settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh thánh Hê-bơ-rơ tiên tri về sự chết và sự sống lại của Đấng Mê-si ở đâu?

Trả lời


Trong suốt Kinh Thánh Hê-bơ-rơ, lời hứa về Đấng Mê-si được ban cho cách rõ ràng. Những lời tiên tri của Đấng Mê-si này đã được đưa ra từ hàng trăm, đôi khi là hàng ngàn năm trước khi Chúa Jesus Christ được sinh ra, và rõ ràng Chúa Jesus Christ là người duy nhất đã từng sống trên trái đất này để hoàn thành chúng. Trong thực tế, từ Sáng thế ký đến Malachi, có hơn 300 lời tiên tri cụ thể miêu tả chi tiết về sự sắp tới của Đấng được xức dầu này. Ngoài những lời tiên tri chi tiết về sự sanh ra bởi người nữ đồng trinh của Ngài (Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 1:26-38), sự sinh ra của Ngài ở Bết-lê-hem (Mi-che 5:1), sự ra đời của Ngài từ bộ lạc Giu-đa (Ma-thi-ơ 1:3; Lu-ca 3:33; Khải Huyền 5:5), dòng dõi của Ngài từ Vua Đa-vít (Ma-thi-ơ 1:1), đời sống vô tội của Ngài (Hê-bơ-rơ 4:15; 1 Phi-e-rơ 2:22; 1 Giăng 3:5), và công việc chuộc tội của Ngài thay cho tội lỗi của dân sự Ngài, sự chết và phục sinh của Đấng Mê-si cho người Hê-bơ-rơ. Đấng Mê-si cũng vậy, được ghi chép lại trong Kinh thánh Lời tiên tri Hê-bơ-rơ từ lâu trước khi sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus Christ xảy ra trong lịch sử.

Trong số những lời tiên tri nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh Hê-bơ-rơ có liên quan đến cái chết của Đấng Mê-si, Thi thiên 22 và Ê-sai 53 chắc chắn là nổi bật hơn cả. Thi Thiên 22 đặc biệt đáng kinh ngạc vì nó dự đoán nhiều yếu tố khác nhau về sự đóng đinh Chúa Jesus một ngàn năm trước khi Ngài bị đóng đinh. Dưới đây là một số ví dụ. Đấng Mê-si sẽ có bàn tay và chân Ngài "bị đâm thủng" (Thi Thiên 22:16; Giăng 20:25). Xương của Đấng Mê-si sẽ không bị vỡ (chân của một người thường bị đánh gãy sau khi bị đóng đinh để khiến họ chết nhanh hơn) (Thi thiên 22:17; Giăng 19:33). Con người sẽ bắt thăm chia nhau quần áo của Đấng Mê-si (Thi Thiên 22:18; Ma-thi-ơ 27:35).

Ê-sai 53, lời tiên tri kinh điển về Đấng Mê-si được gọi là lời tiên tri "Người đầy tớ chịu khổ", cũng nêu rõ sự chết của Đấng Mê-si vì tội lỗi của dân sự Ngài. Hơn 700 năm trước khi Chúa Jesus được sinh ra, Ê-sai cung cấp chi tiết về sự sống và cái chết của Ngài. Đấng Mê-si sẽ bị từ chối (Ê-sai 53:3; Lu-ca 13:34). Đấng Mê-si sẽ bị giết như một sinh tế thay thế cho tội lỗi của dân sự Ngài (Ê-sai 53:5–9; 2 Cô-rinh-tô 5:21). Đấng Mê-si sẽ im lặng trước mặt những kẻ tố cáo Ngài (Ê-sai 53:7; 1 Phi-e-rơ 2:23). Đấng Mê-si sẽ được chôn cất với người giàu (Ê-sai 53:9; Ma-thi-ơ 27:57–60). Đấng Mê-si sẽ ở cùng tội phạm trong sự chết của Ngài (Ê-sai 53:12; Mác 15:27).

Ngoài sự chết của Đấng Mê-si Hê-bơ-rơ, sự phục sinh của Ngài cũng được báo trước. Lời tiên tri rõ ràng nhất và được biết đến nhiều nhất là lời tiên tri của Vua Đa-vít của Israel trong Thi Thiên 16:10, cũng viết một thiên niên kỷ trước khi Chúa Jesus được sinh ra: "Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ; Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát."

Vào ngày lễ Shavuot của người Hê-bơ-rơ (Tuần lễ hay Lễ Ngũ tuần), khi Phi-e-rơ rao giảng bài giảng Tin Lành đầu tiên, ông đã mạnh dạn khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus là Đấng Mê-si Hê-bơ-rơ sống lại từ cõi chết (Công vụ 2:24). Sau đó, ông giải thích rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện hành động kỳ diệu này trong việc làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đa-vít trong Thi-thiên 16-8-11. Thật ra, Phi-e-rơ trích dẫn những lời của Đa-vít chi tiết như trong Thi-thiên 16:8–11. Vài năm sau, Phao-lô đã làm điều tương tự khi ông nói chuyện với cộng đồng Hê-bơ-rơ ở Antioch. Giống như Phi-e-rơ, Phao-lô tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã lập Đấng Mê-si Chúa Jesus từ cõi chết trong sự ứng nghiệm Thi thiên 16:10 (Công vụ 13:33–35).

Sự phục sinh của Đấng Mê-si cũng được hàm ý rõ ràng trong một bài Thi Thiên khác Đa-vít. Một lần nữa, đây là Thi Thiên 22. Trong câu 19–21, Đấng Cứu Rỗi đau khổ cầu nguyện cho sự giải cứu "từ miệng sư tử" (một phép ẩn dụ cho Sa-tan). Lời cầu nguyện tuyệt vọng này sau đó được tiếp tục ngay lập tức trong các câu 22-24 bằng một bài thánh ca ngợi khen trong đó Đấng Mêsi cảm ơn Chúa vì đã nghe lời cầu nguyện của Ngài và giải cứu Ngài. Sự phục sinh của Đấng Mê-si được ngụ ý rõ ràng giữa phần cuối của lời cầu nguyện trong câu 21 và sự khởi đầu của bài ca ngợi trong câu 22.

Và trở lại lần Êsai 53 lần nữa: sau khi tiên tri rằng Người đầy tớ chịu khổ của Đức Chúa Trời sẽ chịu đau khổ vì tội lỗi của dân Ngài, nhà tiên tri nói rằng Ngài (Đấng Mê-si) sẽ thấy con cái của Ngài "và rằng Đức Chúa Cha sẽ "thêm dài những ngày của Ngài "(Ê-sai 53: 5, 8, 10). Ê-sai tiếp tục tái xác nhận lời hứa về sự sống lại theo những lời khác nhau: "Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thoả mãn" (Ê-sai 53:11).

Mọi khía cạnh của sự ra đời, sự sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Jesus, Đấng Mê-si đã được tiên tri trong Kinh thánh Hê-bơ-rơ từ lâu trước khi các sự kiện được bày tỏ trong lịch sử nhân loại. Không có gì lạ khi Chúa Jêsus Đấng Mê-si sẽ nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo Hê-bơ-rơ trong thời của Ngài, "Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh Thánh làm chứng về Ta vậy" (Giăng 5:39).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh thánh Hê-bơ-rơ tiên tri về sự chết và sự sống lại của Đấng Mê-si ở đâu?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries