Какво представлява молитвата на грешника?


Въпрос: Какво представлява молитвата на грешника?

Отговор:
Молитвата на грешника е молитвата, с която човек се моли, когато разбере, че е грешни и се нуждае от Спасител. Сама по себе си молитвата на грешника не може нищо да постигне. Тя може да бъде ефективна единствено, ако наистина представя това, което човекът знае, разбира или вярва по отношение на своята грешна природа и нуждата си от спасение.

Първият аспект от молитвата на грешника е разбирането, че всички ние сме грешници. Римляни 3:10 заявява: “Както е писано: ‘Няма праведен, няма нито един’” В Библията много ясно се казва, че всички ние сме съгрешили. Всички сме грешници и се нуждаем от Божията милост и прощение (Тит 3:5-7). Поради нашите грехове ние заслужаваме вечно наказание (Мат. 25:46). Молитвата на грешника е призив за благодат, вместо за осъждение, молба да получи милост, а не гняв.

Вторият аспект от молитвата на грешника е да се знае какво Бог е направил, за да ни изкупи от нашето окаяно, греховно състояние. Бог стана плът, стана човешко същество в личността на Исус Христос (Йоан 1:1, 14). Исус поучаваше истината за Бога и живя съвършен праведен и безгрешен живот (Йоан 8:46; II Коринтяни 5:21). Исус умря на кръста вместо нас, понесе наказанието, което ние заслужавахме (Римляни 5:8). Исус възкръсна от мъртвите и доказа, че е победил греха, смъртта и ада (Колосяни 2:15; I Коринтяни 15 гл.). В резултат на всичко това ние можем да получим прощение на греховете си и можем да получим дара на вечния живот в рая – само ако поставим вярата си в Исус Христос. Всичко, което трябва да направим е да повярваме, че Той е умрял вместо нас и е възкръснал от мъртвите (Римляни 10:9-10). Ние можем да бъдем спасени единствено по благодат, единствено чрез вяра, единствено в Исус Христос. В Ефесяни 2:8 се заявява: “Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас – това е дар от Бога.”

Казването на молитвата на грешника е просто начин да заявиш пред Бога, че разчиташ на Исус Христос като твой Спасител. Няма “магични” думи, които да дават спасение. Единствено вярата в смъртта и възкресението на Исус може да ни спаси. Ако осъзнаваш, че си грешник и се нуждаеш от спасение чрез Исус Христос, тук сме записали молитвата на грешника, с която можеш да се помолиш пред Бога: “Боже, знам, че съм грешник. Знам, че заслужавам да понеса последствията от моите грехове. Аз обаче се доверявам на Исус Христос като мой Спасител. Вярвам, че Неговата смърт и възкресение ми дават прощение на греховете. Доверявам се на Исус и само на Исус като мой личен Господ и Спасител. Благодаря Ти, Господи, че си ме спасил и че си ми простил! Амин!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява молитвата на грешника?

Научете как да...

Прекарате вечността с БогаПолучите прошка от Бога