settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Đức Chúa Giê-xu là một người Do-thái?

Trả lời


Ngày nay, người ta chỉ cần tìm kiếm trên mạng để xác định rằng, có sự tranh luận dữ dội và bất đồng về câu hỏi có hay không Đức Chúa Giê-xu người Na-xa-rét đích thực là một người Do-thái. Trước khi chúng ta có thể trả lời câu hỏi này một cách đầy đủ, trước hết chúng ta cần phải đặt một câu hỏi khác: Ai (hoặc là cái gì) là một người Do-thái? Ngay cả câu hỏi này cũng có những yếu tố gây nhiều tranh cãi, và câu trả lời tùy thuộc vào ai đang trả lời. Nhưng có một định nghĩa rằng, mỗi nhánh chính của Do-thái-giáo như -- Chính thống, Bảo thủ, và cải chánh—có khả năng đều đồng ý rằng, “Một người Do-thái là bất kỳ người nào có mẹ là người Do-thái, hoặc bất kỳ người nào đã trải qua tiến trình chính thức cải đạo Do-thái.

Mặc dù Kinh Thánh Hê-bơ-rơ không có nơi nào trình bày cụ thể nguồn gốc mẫu hệ nên được sử dụng, nhưng các thầy Ra-bi Do-thái-giáo hiện đại tin rằng, trong kinh Torah có nhiều phân đoạn được hiểu hay gợi ý, như Phục-Truyền 7:1-5, Lê-vi ký 24:10; và Ê-xơ-ra 10:2-3. Và rồi, có nhiều gương mẫu trong Kinh Thánh về Dân Ngoại cải đạo sang Do-thái-giáo (thí dụ, Ru-tơ người Mô-áp; xem Ru-tơ 1:16 chỗ Ru-tơ nói lên ước muốn được cải đạo của mình) và trong mọi sự được cho như một người gốc Do-thái”

Như vậy, hãy để ý đến hai câu hỏi: Có phải Đức Chúa Giê-xu là người gốc Do-thái? Và, có phải Đức Chúa Giê-xu là người giữ đạo Do-thái?

Có phải Đức Chúa Giê-xu là người gốc Do-thái, hay có phải mẹ của Ngài là một người Do-thái? Đức Chúa Giê-xu đã xác định rõ ràng với những người Do-thái trong thời của Ngài, về người dân và chi phái của Ngài, và tôn giáo của họ (mặc dù đang sửa những lỗi của nó). Đức Chúa Trời có mục đích sai Ngài đến với người Do-thái: “Ngài đến với dân của Ngài [người Giu-đa], và dân Ngài [người Giu-đa] đã không nhận Ngài. Nhưng có nhiều người Do-thái đã nhận Ngài, với họ Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, cho những kẻ nào đã tin vào Danh của Ngài... (Giăng 1:11-12 bản King James mới), và Ngài phán rõ ràng, “các ngươi [Dân Ngoại] thờ lạy các sự các ngươi không biết; chúng ta (người Do-thái) thờ lạy sự chúng ta [người Do-thái] biết, vì sự cứu rỗi là của người Do-thái” (Giăng 4:22).

Ngay câu đầu tiên trong Tân Ước công bố rõ ràng sắc tộc Do-thái của Đức Chúa Giê-xu. “Sách gia-phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ, con của Đa-vít, con của Áp-ra-ham” (Mat 1:1). Bằng chứng từ những phân đoạn như Hê-bơ-rơ 7:14: “Vì thật rõ ràng Chúa chúng ta ra từ chi phái Giu-đa,” rằng Đức Chúa Giê-xu đã đến từ chi phái Giu-đa, từ tên này mà chúng ta có tên “Do-thái”. Và về Ma-ry, là mẹ Chúa Giê-xu thì sao? Theo gia-phổ trong Lu-ca chương 3, chúng ta thấy rõ ràng Ma-ry là hậu duệ trực tiếp của Vua Đa-vít, đã truyền cho Chúa Giê-xu quyền hợp pháp để lên ngôi Vua Do-thái như đã thiết lập, không có gì để nghi ngờ việc Đức Chúa Giê-xu là một người dân tộc Do-thái.

Có phải Đức Chúa Giê-xu là người tuân thủ theo đạo Do-thái một cách cẩn thận? Cả cha mẹ của Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện mọi điều mà Luật pháp của Chúa đòi hỏi” (Luca 2:39). Chú và dì của Ngài là Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, cũng là những người Do-thái giữ Kinh Torah (Luca 1:6), như vậy chúng ta có thể thấy rằng khả năng cả gia đình của họ giữ niềm tin Do-thái một cách rất nghiêm túc.

Trong Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5-7), Đức Chúa Giê-xu liên tục khẳng định uy quyền của Kinh Torah và các Lời tiên tri (Mat 5:17) ngay cả trong Vương Quốc Thiên Đàng (Mat 5:19-20). Ngài thường dự nhóm trong nhà hội (Luca 4:16), và sự dạy dỗ của Ngài được nhiều người Do-thái trong thời của Ngài tôn trọng (Luca 4:15). Ngài đã dạy dỗ trong Đền Thờ Do-thái tại Giê-ru-sa-lem (Luca 21:37), và nếu Ngài không phải là một người Do-thái, việc Ngài dự phần việc đó của đền thờ đơn giản là không được cho phép (Công 21:28-30).

Đức Chúa Giê-xu cũng đã thể hiện nhiều dấu hiệu bên ngoài là một người giữ đạo Do-thái. Ngài gắn tzitzit (tua áo) gắn trên áo của Ngài (Luca 8:44; Mat 14:36) như một sự nhắc nhở về các điều răn (Dân 15:37-39). Ngài giữ Lễ Vượt Qua (Giăng 2:13) và đi lên thành Giê-ru-sa-lem (Phục 16:16) vào những dịp lễ quan trọng của người Do-thái. Ngài giữ Lễ Su-cốt, hay Lễ Lều tạm (Giăng 7:2,10) và Ngài đã lên thành Giê-ru-sa-lem (Giăng 7:14) như yêu cầu trong Kinh Torah. Ngài cũng giữ Lễ Ha-nu-ka, Lễ Ánh sáng (Giăng 10:22) và có khả năng lễ Rosh Hashanah, Lễ thổi kèn (Giăng 5:1), ngoài ra Ngài còn lên Giê-ru-sa-lem cả hai dịp đó, mặc dù không bị đòi hỏi trong Kinh Torah. Rõ ràng, Đức Chúa Giê-xu đã khẳng định chính Ngài là một người Do-thái (Giăng 4:22) và là Vua của người Do-thái (Mác 15:2). Từ khi ra đời cho đến khi dự Lễ Vượt Qua cuối cùng (Luca 22:14-15), Đức Chúa Giê-xu đã sống như là một người theo đạo Do-thái.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Đức Chúa Giê-xu là một người Do-thái?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries