settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-xu có xuống địa ngục sau khi chết và trước khi phục sinh không?

Trả lời


Có nhiều sự lẫn lộn liên quan đến câu hỏi này. Quan niệm về việc Chúa xuống địa ngục sau khi chết trên thập tự giá xuất phát từ Bài tín điều các sứ đồ đầu tiên, trong đó có câu "Ngài đi xuống địa ngục" Cũng có một vài bản Kinh Thánh tùy thuộc vào cách thức dịch, mô tả Chúa Giê-xu đi xuống "địa ngục." Để nghiên cứu vấn đề này, điều quan trọng đầu tiên phải hiểu những gì Kinh Thánh dạy về địa hạt của người chết.

Trong Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ, từ ngữ được sử dụng để mô tả địa hạt của người chết là sheol. Từ đó có nghĩa là “nơi của người chết" hoặc "Chỗ của những linh hồn/linh đã thoát khỏi thể xác". Từ mà Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hi Lạp sử dụng cho địa ngục là "Hades" có nghĩa tương tự như "sheol". Những bản Kinh Thánh khác trong Tân Ước chỉ ra “Sheol hay Hades” là một chỗ tạm thời, nơi linh hồn được tạm giữ trong khi họ đang chờ đợi sự phục sinh và phán xét cuối cùng. Khải Huyền 20:11-15 phân biệt rõ ràng giữa “hades” và hồ lửa. Hồ lửa) là nơi đoán xét cuối cùng và đời đời dành cho người bị hư mất. Hades là một nơi tạm thời. Nhiều người cho rằng hades và hồ lửa là “địa ngục”, và quan niệm đó tạo nên sự nhầm lẫn. Vì vậy, không, Chúa Giê-xu không đi xuống nơi linh hồn bị trừng phạt sau khi Ngài chết, nhưng Ngài đi xuống hades.

“Sheol/Hades” là một nơi chia ra hai địa hạt , một nơi dành phước hạnh, và một nơi phán xét (Ma-thi-ơ 11:23, 16:18; Lu-ca 10:15, 16:23; Công vụ 2:27-31). Hai địa hạt này gọi chung là “Hades” trong Kinh Thánh. Nơi ở của người được cứu gọi là "Ba-ra-đi" trong Lu-ca 23:43 và "lòng của Áp-ra-ham" trong Lu-ca 16:23. Những nơi ở của người được cứu và người bị hư mất được ngăn cách bởi một vực sâu không đáy Lu-ca 16:26. Khi Chúa Giê-xu chết, Ngài đi đến nơi phước hạnh trong sheol và đem những người tin Chúa về thiên đàng. (Ê-phê-sô 4:8-10). Nơi phán xét của Sheol / Hades vẫn không thay đổi. Tất cả những người không tin đã chết sẽ ở đó đang chờ sự phán xét cuối cùng của họ.. Chúa Giê-xu có đi xuống sheol/Hades không? Có, theo Ê-phê-sô 4:8-10 và I Phi-e-rơ 3:18-20.

Một số rắc rối đã phát sinh từ đoạn văn như Thi Thiên 16:10-11, có một vài bản Kinh Thánh dịch từ “sheol” là “địa ngục”. Đó là cách dịch không chính xác. Từ đúng có thể sẽ là “hầm mộ” hoặc “nơi của người chết”. . Chúa Giê-xu đã nói với kẻ trộm bên cạnh Ngài, "Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi" (Lu-ca 23:43). Thân thể Chúa Giê-xu nằm trong phần mộ, linh hồn /linh của Ngài đi đến nơi phước hạnh của “Sheol/Hades”. Thật không may, trong nhiều bản dịch Kinh Thánh, dịch giả không nhất quán hoặc hiệu chỉnh trong cách họ dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp cho "Sheol", "Hades", và “Địa ngục "."

Một số có quan điểm cho rằng Chúa Giê-xu đã đi đến "địa ngục" hoặc chịu đựng nơi “Sheol / Hades” để tiếp tục bị trừng phạt vì tội lỗi của chúng ta. Ý tưởng này hoàn toàn không đúng với Kinh Thánh. Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và sự đau khổ của Ngài trên đất này là sự cung cấp đủ cho sự cứu chuộc chúng ta. Đó là huyết đã đổ ra của Ngài có hiệu lực tẩy sạch tội lỗi của chính chúng ta (I Giăng 1:7-9). Khi Ngài bị treo trên thập tự giá, Ngài đã gánh tội lỗi của toàn nhân loại trên chính Ngài. Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta: "Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ðấng đó mà được trở nên sự công bình của Ðức Chúa Trời" (II Cô-rinh-tô 5:21). Ý nghĩa của việc gánh thay tội này giúp chúng ta hiểu cuộc chiến đấu của Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê với chén tội lỗi đó sẽ đổ vào Ngài tại nơi thập tự giá.

Lúc Chúa Giê-xu gần qua đời, Ngài phán, “môi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Sự chịu đau đớn của Ngài thay cho chúng ta đã hoàn thành. Hồn/linh của Ngài đi tới hades (nơi của người chết). Chúa Giê-xu không đi xuống “địa ngục” hay nơi của sự phán xét trong hades, Ngài tới nơi gọi là “lòng của Áp-ra-ham”hay nơi phước hạnh trong hades. Sự đau đớn của Chúa chấm dứt khi Ngài qua đời. Món nợ của tội lỗi đã được trả. Sau đó Ngài chờ đợi sự phục sinh của thân thể và sẽ trở nên vinh hiển trong sự thăng thiên. Chúa Giê-xu có đi vào địa ngục? Không. Chúa Giê-xu có đi đến sheol/hades? Có.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-xu có xuống địa ngục sau khi chết và trước khi phục sinh không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries