settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vào thứ Sáu?

Trả lời


Kinh Thánh không nói rõ Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vào ngày thứ mấy trong tuần. Có hai quan điểm phổ biến nhất là thứ Sáu và thứ Tư. Tuy nhiên, một số khác tổng hợp cả hai lập luận của thứ Sáu và thứ Tư, để chứng minh rằng đó là ngày thứ Năm.

Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ 12:40, "Vì như Giô-na đã ở ba ngày ba đêm trong bụng của con cá rất lớn, cũng vậy Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm." Những người chủ trương cho sự đóng đinh ngày thứ Sáu cho rằng vẫn có cách hợp lệ để nghĩ rằng Chúa chịu chôn trong ba ngày. Trong suy nghĩ của người Do Thái thế kỷ đầu, một phần trong ngày được coi là một ngày. Bởi Chúa Giê-xu được chôn trong ngôi mộ vào một phần của ngày thứ Sáu, trọn ngày thứ Bảy, và một phần của Chủ Nhật - Nên có thể nói rằng . Một trong những lý luận chính cho ngày thứ Sáu được tìm thấy trong Mác 15:42, trong đó ghi chép rằng Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh "Vào ngày trước ngày Sa-bát." Nếu đó là Sa-bát hàng tuần, tức là ngày thứ Bảy, như vậy bằng chứng ủng hộ cho quan điểm của việc đóng đinh là vào ngày thứ Sáu. Một lý luận khác cho ngày thứ Sáu là ở những câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 16:21 và Lu-ca 9:22, dạy rằng Chúa Giê-xu sẽ sống lại vào ngày thứ ba, do đó Ngài sẽ không cần phải ở trong mộ trọn vẹn ba ngày ba đêm. Nhưng trong khi một số sử dụng các bản dịch "vào ngày thứ ba" cho những câu này, không phải tất cả, và không phải mọi người đều đồng ý rằng "vào ngày thứ ba" là cách dịch hợp lý nhất cho các câu ấy. Hơn nữa Mác 8:31 nói rằng Chúa Giê-xu sẽ sống lại "sau" ba ngày.

Lý luận ngày thứ Năm mở rộng trên quan điểm ngày thứ Sáu và chủ yếu lập luận rằng có quá nhiều sự kiện (có người tính toán rằng có khoảng hai mươi sự kiện) xảy ra giữa việc chôn cất Chúa Giê-xu xảy ra từ tối thứ Sáu đến buổi sáng Chủ nhật. Những người ủng hộ quan điểm ngày thứ Năm chỉ ra rằng vấn đề nghiêm trọng nằm ở chỗ là i ngày thứ Bảy là ngày trọn vẹn duy nhất giữa ngày thứ Sáu và ngày Chúa nhật, mà ngày đó lại là ngày Sa-bát của người Do Thái. Bổ sung thêm một hoặc hai ngày loại bỏ vấn đề đó. Những người ủng hộ ngày thứ Năm có thể viện lý do như sau: Giả sử bạn không gặp một người bạn kể từ chiều thứ Hai. Lần kế tiếp bạn gặp anh ấy là buổi sáng thứ Năm và bạn nói, "Tôi đã không gặp anh trong ba ngày rồi" mặc dù về chi tiết nó chỉ được tính là 60 giờ (tức hai ngày rưỡi). Nếu Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vào ngày thứ Năm, ví dụ cho thấy cách này có thể được xem là ba ngày.

Quan điểm vào thứ Tư cho rằng có hai ngày Sa-bát trong tuần đó. Sau ngày Sa-bát thứ nhất ([Mác 15:42; Lu-ca 23:52-54] xảy ra vào buổi tối của ngày đóng đinh), các phụ nữ mua các loại thuốc thơm-Chú ý rằng họ đã mua thuốc thơm sau ngày Sa-bát (Mác 16:1). Quan điểm này cho rằng thứ Tư hôm đó chính là "Sa-bát", tức là lễ Vượt Qua (xem trong Lê-viý 16:29-31, 23:24-32, 39, những ngày thánh quan trọng không nhất thiết phải là ngày thứ Bảy trong tuần mới được gọi là ngày Sa-bát). Ngày Sa-bát thứ hai trong tuần đó là ngày Sa-bát thường lệ hàng tuần. Lưu ý rằng trong Lu-ca 23:56, những người phụ nữ đã mua các loại thuốc thơm sau ngày Sa-bát đầu tiên trở lại và chuẩn bị các loại thuốc thơm sau đó "nghỉ ngày Sa-bát" (Lu-ca 23:56). Đối với ý kiến này cho rằng họ không thể mua các loại thuốc thơm sau ngày Sa-bát, nhưng mà chuẩn bị thuốc thơm trước Sa-bát-trừ khi có hai Sa-bát. Với quan điểm hai ngày Sa-bát, nếu Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh vào ngày Thứ năm, sau đó là ngày Sa-bát rất thánh (Lễ Vượt Qua) sẽ bắt đầu lúc mặt trời lặn thứ Năm và kết thúc lúc mặt trời lặn thứ Sáu, lúc bắt đầu thứ Bảy hàng tuần sẽ là ngày Sa-Bát. Việc mua thuốc thơm sau khi Sa-bát đầu tiên (Lễ Vượt Qua) rơi vào ngày thứ Bảy sẽ có nghĩa là họ đã vi phạm luật Sa-bát.

Vì vậy, theo quan điểm ngày thứ Tư, cách giải thích duy nhất để tránh mâu thuẫn trong những ký thuật của Kinh Thánh về những người phụ nữ và các loại thuốc thơm và nghĩa đen của Ma-thi-ơ 12:40, thì Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vào ngày thứ Tư. Ngày Sa-bát đó là một ngày rất thánh (Lễ Vượt Qua) xảy ra vào ngày thứ Năm, các phụ nữ mua các loại thuốc thơm (sau đó) ngày thứ Sáu và quay trở lại chuẩn bị các loại thuốc thơm trong ngày hôm ấy, họ nghỉ ngày thứ Bảy, là ngày Sa-bát hàng tuần, sau đó đem các loại thuốc thơm đến ngôi mộ của Chúa vào sáng sớm Chúa nhật. Chúa Giê-xu đã được chôn lúc mặt trời gần lặn ngày thứ Tư, tức là lúc bắt đầu của ngày thứ Năm trong lịch Do Thái. Cách sử dụng lịch Do Thái, bạn có đêm thứ Năm (đêm thứ nhất), ban ngày thứ Năm (ban ngày thứ nhất), đêm thứ Sáu (đêm thứ hai), ban ngày thứ Sáu (ban ngày thứ hai), đêm thứ Bảy (đêm thứ ba), ban ngày thứ Bảy (ban ngày thứ ba). Chúng ta không biết chính xác Ngài sống lại khi nào, nhưng chúng ta biết rằng điều đó đã xảy ra trước khi mặt trời mọc vào ngày Chúa nhật. Do đó Ngài có thể đã sống lại rất sớm ngay sau khi mặt trời lặn tối thứ bảy, bắt đầu ngày thứ nhất trong tuần đối với người Do Thái. Ngôi mộ trong được phát hiện ngay lúc mặt trời mọc (Mác 16:2), trước khi trời sáng hoàn toàn (Giăng 20:1).

Một vấn đề có thể nảy sinh với quan điểm ngày thứ Tư là hai môn đồ đi với Chúa Giê-xu trên đường về làng Em-ma-út đã làm như vậy vào "cùng ngày" phục sinh của Ngài (Lu-ca 24:13). Các môn đồ, những người không nhận ra Chúa Giê-xu, đã nói với Ngài về sự đóng đinh Chúa Giê-xu (24:21) họ nói rằng "Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi những việc này xảy ra" (24:22). Thứ Tư đến Chúa nhật là bốn ngày. Một lời giải thích có thể chấp nhận là sự kiện đó được tính kể từ tối mai táng Chúa Giê-xu vào thứ Tư, tức là lúc bắt đầu của Thứ Năm theo lịch Do Thái, và từ thứ Năm đến Chúa nhật có thể được tính là ba ngày.

Nếu nhìn sự kiện này ở góc độ bao quát hơn, thì việc biết chính xác Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vào ngày thứ mấy không quá quan trọng. Nếu nó rất quan trọng, thì lời Chúađã có thể truyền đạt rõ ràng về ngày và thời gian. Điều quan trọng là Ngài đã chết và thân thể vật chất của Ngài đã sống lại từ cõi chết. Điều quan trọng không kém là lý do Ngài chết để nhận lấy hình phạt mà tất cả các tội nhân đáng phải chịu. Giăng 3:16 và 3:36 tuyên bố rằng hãy đặt niềm tin của bạn vào Ngài và kết quả là bạn sẽ có sự sống đời đời! Điều này là luôn đúng cho dù Ngài đã đóng đinh trên thập tự vào ngày thứ Tư, thứ Năm, hay thứ Sáu.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vào thứ Sáu?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries