settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява застъпническата молитва?

Отговор


Много просто – застъпническа молитва е когато се молим за другите. Често в Стария Завет се среща ролята посредник в молитва: например, в случаите с Авраам, Мойсей, Давид, Самуел, Езекия, Илия, Еремия, Езекиил и Даниил. В Новия Завет Христос е изобразен като върховният ходатай, и заради това всяка молива на християнина става застъпничество, понеже се принася на Бога чрез Христос. Исус запълни пропастта между Бога и нас, когато умря на кръста. Заради Христовото посредничество, сега можем да се застъпваме в молитва за други християни или за изгубените, като молим Бог да отговори на техните прошения според Неговата воля. „Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците - Човекът Христос Исус” (1 Тимотей 2:5). „Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога и Който ходатайства за нас?” (Римляни 8:34).

В Даниил 9 глава се намира чудесен модел за застъпническа молитва. Тя има всички елементи на истинска ходатайствена молитва. Тя е в отговор на Словото (ст. 2); характеризира се от плам (ст. 3) и себеотрицание (ст. 4); идентифицира се самоотвержено с Божия народ (ст. 5); подсилена е от изповед (ст. 5-15); разчита на Божия характер (ст. 4, 7, 9, 15); и има за своя цел славата на Бога (ст. 16-19). Подобно на Даниил, християните трябва да идват при Бог заради другите със съкрушено сърце и покаяние, с признание на своето собствено недостойнство, и с чувство за себеотрицание. Даниил не казва: „Имам право да изисквам това от Теб, Боже” защото съм един от твоите специални, избрани ходатаи.” Той казва: „Аз съм грешник”, и по смисъл: „Нямам право да изисквам нищо.” Истинската застъпническа молитва се стреми не само да узнае Божията воля и да я види изпълнена, независимо дали това ще помогне на нас и без значение колко ще ни струва нейното изпълнение. Истинската застъпническа молитва търси Божията слава, а не нашата собствена.

Следва непълен списък на хората, за които трябва да принасяме застъпническа молитва: всички в позиция на власт (1 Тимотей 2:2); служители (Филипяни 1:19); църквата (Псалм 122:6); приятели (Йов 42:8); сънародници (Римляни 10:1); болни (Яков 5:14); врагове (Еремия 29:7); хората, които ни гонят (Матей 5:44); хората, които ни изоставят (2 Тимотей 4:16); и всички хора (1 Тимотей 2:1).

В съвременното християнство съществува погрешната идея, че хората, които принасят застъпнически молитви, са специална класа „свръх-християни”, призовани от Бог на специална мисия на ходатайство. Библията ясно казва, че всички християни са призовани да бъдат ходатаи. Всички християни имат Святия Дух в сърцето си и, точно както Той се застъпва за нас според Божията воля (Римляни 8:26-27), така и ние трябва да ходатайстваме един за друг. Това не е привилегия, ограничена за изключителен християнски елит; това е заповед за всички. Всъщност, да не се застъпваме за другите е грях. „А колкото до мене, да не даде Бог да съгреша пред Господа, като престана да се моля за вас! Но ще ви уча на добрия и правия път” (1 Царе 12:23).

Със сигурност когато помолиха останалите да ходатайстват за тях, Петър и Павел не ограничиха своята молба само за хора със специално призвание за застъпничество. „И така, те пазеха Петър в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него” (Деяния 12:5). Забележете, че цялата църква се е молила за него, а не само хора с дарба за ходатайство. В Ефесяни 6:16-18 Павел увещава вярващите от Ефес – всички тях – за основите на християнския живот, които включват застъпничество „на всяко време с всякаква молитва и прошение.” Става ясно, че застъпническата молитва е част от християнския живот на всички вярващи.

Освен това в Римляни 15:30 Павел иска молитви за себе си от всички вярващи в Рим. Също, в Колосяни 4:2-3 той увещава вярващите от Колос да ходатайстват за него. В никоя молба за застъпничество в Библията няма някакъв знак, че само определена група хора може да ходатайстват. Напротив, тези, които молят останалите да се застъпват за тях могат да използват цялата помощ, която успеят да съберат! Идеята, че застъпническата молитва е привилегия и призвание само на някои християни, не се основава на Библията. Нещо по-лошо, тя е разрушителна идея, която често води до гордост и чувство за превъзходство.

Бог призовава всички християни да бъдат застъпници. Неговото желание е всеки вярващ да бъде активен в ходатайствени молитви. Каква чудна и възвишена привилегия имаме да идваме смело пред престола на Всемогъщия Бог с нашите молитви и прошения!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява застъпническата молитва?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries