settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

Trả lời


Không có một câu nào trong Kinh Thánh chép rằng Chúa Giê-xu nói “Ta là Đức Chúa Trời”. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Chúa Giê-xu không tuyên bố Ngài là Đức Chúa Trời. Hãy xem một thí dụ về lời của Chúa Giê-xu trong Giăng 10:30 “Ta với Cha là một”. Chúng ta chỉ cần quan sát phản ứng của người Do Thái để biết rằng Chúa Giê-xu tuyên bố mình là Đức Chúa Trời. Họ đòi phải ném đá Ngài vì lý do: “Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì tội lộng ngôn: Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời” (Giăng 10:33). Những người Do Thái hiểu chính xác hàm ý trong tuyên bố của Chúa Giê-xu, Ngài xưng mình là Đức Chúa Trời. Để ý là Chúa Giê-xu không đính chính câu nói của người Do Thái về tuyên bố đó. Khi Ngài tuyên bố: “Ta với Cha là một”. Nghĩa là Ngài tuyên bố mình với Đức Chúa Cha có đồng một bản chất và thể yếu. Một thí dụ khác trong Giăng 8:58 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Quả thật, quả thật Ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham đã có Ta.” Một lần nữa phản ứng của người Do Thái là đòi ném đá Chúa Giê-xu (Giăng 8:59) vì tội phỉ báng theo luật pháp Môi-se (Lê-vi Ký 24:15).

Sứ đồ Giăng đề cập đến khái niệm về thần tính của Chúa Giê-xu như sau: “Ngôi lời là Đức Chúa Trời” và “Ngôi lời đã trở nên xác thịt.” (Giăng 1:1,14). Điều này chỉ rõ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Công vụ 20:28 nói với chúng ta “…chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài mua bằng huyết.” Ai đã mua Hội Thánh bằng chính huyết mình? Chúa Giê-xu Christ. Công vụ 20:28 tuyên bố Đức Chúa Trời mua Hội Thánh bằng chính huyết mình. Do đó, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời.

Thô-ma, một môn đồ tuyên bố như sau về Chúa Giê-xu: “Lạy Chúa và Đức Chúa Trời tôi” (Giăng 20:28). Chúa Giê-xu không đính chính ông. Tít 2:13 khích lệ chúng ta trông đợi sự tái lâm của Đức Chúa Trời và Cứu Chúa chúng ta – Chúa Giê-xu Christ (Cũng xem II Phi-e-rơ 1:1). Hê-bơ-rơ 1:8 Đức Chúa Cha tuyên bố về Đức Chúa Giê-xu, “Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng.” Đức Chúa Cha gọi Chúa Giê-xu là “Hỡi Đức Chúa Trời”, điều đó hàm ý rằng Chúa Giê-xu thật sự là Đức Chúa Trời.

Trong sách Khải Huyền, một thiên sứ đã hướng dẫn cho sứ đồ Giăng rằng ông chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời duy nhất (Khải Huyền 19:10). Một số lần trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu đã chấp nhận sự thờ phượng (Ma-thi-ơ 2:11; 14:33; 28:9,17; Lu-ca 24:52; Giăng 9:38.) Ngài không bao giờ quở trách người thờ phượng Ngài. Nếu Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời Ngài đã Ngài đã bảo mọi người đừng thờ phượng Ngài như thiên sứ đã làm trong sách Khải Huyền. Có nhiều câu và phân đoạn Kinh Thánh lập luận về thần tính của Chúa Giê-xu.

Lý do quan trọng nhất mà Chúa Giê-xu phải là Đức Chúa Trời đó là, nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời thì sự chết của Ngài không đủ để trả nợ cho hình phạt của tội lỗi của thế gian. (I Giăng 2:2). Nếu Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời, thì Ngài chỉ là vật thọ tạo, thì Ngài không thể trả món nợ tội lỗi muốn đời của thế gian đối với Đức Chúa Trời hằng sống.Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể trả món nợ tội lỗi đó. Chỉ có Đức Chúa Trời mới cất đi tội lỗi của thế gian. (II Cô-rinh-tô 5:21). Sự chết và sự sống lại – chứng minh về chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries