settings icon
share icon
Въпрос

Бог чува ли моите молитви?

Отговор


Бог чува всичко, включително молитвите. Той е Бог. Нищо не става без Негово знание (Псалм 139:1-4). Той е суверен над всичко, което е създал (Исая 46:9-11). Така въпросът не е дали Бог знае за всяка молитва (Той знае), но дали се вслушва в нашите молитви с намерение да им отговори.

Бог иска ние да се молим. Той е създал молитвата като средство, чрез което можем да се радваме на близост с Него (Откр. 3:20), да изповядваме нашите грехове (1 Йоаново 1:9), да Го молим да посрещне нуждите ни (Псалм 50:15) и да съобразяваме нашата воля с Неговата (Йеремия 29:11-12; Лука 22:42). Един определен вид молитва е гарантирано, че ще бъде отговорена. Лука 18:13-14 описва молитвата на покаяние. Когато се обръщаме към Господа в смирено покаяние, Той е загрижен да ни оправдае и да ни прости.

Все пак, когато мислим за молитвата, много е важно да помним, че повечето Божии обещания в Св. Писание са написани за Неговите хора. В Стария Завет тези обещания са били за Израил и тези, които се обединяват с тях. В Новия Завет, тези обещания са написани за последователите на Исус. Ще бъде злоупотреба с Писанието ако изваждаме отделни стихове и се опитваме да ги прилагаме във всяка ситуация, която искаме, като това включва и молитвата. Въпреки, че Бог знае и чува всичко, има някои обстоятелства, които Той е посочил, когато няма да отговаря на нашите молитви:

1. Тогава, когато избираме да се прилепяваме към греха, вместо да се покаем и да се променим, Бог няма да чуе нашите молитви. В Исая 1:15 Господ казва: “И когато простирате ръцете си,

ще крия очите Си от вас; даже когато принасяте много молитви, не искам да слушам;

ръцете ви са пълни с кръв.!” Притчи 28:9 казва, “Който отклонява ухото си от слушане на закона,

на такъв самата му молитва е мерзост.”

Пример: Млада двойка живеят заедно в сексуален грях, но се молят Бог да благослови домът им.

2. Тогава, когато искаме според нашите собствени себични желания, Бог няма да отговори на нашите молитви. Яков 4:3 казва, “Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия.”

Пример: Един човек е недоволен от своята три-годишна кола и се моли за чисто нова, по-скъпа кола.

3. Тогава, когато това, за което се молим не е съобразено с Божията воля за нас. 1 Йоаново 5:14 казва, „И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;.”

Пример: Ние се молим горещо за нова работа, но Божият план изисква да останем където сме за да бъдем благовестители на нашите колеги.

4. Тогава, когато не се молим с вяра. В Марк 11:24 Исус казва, “Затова ви казвам: Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне.” Въпреки това, вда вярваш не е да имаш вяра за нещо, а да имаш вяра в Някой. Нашата вяра е в Божия характер и Неговото желание да ни благослови и да ни утеши. Когато се молим, трябва да имаме вяра, че Той ни чува и ще ни отговори на всяка молба, която е в синхрон с Неговата воля за нас (1 Йоаново 5:14-15).

Пример: Ние се молим Бог да снабди финансова нужда, но продължаваме да се притесняваме и да правим коментари на неверие пред нашето семейство и колеги, например, „Аз сигурно никога няма да получа тези пари“.

Бог е свят и желае и ние да бъдем святи, както е Той (Левит 22:32; 1 Петрово 1:16). Когато Той знае, че ние също търсим тази святост, Той с удоволствие отговаря на нашите молитви по начин, който продължава нашия духовен растеж. Исус казва, “Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.” (Йоан 15:7). Тайната на молитвата е да пребъдваме в Христос, така че, каквото и да поискаме да бъде в синхрон с Неговото сърце (Псалм 37:4). Само тогава имаме увереността, че Бог слуша нашите молитви с нагласа да им отговори.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бог чува ли моите молитви?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries