settings icon
share icon
Въпрос

Защо Господната молитва не включва отдаване на благодарност? Не трябва ли всички молитви да включват израз на благодарност?

Отговор


Наистина изглежда странно, че Господната молитва не включва насоки за изразяване на благодарност като вземем предвид призива на апостол Павел в 1 Солунци „Непрестанно се молете" и „за всичко благодарете". Това изглежда особено странно, тъй като Исус дава за модел отдаването на благодарност в молитва навсякъде в Евангелията.

Исус благодари на Бог за храната, която Той осигурява, включително чудотворното нахранване на 5 000 (Матей 14:16-21) и 4 000 (Матей 15:35-38) души. Той отдава благодарност за чашата и хляба на Последната Вечеря (Деяния 27:35). Той благодарил на Бог за чуването на молбата Му да възкреси Лазар от мъртвите (Йоан 11:41). Той дори благодарил на Отца, че опазил тайните на царството от мъдрите и ги открил на бедните, невежите и незначителните (Матей 11:25). Въпреки това Той пропуска отдаването на благодарност в Господната молитва.

Ако изследваме пасажа, който съдържа Господната молитва (Матей 6:9-13), първо забелязваме защо Исус учел учениците да се молят по определен начин. Исус критикувал начина, по който се молели фарисеите. Те се молели на открито, където всички можели да видят и чуят. Това било начин да се покаже на публиката колко святи и набожни са те. Исус осъжда този начин на молитва: „Те имат своята награда", наградата хората да ги видят. Исус не осъжда публичната молитва, а само практиката да се молим с целта да бъдем „видяни от хората". Също виждаме, че Исус критикува начина, по който езичниците се молели като се молели постоянно за едно и също нещо отново и отново като че ли да се уверят, че техният бог ги е чул, като пророците на Ваал на Планината Кармил в 3 Царе 18.

Корективът на Исус срещу тези начини на молитва бил да даде на Своите ученици модел за молитва. Сега ние не се молим с Господната молитва като просто я рецитираме както правят римокатолиците. Това не означава, че общото рецитиране на Господната молитва е погрешно. Исус посочва тук личната молитва, а не общата молитва.

Най-добре е да се мисли за Господната молитва като обща насока за молитва – средство за оформяне на нашия молитвен живот. Молитвата съдържа шест молби. Първите три се отнасят до Бог, а последните се отнасят до нас. След като се обърнем към Бог като „Отче наш на небето" първо се молим да се свети и прославя Божието име. После се молим да дойде Божието царство. В известен смисъл Божието царство вече присъства от пристигането на Христос, но ние се молим да дойде царството в своята пълнота. Трето, молим се Божията воля – Неговата морална или открита воля – да бъде осъществена тук на земята като започне с нас. След тези три молби, които се обръщат към Божията слава и могъщество, продължаваме с молбите, които ни засягат – нашия насъщен хляб, нашата прошка за греха и избавлението ни от злото.

Що се отнася до това защо не намираме отдаване на благодарност в Господната молитва, най-добрият отговор е, че отправянето на благодарност е отношението, с което ние се молим на Бог. За тези, които са Божии деца, отдаването на благодарност ще изпълни сърцата ни и ще се излее от устните ни към Бог, защото знаем измежду другите неща, че нашите грехове са простени и имаме вечен живот чрез Исус Христос. Колкото повече размишляваме какво е направил Бог за нас, толкова по-благодарни ще бъдем. Отдаването на благодарност става естествено в нашето взаимоотношение с Бог във всички времена, при всички условия и при всички обстоятелства. Павел пише в 1 Солунци 5:18: „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Исус Христос".

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Господната молитва не включва отдаване на благодарност? Не трябва ли всички молитви да включват израз на благодарност?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries