settings icon
share icon
Въпрос

Има ли условия за отговорената молитва?

Отговор


Някои хора биха искали молитвата да няма никакви условия. Все пак, библейски факт е, че молитвата има условия. Вярно е, че Исус е казал: „И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.” (Матей 21:22). Но дори и в това твърдение, имаме едно условие за молитвата: вяра. Като изследваме Библията можем да видим, че има и други условия за молитвата.

Ето десет библейски указания за молитвата, които включват условия:

1) Да се молим на Небесния Отец (срв. Мат. 6:9). Това условие за молитвата може да изглежда очевидно, но е важно. Ние не се молим на фалшиви богове, на себе си, на ангели, на Буда или на Богородица. Ние се молим на Бога на Библията, който е разкрил Себе си в Исус Христос и чийто Дух живее в нас. Когато идваме при Него като наш „Отец“ означава, че ние първо сме Негови чада – направени такива чрез вяра в Христа (срв. Йоан 1:12).

2) Да се молим за добрите неща (срв. Мат. 7:11). Ние не винаги разбираме или разпознаваме какво е добро, но Бог знае, и Той копнее да даде на Своите чада това, което е най-добро за тях. Ап. Павел се моли три пъти за да бъде изцелен от болка, но всеки път Бог му казва „Не“. Защо един любящ Бог ще откаже да изцели ап. Павел? Защото Бог има нещо по-добро за него, а именно, живот по благодат. Ап. Павел спира да се моли за изцеление и започва да се радва в своята слабост (2 Кор. 12:7-10).

3) Да се молим за необходимите неща (срв. Филипяни 4:19). Да сложиш Божието царство като приоритет е едно от условията за молитва (Мат. 6:33). Обещанието е, че Бог ще снабди всяка наша нужда, не нашите желания. Има разлика между двете.

4) Да се молим с праведно сърце (срв. Яков 5:16). Библията говори за това, че чистата съвест е условие за отговорена молитва (Евреи 10:22). Важно е да се стремим да нямаме неизповядан грях пред Господа. „Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда,

Господ не би послушал.” (Псалм 66:18).

5) Да се молим с благодарно сърце (срв. Филипяни 4:6). Част от молитвата е отношение на благодарност.

6) Да се молим според Божията воля (срв. 1 Йоаново 5:14). Важно условие за молитвата е тя да бъде според Божията воля. Исус се моли по този начин през цялото време, дори в Гетсимания: „Обаче не Моята воля, но Твоята да бъде“ (Лука 22:42). Можем да се молим колкото си искаме, с голяма искреност и вяра, за г), д) и ж), но ако Божията воля е а), б) и в), ние сме се молили напразно.

7) Да се молим в името на Исус Христос (срв. Йоан 16:24). Исус е причината, поради която можем да се приближим до трона на благодатта (Евреи 10:19-22), и Той е нашият ходатай (1 Тим. 2:5). Условие за молитвата е да се молим в Неговото име.

8) Да се молим постоянно (срв. Лука 18:1). Всъщност, да се молим непрестанно (1 Сол. 5:17). Едно от условията за ефективна молитва е да не се отказваме.

9) Да се молим несебично (срв. Яков 4:3). Нашите мотиви са важни.

10) Да се молим с вяра (срв. Яков 1:6). Без вяра, не е възможно да се угоди на Бога (Евреи 11:6), който може да извърши невъзможното (Лука 1:37). Ако нямаме вяра, защо да се молим?

Молитвата на Исус Навин да спре слънцето е много дръзка, но тя отговаря на всички условия за молитва (Исус Навин 10:12-14). Молитвата на Илия да няма дъжд – и след това да падне дъжд – също отговаря на всички условия (Яков 5:17-18). Молитвата на Исус пред гроба на Лазар отговаря на всички условия (Йоан 11:41). Те всички се молят на Бога, според Неговата воля, за правилни и необходими неща, с вяра.

Примерите с Исус Навин, Илия и Исус ни учат, че когато нашите молитви са в синхрон с Божията суверенна воля, чудесни неща могат да се случат. Няма нужда да се плашим от планините, защото те могат да се преместят (Марк 11:23). Трудността за нас е да съгласуваме молитвите си с Божията воля, да направим нашите желания да съвпаднат с Неговите. Целта е нашата воля да съвпадне с Божията, а именно - да искаме точно това, което Той иска и нищо друго и да не искаме това, което Той не иска.

Богоугодната, ефективна молитва има своите условия и Бог ни кани да се молим. Кога можем да се молим за нещо голямо? Тогава, когато вярваме, че Бог иска нещо голямо. Кога можем да се молим с дръзновение? Когато вярваме, че Бог иска да направим нещо дръзновено. Кога трябва да се молим? По всяко време.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли условия за отговорената молитва?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries