settings icon
share icon
Câu hỏi

Tình yêu thương của Đấng Christ là gì?

Trả lời


Cụm từ “tình yêu thương của Đấng Christ” trái ngược với “yêu Đấng Christ”, nói đến tình yêu thương của Ngài đối với nhân loại. Tình yêu thương của Ngài có thể được trình bày vắn tắt là Ngài sẵn sàng hành động vì lợi ích tốt nhứt của chúng ta, đặc biệt là trong việc đáp ứng nhu cầu lớn nhất của chúng ta, mặc dù nó đòi Ngài phải trả giá bằng tất cả mọi thứ, và dù chúng ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu như vậy.

Dù Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đức Chúa Trời trong bản thể, đã tồn tại từ trước khi có thời gian cùng với Đức Chúa Cha (Giăng 1:1) và Đức Thánh Linh, Ngài đã tự nguyện rời bỏ ngôi của Mình (Giăng 1:1-14) trở thành một con người, để Ngài có thể trả thay án phạt vì tội lỗi của chúng ta, để cho chúng ta sẽ không phải đền tội đời đời trong hồ lửa (Khải 20:11-15). Bởi vì, tội lỗi của nhân loại đã được trả bởi Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta không hề phạm tội. Đức Chúa Trời Đấng công bình và thánh khiết giờ đây có thể tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, khi chúng ta chấp nhận sự đền tội của Đức Chúa Giê-xu Christ thay cho chúng ta (Rô-ma 3:21-26). Như vậy, tình yêu thương của Đấng Christ đã thể hiện trong việc Ngài lìa bỏ nhà trên thiên đàng, nơi mà Ngài được thờ phượng, tôn vinh, như Ngài xứng đáng được như vậy, xuống thế gian như một con người, nơi mà Ngài bị mắng nhiếc, bị phản bội, bị đánh đập, và bị đóng đinh trên thập tự giá để trả thay án phạt vì tội lỗi của chúng ta, vào ngày thứ ba Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Ngài nhìn biết nhu cầu một Đấng Cứu Chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi và hình phạt của nó quan trọng hơn sự an nhàn và mạng sống của chính Ngài. (Phi-líp 2:3-8).

Đôi khi, người ta có thể tự nguyện hy sinh mạng sống của mình cho một người mà họ cho là xứng đáng—một người bạn, một người bà con, những người “tốt” khác—nhưng tình yêu thương của Đấng Christ vượt qua tất cả mọi điều đó. Tình yêu thương của Đấng Christ ban cho tất cả những người hoàn toàn không xứng đáng. Ngài tự nguyện nhận lấy sự trừng phạt của những người đã tra tấn Ngài, ghét bỏ Ngài, chống nghịch Ngài, và không hề quan tâm gì đến Ngài, những người hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu thương của Ngài (Rô-ma 5:6-8). Ngài đã ban hết những gì Ngài có thể cho những người ít xứng đáng nhất! Sự hy sinh, là bản chất của tình yêu thánh khiết, gọi là tình yêu Agape. Đó là tình yêu thương giống như Đức Chúa Trời, không giống với tình yêu thương của con người (Mat 5:43-48).

Tình yêu thương mà Ngài đã chứng tỏ với chúng ta trên thập tự giá chỉ là sự khởi đầu. Khi chúng ta đặt niềm tin của mình nơi Ngài là Cứu Chúa của chúng ta, Ngài khiến cho chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, đồng kế tự với Ngài! Ngài đến ở trong chúng ta qua Thánh Linh, hứa rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa hoặc bỏ chúng ta (Hêb 13:5-6). Như vậy, chúng ta luôn có một người bạn đồng hành yêu thương trong cuộc đời. Và không vấn đề gì nơi chúng ta đi qua, Ngài luôn ở đó, và tình yêu thương của Ngài luôn sẵn có cho chúng ta (Rô-ma 8:35). Nhưng lúc Ngài tể trị công bình như một vị Vua nhân từ trên thiên đàng, chúng ta cần phải dâng lên Ngài vị trí mà Ngài xứng đáng trong cuộc đời của chúng ta, đó là Thầy chứ không chỉ đơn thuần là một người bạn đồng hành. Chỉ khi đó, chúng ta sẽ trải nghiệm đời sống mà Ngài đã dự định, và sống trong sự sung mãn trong tình yêu thương của Ngài (Giăng 10:10b).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tình yêu thương của Đấng Christ là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries