settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh thánh có mô tả Chúa Giê xu được thờ phượng không?

Trả lời


Thờ phường nghĩa là "sự tôn kính được bày tỏ đến một sự thiêng liêng". Nếu Chúa Giê-xu được đề nghị và đồng ý thờ phượng, thì sau đó bởi việc đó Ngài đã chứng thực được sự vinh hiển của Ngài. Điều này quan trọng bởi vì những người từ chối thần tính của Đấng Christ, loại Ngài thay vì đến một vị trí thấp hơn Chúa. Vâng, Ngài chấp nhận thờ phượng. Bởi vì Ngôi hai của Ba Ngôi, Ngài đã và vẫn được tôn cao.

Bắt đầu từ những ngày đầu của cuộc đời Chúa Giê Xu, chúng ta thấy ví dụ của Ngài trong việc thờ phượng. Ngay khi mấy nhà thông thái đang thấy hài nhi Giê xu, "thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài" (Ma-thi-ơ 2:11). Kinh thánh ghi chép lại việc đầu tiên Chúa Giê xu nhận được là khi Ngài tạo ra bài ca khải hoàn lúc bước vào thành Giê ru xa lem , dân thành "Bèn lấy những lá kè ra đón Ngài, và reo lên rằng: Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của Y-sơ-ra-ên" (Ma thi ơ 21:9, Giăng 12:13). Từ Hô sa na là một lời kêu cầu cho sự cứu rỗi và một sự bày tỏ của sự ngưỡng mộ. Từ này được dùng bởi đám đông là sự chắc chắn của một hình thức thờ phượng.

Ngay sau khi Chúa Giê xu làm ngạc nhiên những môn đồ bằng việc bước đi trên nước "Các nngười trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!" (Ma thi ơ 14:33). Hơn hai ví dụ của Chúa Giê Xu đồng ý rằng sự thờ phượng xuất hiện chỉ sau khi sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Một số người nữ (Ma-thi-ơ 28:8-9; Mác 16:1; Lu ca 24:10) đang trên đường để kể lại cho các môn đồ về sự phục sinh của Chúa khi Chúa Giê xu hiện lên với họ. Khi những người nữ ấy nhận ra đấy là Ngài, họ "đến gần, ôm chân Ngài, và thờ lạy ngài" (Ma thi ơ 28:9).

Tiếp tới là trường hợp của Thô-Ma, người mà đã không tin Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại mặc dù những môn đồ khác đã làm chứng cho sự hiện thấy này. Khoảng một tuần kể từ khi Chúa Giê-xu sống lại, và Thô-ma vẫn hoài nghi về sự ấy. Chúa hiểu rõ sự nghi ngờ này của Thô-ma, Ngài hiện đến với ông và cho ông thấy được dấu đinh trên tay và chân Ngài và cả vết thương ngay hông của Ngài. Thô-ma đã đáp lại như thế nào? "Thô-ma nói cùng Ngài "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi" (Giăng 20:28). Không có bất cứ ví dụ nào cho chúng ta thấy Chúa Giê xu nói với những người thờ phượng Ngài là ngưng sự ấy lại, bởi lẽ chính con người và thậm chí là những thiên sứ thì đã đang được thờ phượng sai bởi chính những người khác ( Công vụ 10: 25-26, Khải huyền 19:9-10).

Chúng ta tiếp tục dâng sự thờ phượng lên cho Chúa ngày hôm nay bằng cách dâng sự thờ phượng của chúng ta cho Ngài như một của lễ sống – dâng sự thờ phượng của chúng ta cho Chúa, thông qua đức tin trong Đức Chúa Giê xu Christ vậy, làm như thế Ngài thấy chắc như vậy ( Rô-ma 12:1-2). Chúa Giê xu phán, " Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy (Giăng 4:24). Chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật bởi sự vâng phục đối với mạng lịnh của Ngài. Thờ phượng không phải chỉ là quỳ xuống thờ phượng Chúa Giê-xu, quăng những lá kè dưới chân Ngài, hoặc hát hoặc reo mừng về tình yêu của mình dành cho Ngài. Thờ phượng là nhìn nhận biết Chúa, thông công với Ngài, phục vụ Ngài, và đặt niềm tin nơi Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh thánh có mô tả Chúa Giê xu được thờ phượng không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries