settings icon
share icon
Въпрос

Библейска ли е публичната молитва? Правилно ли е да се молим публично?

Отговор


Публичната молитва е въпрос, с който се борят мнозина християни. Тъй като е известно, че много вярващи се молили публично в Библията, както е правил Самият Исус, няма нищо погрешно в публичната молитва. Много старозаветни водачи се молили публично за народа. Соломон се молил пред целия народ за него и за себе си. Няма нищо, което да покаже, че тази молитва не била приемлива за Господ (3 Царе 8:22-23). След завръщането на израилтяните от вавилонски плен Ездра бил толкова поразен като узнал, че израилтяните са изоставили поклонението на истинския Бог, че той се молил и плакал горчиво пред дома на Господа. Толкова страстна била молитвата, че той причил „голямо събрание на мъже, жени и деца" да се присъединят към него и да плачат горчиво (Ездра 10:1).

Обаче, примерите на Анна и Даниил илюстрират, че е възможно да бъдат погрешно разбрани или дори преследвани заради публичната си молитва. Както с всички молитви, така и публичната молитва трябва да бъде предлагана с вярното отношение и мотив. От няколкото библейски примери се оформя ясна картина на приемливата и Богопочитаща молитва.

Анна, майката на пророка Самуил, била бездетна в продължение на години като търпяла срама и преследването за безплодието си, носени от жените в библейски времена (1 Царе 1:1-6). Тя посещавала редовно Храма да умолява Бог да й даде дете, молейки горещо от „голямата си мъка и скръбта". Толкова прочувствена била молитвата й, че свещеникът Илий помислил, че е пияна (1 Царе 1:10-16).

Ето пример за публична молитва, която е разбрана погрешно. Молитвата на Анна била праведна и сърцето й било на правилното място. Тя не се опитвала да привлече внимание към себе си, а просто била смутена и завладяна от нуждата да се моли. Илий помислил, че е пияна, но това била негова грешка, а не неин грях.

Публичната молитва на Даниил била случай за неговите врагове да го преследват и опит да го убият. Данаил се отличил при отговорностите си като един от началниците при цар Дарий толкова много, че царят намислил да го постави над цялото царство (Даниил 6:1-3). Това разярило другите началници и те търсели начин да дискредитират или унищожат Даниил. Те насърчили Дарий да издаде забрана неговите поданици да се молят на друг освен на царя през следващите тридесет дена. Наказанието за неподчинение било хвърляне в рова с лъвовете. Даниил, обаче, продължил да се моли открито на Бог, така че можел да бъде видян от прозореца на спалнята си да прави това. Даниил се молил по начин, който не само че бил видим за другите, но го излагал на неговите врагове. Обаче, той ясно знаел, че Бог бил почитан от неговата молитва и затова не прекъснал обичая си. Той не поставил мненията и дори заплахите на хората над желанието си да се подчинява на Господ.

В Матей 6:5-7 Исус дава два начина да се уверим, че молитвите ни са праведни. Първо, молитвите не трябва да бъдат заради целта да бъдат видяни от другите като праведни или „духовни". Второ, молитвите трябва да бъдат автентични, от сърцето, а не само напразно повторение на „празни фрази". Обаче, когато сравним с други Писания, които показват хора, молещи се публично, знаем, че това не е призоваване да се молим винаги сами. Въпросът е да се избягва греха. Онези, които се борят с желанието да бъдат видяни като праведни, и които забелязват, че това изкушение се прокрадва по време на публичната молитва, биха постъпили добре да обърнат внимание на предписанието на Исус да се усамотят и да се молят на Отца, който ще ги възнагради тайно. Исус знаел, че желанието на фарисеите било да бъдят видяни от хората като праведни, а не да говорят истински на Бог. Това изказване за молитвата било предназначено да осъди и е напътствено за всички християни, но не означава, че всички молитви трябва да бъдат тайни.

Публичната молитва трябва да бъде Богопочитаща, безкористна и основана на истинско желание да говорим на Бог, а не на хората. Ако можем да се молим публично без да нарушаваме тези принципи, ще направим добре да се молим публично. Ако, обаче, нашата съвест го забранява, тайната молитва няма с нищо да намали ефективността си.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Библейска ли е публичната молитва? Правилно ли е да се молим публично?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries