settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao sự sinh đồng trinh rất quan trọng?

Trả lời


Nền tảng giáo lý về sự sinh đồng trinh rất quan trọng (Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 1:26-34). Trước tiên, chúng ta hãy xem cách Kinh Thánh mô tả về sự kiện này. Đáp lại câu hỏi của Ma-ri "Làm sao có được sự đó?" (Lu-ca 1:34), thiên sứ Gáp-ri-ên nói "Chúa Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi" (Lu-ca 1:35). Thiên sứ khuyến khích Giô-sép không phải lo sợ kết hôn với Ma-ri bằng những lời này: "Con mà người chịu thai ấy là từ Chúa Thánh Linh" (Ma-thi-ơ 1:20). Ma-thi-ơ viết rằng trinh nữ "là người chịu thai bởi Đức Thánh Linh" (Ma-thi-ơ 1:18). Ga-la-ti 4:4 cũng dạy về sự sinh đồng trinh: "Đức Chúa Trời đã sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra."

Từ những đoạn Kinh Thánh này, điều chắc chắn rõ ràng rằng sự giáng sinh của Chúa Giê-xu là kết quả của Chúa Thánh Linh làm việc bên trong cơ thể của Ma-ri. Sự phi vật chất (Thánh Linh) và vật chất (tử cung của Ma-ri) đều kết hợp trong sự sinh ra của Chúa Giê-xu. Ma-ri, tất nhiên, không thể tự mình thụ thai, và trong ý thức rằng cô ấy đơn giản là một “Cái bình gốm”. Chỉ Đức Chúa Trời có thể thực hiện các phép lạ của sự hiện thân của Chúa Giê-xu.

Tuy nhiên, từ chối sự liện hệ về mặt thể lý giữa Ma-ri và Chúa Giê-xu hàm ý rằng Chúa Giê-xu không thực sự là con người. Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-xu hoàn toàn là con người, với một cơ thể giống như chúng ta. Điều này Ngài đã nhận được từ Ma-ri. Đồng thời, Chúa Giê-xu hoàn toàn là Đức Chúa Trời, với một bản chất đời đời, vô tội (Giăng 1:14; I Ti-mô-thê 3:16; Hê-bơ-rơ 2:14-17).

Chúa Giê-xu đã không sinh ra trong tội lỗi; đó là Ngài không có bản chất tội lỗi (Hê-bơ-rơ 7:26). Có vẻ như là bản chất tội lỗi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua người cha (Rô-ma 5:12, 17, 19). Sự sinh đồng trinh đã ngăn cản việc di truyền bản chất tội lỗi và cho phép Đức Chúa Trời đời đời trở thành một con người hoàn hảo.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao sự sinh đồng trinh rất quan trọng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries