settings icon
share icon

Câu hỏi về Chúa Giê-xu Christ

Chúa Giê-xu Christ là ai?

Có phải Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Kinh Thánh có nói Chúa Giê-xu là thần không?

Có thật Chúa Giê-xu đã tồn tại không? Có bằng chứng lịch sử nào về Chúa Giê-xu?

Sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ là có thật?

Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời có nghĩa gì?

Tại sao sự sinh đồng trinh rất quan trọng?

Có phải Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vào thứ Sáu?

Chúa Giê-xu có xuống địa ngục sau khi chết và trước khi phục sinh không?

Chúa Giê Xu ở đâu giữa ba ngày Chúa chết và sống lại?

Chúa Giê-xu đã có thể phạm tội được không?

Tại sao gia phả của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ và trong Lu-ca lại quá khác biệt?

Sự liên hiệp bản thể là gì? Làm sao Chúa Giê-xu có thể vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người cùng lúc được?

Chúa Giê-xu đã có vợ?

Nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, làm sao Ngài có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Có phải Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với chính Ngài?

Chúa Giê-xu có các anh chị em không?

Tại sao Chúa Giê-xu đã phải trải qua rất nhiều đau khổ?

Khi nói Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?

Nơi đâu trong Cựu Ước dự báo về sự xuất hiện của Đấng Christ?

Giê-xu là con người có nghĩa là gì?

Tại sao Đức Chúa Trời gửi Chúa Giê xu vào thời điểm đó? Sao không sớm hơn? Sao không muộn hơn?

Tại sao tôi cần tin vào sự phục sinh của Đấng Christ?

Huyết của Đấng Christ có ý nghĩa gì?

Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài nói “TA LÀ”?

Có phải Đức Chúa Giê-xu là một người Do-thái?

Có bao giờ Chúa Giê-xu tức giận không?

Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự thăng thiên của Chúa Giê-xu Christ là gì?

Điều gì xảy ra trong suốt thời thơ ấu của Chúa Giê-xu?

Chúa Giê-xu là Thầy tế lễ Thượng Phẩm của chúng ta, điều này có nghĩa gì?

Đức Chúa Giê-xu trông giống như thế nào?

Có phải Chúa Giê-xu chỉ là truyền thuyết? Có phải Chúa Giê-xu chỉ là hình ảnh của các tôn giáo khác?

Tại sao Chúa Giê-xu dạy dỗ bằng ngụ ngôn?

Ý nghĩa Chúa Giê-su con của Đa-vít là gì?

Ý nghĩa và mục đích của những sự cám dỗ Chúa Giê-su là gì?

Các sự xét xử mà Chúa Giê-xu phải đối mặt trước khi Ngài lên thập hình là gì?

Tại sao có thể nói Chúa Giê-xu là duy nhất?

Giăng 1: 1, 14 có ý gì khi tuyên bố rằng Chúa Giê-xu là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời?

Sự tự bỏ là gì?

Tình yêu thương của Đấng Christ là gì?

Những tên gọi khác nhau và các danh xưng của Đức Chúa Giê-xu Christ là gì?

Ý nghĩa Chúa Jesus là Con độc sanh của Đức Chúa Trời là gì?

Lịch sử Chúa Giê-su có thật trong lịch sử là ai?

7 câu nói cuối cùng của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá là gì, và chúng có ý nghĩa gì?

Những Trạm Dừng của Thập Tự là gì, và chúng ta có thể học được gì từ chúng?

Có phải lời tiên tri trong Ê-sai 53 về “đầy tớ chịu khổ” nói về Chúa Giê-xu hay không?

Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự Hóa hình là gì?

Vì sao sự thật về thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu là vô cùng quan trọng?

Chiếc mão gai mang ý nghĩa và thầm quan trọng gì?

Kinh thánh Hê-bơ-rơ tiên tri về sự chết và sự sống lại của Đấng Mê-si ở đâu?

Lập luận mạnh nhất trong Kinh thánh về thần tính của Đấng Christ là gì?

Tại sao Chúa Giê-xu ra lệnh cho con người không được nói với người khác về những phép lạ mà Ngài đã làm?

Có gì quan trọng ở ngôi mộ trống?

Chúa Giê-xu là người bạn của những tội nhân có nghĩa là gì?

Có phải Chúa Giê-xu ở trong thân xác con người không?

Tại sao nhân tính của Chúa Giê-su lại quan trọng?

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo của chúng ta có nghĩa là gì?

Có phải Chúa Giê-xu là người theo chủ nghĩa hòa bình?

Kinh thánh có mô tả Chúa Giê xu được thờ phượng không?

Tại sao Chúa Giê-xu được làm báp-têm? Tại sao việc Chúa Giê-xu làm báp-têm là điều quan trọng?

Giê-xu khác biệt với những vị lãnh đạo tôn giáo khác ra sao?

Từ khi nào Chúa Giê-su biết mình là Chúa?

Ông Giô-sép đã ở đâu khi Chúa Giê-su trưởng thành?

Ý nghĩa của thập tự giá là gì?

Có sai không khi có những bức chân dung của Chúa Giê-xu?

Có ý nghĩa gì khi nói Chúa Giê-xu là Chúa bình an (Ê-sai 9:5)?

Sự vào thành đầy đắc thắng có ý nghĩa gì?

Có phải Chúa Giêsu vô tội?

Chúa Giê-xu chết năm nào?

Chúa Giê-xu sinh năm nào?

Ngôi lời trở nên xác thịt nghĩa là gì (Giăng 1:14)?

Bản dịch đúng của Ê-sai 7:14 là “trinh nữ” hay “thiếu nữ”?

Ý nghĩa của đắc thắng trong Đấng Christ (1 Co-rinh-tô 15:57) là như thế nào?

Nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, vậy tại sao Ngài lại nói 'Cha tôn trọng hơn ta' trong Giăng 14:28?

Xin đọc Giăng 8:48-59, đặc biệt là 8:53-57?

Có phải Đấng Christ có hai bản chất không?

Từ nhập thể có nghĩa là gì? Chúa Giê-su đã nhập thể như thế nào?

Nếu Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, vậy tại sao Ngài lại nói, Chỉ có một Đấng nhân lành là Đức Chúa Trời?

Ai là người chịu trách nhiệm về sự chết của Đấng Christ? Ai đã giết Chúa Giê-xu?

Chúa Giê-su thuộc tôn giáo nào?

Có quyền năng trong danh Chúa Giê-xu không?

Những điều căn bản trong sự dạy dỗ của Chúa Giê-su là gì?

Mục đích của việc Chúa Giê-xu cầu thay cho chúng ta trên thiên đàng là gì?

Chúa Giê-su có thân thể vật lý ở trên trời không?

Chúa Giê-su còn sống không? Chúa Giê-su còn sống có ý nghĩa gì?

Chúa Giê-su có thật không?

Ý nghĩa của tên Giê-su là gì? Tên Chúa Giê-su có ý nghĩa gì?

Quyền tối cao của Đấng Christ là gì và ý nghĩa của nó là gì?

Chúa Giê-su có trong Cựu Ước không?

Chiên Con lễ Vượt Qua là gì? Chúa Giê-su là Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta như thế nào?

Chúa Giêsu là một con người như thế nào?

Vì sao Chúa Giê-xu lại vĩ đại hơn tất cả những vĩ nhân trong lịch sử nhân loại?

Ý nghĩa của việc những người được sống lại khi Chúa Giê-su chết (Ma-thi-ơ 27:52-53) là gì?

Đấng Mê-si-a nghĩa là gì ?

Các phép lạ của Chúa Giê-su là gì? Chúa Giê-su đã thực hiện các phép lạ nào?

Tại sao máu và nước lại chảy ra từ hông của Chúa Giê-su khi Ngài bị đâm?

Sự khác biệt giữa biết Chúa Giê-su và biết về Chúa Giê-su là gì?

Có phải Chúa Giê-su được tạo dựng không?

Làm sao Chúa Giê-su và Kinh thánh đều có thể là Lời Đức Chúa Trời?Trở lại trang chủ tiếng Việt

Câu hỏi về Chúa Giê-xu Christ
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries