settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да използваме излишни думи в молитва?

Отговор


Исус казва в Проповедта на планината: „ А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си.” (Матей 6:7). Думата за „излишни“ означава празни, безполезни; така Исус ни предупреждава, че повтаряне на празни и безполезни фрази в нашите молитви няма да помогне те да бъдат чути от Бога. Нашият небесен Отец не се интересува от брой на думи, поетични изрази или мантри. Той желае „искреност вътре в сърцето“ (Псалм 51:6).

Исус подчертава, че употребата на повтарящи се думи във формули е езическа практика и не трябва да бъде част от християнската молитва. Нашите молитви трябва да са повече като кратката молитва на пророк Илия на планината Кармил и по-малко като дългите, повтарящи се молитви на пророците на Ваал (срв. 3 Царе 18:25-39).

Когато се молим, ние говорим с Бога и Му се покланяме. Това е като разговор, от сърце. Много религии – и някои клонове на християнството – имат шаблони молитви, които трябва да се повтарят отново и отново. Някои църкви дори отиват до там, че да изискват от своите членове да повтарят определена молитва определен брой пъти за да получат опрощение на греховете. Това е езичество и суеверие; такива молитви-формули са „излишни думи“, които нямат място в църквата. Исус ни е изкупил от греховете веднъж за винаги (Евреи 10:10) и можем с дръзновение да се приближаваме към трона на благодатта, чрез цената на Христовата жертва (Евреи 4:15-16), а не заради „многото думи“ (Мат. 6:7).

Лесно е да попаднем в това да повтаряме излишни думи вместо да мислим за нашите думи в нашите молитви или да им позволим да дойдат от сърце. Трябва да се фокусираме върху Бог в молитва и да Го почитаме в нашите сърца. В Исая 29:13 се казва: „ Затова Господ каза:

Понеже този народ се приближават до Мене с устата си и Ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от Мен…”.

Предупреждението на Исус за излишните думи означава, че трябва да избягваме излишни или безсмислени думи и повторения в молитвите си. Повторенията запълват времето, но не доказват нашето посвещение, нито подобряват шанса ни Бог да ни чуе. Трябва да учим децата си още в ранна възраст да се молят по един естествен, разговорен начин, с почит и уважение към Този, към когото се обръщат.

Това, човек да бъде настоятелен в молитва не е същото това да използва излишни думи. Няма нищо лошо в това, човек да се моли за едно и също нещо повече от веднъж (срв. 2 Кор. 12:8). В крайна сметка, Исус ни учи да се молим и да не се отказваме (Лука 18:1). Но това трябва да се разбира, че нашите молитви са от сърце, спонтанни, и пълни с богопочитание, не с повтаряне на думи, написани от някой друг.

Библията ни учи да се молим с вяра (Яков 1:6), като директно се обръщаме към Бога (Мат. 6:9), и в името на Исус (Йоан 14:13). Трябва да принас яме молитвите си с благоговение и скромност (Лука 18:13), с постоянство (Лука 18:1) и в покорство на Божията воля (Мат. 6:10). Библията ни учи да избягваме молитви, които са лицемерни, създадени да бъдат чути само от други хора (Мат. 6:5) или основани на излишни думи (Мат. 6:7).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да използваме излишни думи в молитва?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries