашата прослава е като приятна музика за Неговите уши.

Всички новозаветни автори използват думата „амин“ в края на своите послания. Апостол Йоан я използва в края на евангелието, в края на неговите три послания и в края на книгата Откровение, където тя се среща три пъти. Всеки път тя е свързана с прослава и възхвала на Бога и се отнася към Второто Пришествие и края на света. Ап. Павел пише „амин“ след благословенията към църквите, в неговите послания към тях, както правят и ап. Петър, Йоан и Юда в своите послания. Това, което влагат в тази дума е: „Нека така да бъде, че Господ наистина да даде тези благословения върху вас.“

Като християни ние казваме „амин“ в края на своите молитви и така следваме примера на апостолите като молим Бога „нека да бъде така, както сме се помолили“. Като си припомняме връзката между амин и прославата чрез покорство, всички молитви би следвало да бъдат изговорени в синхрон с Божията воля. В този случай, когато казваме „амин“, ние можем да бъдем сигурни, че Бог ще отговори „така да бъде“ и ще даде отговор на нашите прошения. (Йоан 14:13; 1 Йоаново 5:14).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо завършваме молитвите си с „Амин“?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries