settings icon
share icon
Въпрос

По какъв начин молитвата е общуване с Бога?

Отговор


За да разберем естеството на Божията комуникация с нас и нашата с Него, трябва да започнем с няколко ключови правила. Първото е, че Бог говори само истината. Той никога не лъже и никога не заблуждава. Йов 34:12 обявява: „Наистина Бог няма да извърши нечестие, нито Всемогъщият ще изкриви правосъдието.” Второто правило е, че Библията представлява истинските думи на Бога. Гръцката дума за „Писание”, graphe, е използвана 51 пъти в Новия Завет за да опише Старозаветните писания. Във 2 Тимотей 3:16 Павел потвърждава, че тези думи буквално са „вдъхнати от Бога”. Думата graphe се отнася също за Новия Завет – конкретно, когато Петър нарича посланията на Павел „писание” във 2 Петрово 3:16 и също, когато (в 1 Тимотей 5:18) Павел цитира думите на Исус от Лука 10:7 и ги нарича „писание”. Така, щом веднъж докажем, че Новият Завет принадлежи към специалната категория „писание”, след това е правилно да отнесем 2 Тимотей 3:16 и към него, и да кажем, че той също има характеристиките, които Павел приписва на „цялото писание.” То е „вдъхнато от Бога” и всичките му думи са истински Божии слова.

Защо тази информация се отнася към въпроса за молитвата? Сега, когато доказахме, че Бог говори само истината, и че Библията представлява истинските Божии думи, ние можем логически да стигнем до следните две заключения относно общуването с Бога. Първо, понеже Библията казва, че Бог слуша хората (Псалм 17:6, 77:1; Исая 38:5), един човек може да разчита, че ако е в правилни взаимоотношения с Бога и слуша Бога, Бог ще го чуе. Второ, понеже Библията е самите Божии думи, човек може да уповава, че когато е в правилни отношения с Бога и чете Библията, той буквално чува Божието изговорено слово. Правилните отношения с Бог, които са необходими за добрата комуникация между Бог и човек се засвидетелстват по три начина. Първият е обръщане от греха, или покаяние. Например, Псалм 27:9 е молбата на Давид към Бог да го чуе и да не се отвръща от него в гнева си. От това разбираме, че Бог отвръща лицето си от греха на човека, и че грехът пречи на комуникацията между Бога и човека. Друг пример за това се намира в Исая 59:2, където Исая казва на хората: „но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува.” Затова, когато има неизповядан грях в нашия живот, той ще спъва комуникацията с Бога. Освен това, за общуването с Бог е необходимо смирено сърце. В Исая 66:2 Бог изговаря тези думи: „Но пак към този ще погледна, към онзи, който е сиромах и съкрушен духом и който трепери от словото Ми.” Третото нещо е праведният живот. Това е положителната страна на обръщането от греха и се бележи конкретно чрез ефективността на молитвата. Яков 5:16 казва: „Голяма сила има усърдната молитва на праведния.”

Можем да говорим на Бог на глас, наум или писмено. Можем да бъдем уверени, че Той ще ни чуе и че Святият Дух ще ни помогне да се молим така, както трябва. Римляни 8:26 казва: „Така също и Духът ни помага в нашата немощ - понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания.”

Колкото до Божия метод за отговаряне, трябва да очакваме Бог да ни говори предимно чрез Писанието, а не да разчитаме, че Той винаги ще влага мисли директно в нашите умове, за да ни ръководи към конкретни действия или решения. Заради нашата способност да се заблуждаваме сами, не е мъдро да приемаме идеята, че абсолютно всяка мисъл, която влиза в нашите умове, идва от Бога. Понякога, Бог не ни говори директно чрез Писанието относно някой конкретен въпрос, и е разбираемо, че може да се изкушим да потърсим извън-библейско откровение в тези случаи. Обаче, най-мъдрото решение тогава – за да избегнем приписването на думи на Бога и/или поддаване на заблуда – е да намерим отговори, като отнесем въпроса към библейските принципи, които Той вече ни е дал.

Също е препоръчително да се молим горещо за мъдростта да достигнем до верните заключения, защото Той е обещал да даде мъдрост на тези, които искат такава. „Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена” (Яков 1:5). По какъв начин молитвата е общуване с Бога? Молитвата е когато отваряме сърцето си пред нашия небесен Баща и в отговор Бог ни говори чрез Неговото Слово и ни напътства чрез водителството на Духа Си.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

По какъв начин молитвата е общуване с Бога?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries