settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Đấng Christ có hai bản chất không?

Trả lời


Kinh Thánh không nói một cách rõ ràng câu hỏi liệu Chúa Giê-xu Christ có hai bản chất hay chỉ một. Tuy nhiên, vì nó sẽ được giải thích ở dưới đây, nên việc hiểu rằng Đấng Christ có hai bản chất là quan điểm nhất quán nhất về mặt thần học và Kinh Thánh. Vấn đề đã dẫn đến một vấn đề gây tranh cãi trong lịch sử Hội Thánh khi các nhà thần học trong Hội Thánh cố gắng vật lộn với và mã hóa thông tin mà Tân Ước cung cấp về Chúa Giê-xu.

Theo Tân Ước, Chúa Giê-xu thực sự là một người đàn ông, được sinh ra trong dòng dõi loài người, nhưng Ngài cũng hoàn toàn là Đức Chúa Trời (Giăng 14:30). Giăng 1:1 nói rằng Ngôi Lời là Đức Chúa Trời và sau đó trong câu 14, chúng ta thấy rằng Ngôi Lời mà Giăng đang nói đến là Chúa Giê-xu, là người "ngự" giữa chúng ta. Ma-thi-ơ và Lu-ca đều kể về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu bởi Người nữ đồng trinh Ma-ri và ban cho dòng dõi con người của Ngài. Thật khó để hiểu và giải thích, nhưng đó là những gì Tân Ước dạy. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời bước vào dòng dõi loài người như một con người.

Một số nhóm đã sớm cố gắng giải thích bản chất của Đấng Christ bằng cách nói rằng "linh hồn của Đấng Christ" thiêng liêng đã đến với người đàn ông tên là Giê-xu. Những người theo thuyết Trí huệ phái ban đầu nói rằng linh hồn của Đấng Christ đã đến với Chúa Giê-xu trong lễ báp-têm của Ngài và rời bỏ Ngài khi bị đóng đinh. Trong kịch bản này, dường như Chúa Giê-xu có hai bản chất; tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn thì không đúng như thế. Người đàn ông mà mọi người xác định là Giê-xu thực sự là hai người chia sẻ một cơ thể, và mỗi người sẽ chỉ có một bản chất. Ngài sẽ là Giê-xu con người và Đấng Christ thiêng liêng. Trong kịch bản này, Chúa chỉ bước có vẻ vào dòng dõi loài người, nhưng thực tế Ngài không làm điều đó.

Một cách khác để cố gắng giải thích dữ liệu trong Tân Ước là nói rằng Chúa Giê-xu Christ chỉ là một người VÀ rằng Ngài chỉ có một bản chất. Khó khăn với lời giải thích này là bản chất của Ngài sẽ là một điều gì đó pha trộn giữa thần thánh và con người. Ngài sẽ không hoàn toàn là con người bởi vì bản chất thần thánh đã trộn lẫn với bản chất con người, khiến Ngài trở thành một điều gì đó hơn cả con người. Ngài sẽ không hoàn toàn là Chúa vì bản chất con người đã trộn lẫn với bản chất thần thánh, khiến Ngài trở thành một điều gì đó không bằng thần thánh. Chúng ta thấy ý tưởng này tương đồng trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, nơi một vị thần có một đứa con với một người nữ loài người. Đứa con hơn con người nhưng không bằng một vị thần — một siêu nhân hay á thần. Hercules là một trong những người như vậy, con trai của thần Zeus và người phụ nữ phàm trần tên là Alcmene.

Một minh họa có thể hữu ích. Giống như hầu hết các minh họa, còn xa mới được hoàn hảo và không thể phù hợp với mọi điểm. Giả sử một vị vua muốn đồng cảm với người nghèo nhất trong đất nước của mình. Một cách mà ông ta có thể làm là cải trang mình thành một kẻ ăn xin và di chuyển giữa họ. Tuy nhiên, trong tình huống này ông ta chỉ đang giả vờ là một kẻ ăn xin; ông ta có thể quay lại lâu đài vào ban đêm, và ông ta vẫn có tất cả tài nguyên của một vị vua. Mặt khác, nhà vua có thể từ bỏ ngai vàng của mình và cho đi tất cả mọi thứ và trở thành kẻ ăn xin. Nhưng trong trường hợp này, ông ta sẽ không còn là một vị vua. Một lựa chọn thứ ba là trong một khoảng thời gian, ông ta có thể từ bỏ việc sử dụng tất cả các nguồn lực của mình trong một khoảng thời gian định sẵn — ví dụ 3 năm — mà biết rằng vào cuối thời gian đó, ông ta sẽ phục hồi lại ngôi vua. Trong tình huống cuối cùng này, anh ta thực sự là một người ăn xin và thực sự là một vị vua. Chúa Giê-xu đã trở thành con người, nhưng Ngài vẫn là Chúa.

Cách duy nhất để giải thích thỏa đáng các dữ liệu Kinh Thánh là nói rằng Chúa Giê-xu là một Người có hai bản chất, một bản chất con người và một bản chất thần thánh. Ngài là Chúa (Khải huyền 22:13) và cũng là Người (Giăng 8:40). Hai bản chất của Ngài hợp nhất không thể tách rời (không trộn lẫn) là điều mà theo các nhà thần học gọi là "sự liên hiệp hai tánh". Tân Ước khẳng định rằng Chúa Giê-xu Christ, người đi trên đất, chết trên thập tự giá, và sống lại, hoàn toàn là một thành viên của dòng dõi loài người với bản chất con người hoạt động đầy đủ (không có tội lỗi).

Đồng thời, Chúa Giê-xu hoàn toàn là Đức Chúa Trời (Rô-ma 9:5). Ngài tự nguyện hạ mình và từ bỏ vinh quang và quyền sử dụng các thuộc tính thiêng liêng của Ngài ngoài sự chỉ đạo của Đức Chúa Cha, nhưng Ngài không bao giờ ngừng là Chúa (Phi-líp 2:6-7). Chúa Giê-xu Christ là con người hoàn toàn và cũng hoàn toàn là Đức Chúa Trời — Ngài có bản chất của cả hai. Ngài là con người, nhưng Ngài còn hơn thế (Ma-thi-ơ 8:27); Ngài cũng là Chúa. Ngài là Chúa, nhưng Ngài mãi mãi kết hợp chính Ngài với bản chất con người (Công vụ 17:31). Một cách rút ngắn để diễn tả điều này là nói đến Chúa Giê-xu là Người-Thần. Ngài là Người cũng là Chúa, và Ngài là Chúa đã trở thành Người (Giăng 1:1,14).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Đấng Christ có hai bản chất không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries