settings icon
share icon
Въпрос

Защо е важна ежедневната молитва?

Отговор


Много просто – за Христовите последователи молитвата е най-добрия начин да общуват с Бога. Молитвата е средството за ежедневен диалог с Този, Който ни е създал. Не може да бъде изказана важността на ежедневното общуване с Бога в молитва. Молитвата е толкова важна, че е спомената над 250 пъти в Писанието.

И така, защо е толкова важна ежедневната молитва? Първо, ежедневната молитва ни помага да споделяме с Бога всички аспекти от нашия живот. Второ, ежедневната молитва ни дава възможност да изразяваме нашата благодарност за нещата, които Той осигурява. Трето, ежедневната молитва ни дава платформа, чрез която да изповядваме нашите грехове и да търсим помощ да победим тези грехове. Четвърто, ежедневната молитва е израз на богопоклонение и покорство. И на последно място, ежедневната молитва е начин да признаем кой, всъщност, е в контрол на живота ни. Нека да разгледаме малко по-подробно всяка една от тези пет причини.

Ежедневната молитва ни помага да споделяме с Бога всички аспекти от нашия живот. Обстоятелствата в живота се променят всеки ден. Всъщност, нещата може да се развият от добро към лошо и много лошо за много кратко време. Бог ни призовава да отнасяме нашите грижи към Него за разрешаване и евентуално благословение. Той също ни призовава да споделяме нашите радости и победи с Него. Всъщност, Йеремия 33:3 казва, „Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш.” Бог иска да извикаме към Него за да отговори на нашите молитви. Той също така иска да сподели с нас невероятни благословения, които бихме пропуснали ако не се обърнем към Него в молитва. Последно, Яков 4:8 ни казва „приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас“. Бог иска да бъдем близо до Него по всяко време.

Ежедневната молитва ни дава възможност да изразяваме нашата благодарност за нещата, които Той осигурява. Не е тайна, че трябва да отдаваме благодарност на Господа за всички неща, които осигурява и всички неща, които Той прави за нас. Всеки ден трябва да разпознаваме Неговата добрина и милосърдие. В 1 Летописи 16:34 има заповед за нас, „Славословете Господа, защото е благ, защото милостта Му е до века“. Псалмистът ни казва в Псалм 9:1, „Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце, ще разкажа всичките Твои чудесни дела.“

Ежедневната молитва ни дава платформа, чрез която да изповядваме нашите грехове и да търсим помощ за покаяние. Нека да сме честни, ние съгрешаваме всеки ден, независимо дали го осъзнаваме или не. В такъв случай, какво трябва да правим като последователи на Исус Христос? Писанието дава ясен отговор: „Признах греха си пред Теб и беззаконието си не скрих.

Казах: Ще изповядам на Господа престъпленията си; и Ти прости вината на греха ми.” (Псалм 32:5). Кажете на Бога това, което Той вече знае и го правете всеки ден. Времето на ежедневната молитва е прекрасна възможност човек да се освободи от изнурителните последствия на греха. Толкова често християните ходят с неизповядан грях, който пречи на нашето лично взаимоотношение с Исус Христос. Вместо това, трябва да се покорим със смирение и да помолим за прошка в молитва. Друг важен момент на ежедневната молитва е да молим Бога за сила да се покаем от нашите грехове. Само Бог може да ни помогне да се обърнем от нашите грехове и за да стане това, Той очаква да чуе нашата гореща молба за покаяние.

Ежедневната молитва е израз на богопоклонение и покорство. Може би няма друг стих, който по-добре да обобщава защо трябва да се молим всеки ден от 1 Солунци 5:16-18: „Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ Божията воля е Неговите чада да се радват в Бога, да се молят на Бога и да благодарят на Бога. Да се молим непрестанно просто означава да направим молитвата като навик и никога да не спираме да се молим. Молитвата е израз на богопоклонение, защото когато се молим на Бога, ние му показваме колко много Го почитаме. Ежедневната молитва е също израз на покорство и това носи радост на Господа, когато вижда как Неговите чада спазват Неговите заповеди.

Ежедневната молитва е начин да признаем кой, всъщност, е в контрол на живота ни. Като християни, ние знаем реално кой е в контрол. Бог е суверен. Нищо не се случва без Божието знание за това (Исая 46:9-10; Данаил 4:17). Тъй като Бог е суверен, Бог заслужава нашето богопоклонение и прослава. „Твое, Господи, е величието и силата, и великолепието, и сиянието, и славата; защото всичко е Твое, което е на небето и на земята; Твое е царството, Господи, и Ти си нависоко като глава над всичко.” (1 Летописи 29:11). Бог е нашият велик Цар и като такъв, Той контролира всеки аспект от нашия живот. Всеки ден трябва смирено да признаваме Неговото подобаващо място в нашия живот, с благоговението и почитанието, което заслужава един величествен Цар.

На последно място, молитвата е нещо, което всички би трябвало да желаем да правим всеки ден. Въпреки това, за много християни се оказва, че е проблем да се смирят в ежедневна молитва. За тези, които от години ходят с Бога, ежедневната молитва може да стане суха, без необходимото убеждение и страхопочитание. Дали човек е от скоро във вярата, или от дълги години, молитвата трябва да се разглежда като най-добрия начин да се общува с Бога. Представете си да не говорите с човек, който обичате или с близък приятел. Колко дълго ще продължи вашето взаимоотношение? Ежедневната молитва към Бога е ежедневно взаимоотношение с нашия небесен Отец. Наистина е невероятно, че Бог въобще би искал да има взаимоотношение с нас. Всъщност, псалмистът пита: „Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“ (Псалми 8:4). Ежедневната молитва е добър начин да проумеем тази невероятна духовна истина и прекрасната привилегия, която Бог ни е дал чрез нея.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо е важна ежедневната молитва?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries