settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự liên hiệp bản thể là gì? Làm sao Chúa Giê-xu có thể vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người cùng lúc được?

Trả lời


Sự liên hiệp bản thể là thuật ngữ được dùng để mô tả làm thế nào Đức Chúa Con, là Chúa Giê-xu Cơ Đốc, đã mang lấy bản chất con người, nhưng vẫn còn là Đức Chúa Trời hoàn toàn cùng một lúc. Chúa Giê-xu đã luôn luôn là Đức Chúa Trời (Giăng 8:58, 10:30), nhưng khi hiện thân Chúa Giê-xu đã trở thành một con người (Giăng 1:14). Sự cộng thêm bản chất con người vào bản chất là Chúa Giê-xu, Đấng Thần Nhân. Đây là sự liên hiệp bản thể, Chúa Giê-xu Cơ Đốc, một Con Người, Đức Chúa Trời hoàn toàn, và con người hoàn toàn.

Hai bản chất của Chúa Giê-xu, con người và thánh/ thần thượng, là không thể chia tách được. Chúa Giê-xu sẽ mãi mãi là Đấng Thần Nhân, Đức Chúa Trời hoàn toàn và con người hoàn toàn, hai bản chất riêng biệt trong một Con Người. Nhân tánh và thần tánh của Chúa Giê-xu là không pha trộn, nhưng được hiệp nhất mà không mất đi bản sắc riêng biệt. Đôi khi Chúa Giê-xu hoạt động với những giới hạn của nhân tánh/con người (Giăng 4:6, 19:28) và những lúc khác trong quyền năng của thần tánh của Ngài (Giăng 11:43; Ma-thi-ơ 14:18-21). Trong cả hai trường hợp, những hành động của Chúa Giê-xu đều từ một Con Người của Ngài. Chúa Giê-xu đã có hai bản tánh, nhưng chỉ có một con người/personality duy nhất.

Giáo lý về sự liên hiệp bản thể là một nỗ lực để giải thích làm thế nào Chúa Giê-xu đã có thể vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người cùng lúc. Dầu vậy, rốt cuộc đó là một giáo lý mà chúng ta không có khả năng hiểu hoàn toàn. Thật bất khả thi cho chúng ta hiểu một cách trọn vẹn cách Đức Chúa Trời vận hành. Chúng ta, là những con người có tâm trí hữu hạn, không nên trông đợi sẽ lĩnh hội được hoàn toàn một Đức Chúa Trời vô hạn. Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã được thai dựng bởi Đức Thánh Linh (Lu-ca 1:35). Nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa Giê-xu đã không tồn tại trước khi Ngài được thai dựng. Chúa Giê-xu từ trước đến nay luôn hiện hữu (Giăng 8:58, 10:30). Khi Chúa Giê-xu được thai dựng, Ngài đã trở thành một con người ngoài việc là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1, 14).

Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người. Chúa Giê-xu từ trước đến nay luôn luôn là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã không trở nên một con người cho tới khi Ngài được thai dựng trong Ma-ri. Chúa Giê-xu đã trở thành một con người để đồng cảm với chúng ta trong những sự tranh đấu của chúng ta (Hê-bơ-rơ 2:17) và, quan trọng hơn, để Ngài có thể chết trên thập tự giá để trả hình phạt cho những tội lỗi của chúng ta (Phi-líp 2:5-11). Tóm lại, sự liên hiệp bản thể dạy rằng Chúa Giê-xu vừa là con người trọn vẹn vừa là thần trọn vẹn, rằng không có sự pha trộn hay pha loãng/làm mất chất một bản tánh nào, và rằng Ngài là Con Người được hiệp nhất về hai bản tánh, đời đời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự liên hiệp bản thể là gì? Làm sao Chúa Giê-xu có thể vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người cùng lúc được?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries