settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Chúa Giêsu vô tội?

Trả lời


Vâng, Chúa Giêsu vô tội, và bởi vì Chúa Giêsu vô tội mà chúng ta có hy vọng về một cõi đời đời trên thiên đàng. Nếu Chúa Giêsu không phải là vô tội, thì sẽ không có sự hy sinh cho tội lỗi. Sự bất tuân của A-đam và Ê-va đối với Đức Chúa Trời trong vườn Ê-đen (vường Địa Đàng) đã mở đường cho tội lỗi vào thế gian này (Sáng thế ký 3:6). Bởi tội lỗi của họ mà có sự chết, cũng giống như Đức Chúa Trời đã cảnh báo (Sáng thế ký 2:17). Kết quả là, loài người bây giờ được sinh ra với bản chất tội lỗi (Rô-ma 5:12–19), và nó ở cùng chúng ta từ lúc chúng ta được hoài thai (Thi thiên 51:5). Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rõ rằng Chúa Giêsu Christ, mặc dù đã bị cám dỗ theo mọi cách giống như chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:15), không bao giờ phạm một tội lỗi nào (2 Cô-rinh-tô 5:21; Hê-bơ-rơ 4:14; 1 Phi-e-rơ 2:22; 1 Giăng 3:5). Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói rõ rằng: "Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá" (1 Phi-e-rơ 2:22). Thật vậy, Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, Ngài không bị nhiễm tội (không có khả năng phạm tội).

Ngoài rào cản giữa chúng ta và Đấng Tạo Hóa, bản chất tội lỗi được thừa hưởng của chúng ta đã khiến tất cả chúng ta phải chịu chết về thể xác và chết đời đời bởi vì "tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23). Bây giờ, để được hòa giải với Đức Chúa Trời ở đó cần phải được tha thứ, và "không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội" (Hê-bơ-rơ 9:22). Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời đã mặc cho họ "chiếc áo da" (Sáng thế ký 3:21) bằng cách giết một con thú. Tuy nhiên, nhiều con vật đã được dùng làm vật sinh tế sau đó, mặc dù nó được minh họa hoàn hảo rằng tội lỗi đòi hỏi sự chết, chỉ cung ứng một sự che đậy tạm thời về tội lỗi, vì huyết của những con thú đó không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được (Hê-bơ-rơ 10:1-4, 11).

Sự hy sinh trong Cựu Ước là một điều báo trước về sự hy sinh hoàn hảo, "một lần cho tất cả" của Chúa Giêsu Christ (Hê-bơ-rơ 7:27; 10:10). Cách duy nhất chúng ta có thể làm hòa với Đức Chúa Trời thánh khiết và hoàn hảo là với một sự hiến tế thánh và hoàn hảo, mà chúng ta sẽ không có được nếu Chúa Giêsu Christ không có vô tội (so sánh Xuất Díp Tộ Ký 12:5; Hê-bo-rơ 7:26). Như Phi-e-rơ đã tuyên bố, "vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít," (1 Phi-e-rơ 1: 18–19). Thật vậy, đó là huyết vô tội chỉ của Đấng Christ đã có thể mang lại hòa bình giữa Đức Chúa Trời với nhân loại (Cô-lô-se 1:20). Và với sự hòa giải này, chúng ta có thể "đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được"(Cô-lô-se 1:22).

Cái chết vô tội của Đấng Christ trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha đã chuộc hoàn toàn tội lỗi của tất cả những ai tin vào Ngài. Vì vậy, những gì đã bị đánh mất bởi sự sa ngã đã được đưa trở lại tại thập tự giá. Cũng giống như tội lỗi đã bước vào thế gian qua một người (A-đam), thì Đức Chúa Trời có thể chuộc lại thế gian qua một người — là Đức Chúa Jêsus Christ vô tội.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Chúa Giêsu vô tội?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries