settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-xu Christ là ai?

Trả lời


Chúa Giê-xu Christ là ai? Không giống như câu hỏi: “Đức Chúa Trời có hiện hữu hay không?” Rất ít người về sự hiện hữu của Chúa Giê-xu Christ. Việc Chúa Giê-xu là một con người thật đã sống ở đất nước Y-sơ-ra-ên 2000 năm trước được chấp nhận một cách phổ quát. Vấn đề được đưa ra tranh luận là về nhân dạng đầy đủ của Chúa Giê-xu. Hầu hết những tôn giáo chính dạy Chúa Giê-xu là một nhà tiên tri hoặc là một giáo sư tốt hoặc là nhân vật đáng tôn kính. Vấn đề là Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu còn hơn là một nhà tiên tri hoặc một giáo sư tốt hoặc là nhân vật đáng tôn kính.

C.S.Lewis trong tác phẩm của ông “Cơ đốc giáo đơn thuần” đã viết như sau: “Ở phần này, tôi cố gắng ngăn người ta đưa ra những phát ngôn ngớ ngẩn về Ngài [Chúa Giê-xu Christ]: ‘Tôi tin Chúa Giê-xu Christ là người thầy đạo đức vĩ đại, nhưng tôi không tin việc Ngài khẳng định mình là Đức Chúa Trời.” Đây chính là một điều mà chúng ta không nên nói. Giả dụ như con người đơn thuần lại nói những điều như Chúa Giê-xu đã nói thì nhất định không thể là một người thầy đạo đức vĩ đại. Người ấy hoặc là một người hoang tưởng – giống như người nói mình là quả trứng luộc - hoặc là ma quỷ của địa ngục. Bạn phải tự lựa chọn. Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời hoặc là một người điên hoặc là thứ gì đó tồi tệ hơn. Bạn có thể bảo Ngài ngừng những lời điên khùng, bạn có thể khạc nhổ vào Ngài, và giết Ngài như một quỷ vương; hoặc bạn quỳ xuống chân Ngài gọi Ngài là Chúa và Đức Chúa Trời. Nhưng đừng bao giờ có tư tưởng tôn Ngài như là một người thầy bằng da bằng thịt vĩ đại. Ngài không cho chúng ta lựa chọn đó. Ngài không có ý định như vậy.”

Vậy thì, Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là ai? Kinh Thánh nói Ngài là ai? Trước tiên, hãy xem những lời Chúa Giê-xu nói trong Giăng 10:30 “Ta với Cha là một”. thoạt nhìn, câu nói này không phải là lời tuyên bố mình là Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, hãy xem phản ứng của người Do Thái về câu nói này của Ngài. “Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời.” (Giăng 10:33). Người Do Thái hiểu câu nói đó của Chúa Giê-xu chính là tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Trong những câu Kinh Thánh tiếp theo, Ngài không bao giờ đính chính người Do Thái rằng: “Ta không phải là Đức Chúa Trời.” Điều đó cho thấy Chúa Giê-xu nói Ngài thực là Đức Chúa Trời bởi câu “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30) Giăng 8:58 là một thí dụ khác, Chúa Giê-xu đã công bố: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi có Áp-ra-ham đã có Ta.” Một lần nữa người Do Thái phản ứng bằng cách nhặt đá lên toan ném vào Chúa Giê-xu (Giăng 8:59) Chúa Giê-xu đã thông báo về lai lịch của Ngài khi nói: “TA LÀ” áp dụng trực tiếp vào danh xưng của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước (Xuất Ê-Díp-Tô ký 3:14) Tại sao một lần nữa người Do Thái muốn ném đá Chúa Giê-xu nếu Ngài không nói điều gì mà họ coi như là sự nhạo báng, danh xưng Ngài công bố là Đức Chúa Trời?

Giăng 1:1 nói “Ngôi lời là Đức Chúa Trời” Giăng 1:14 nói “Ngôi lời đã trở nên xác thịt” điều này rõ ràng cho thấy Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Thô Ma một môn đồ nói với Chúa: “Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi.” (Giăng 20:28) Chúa Giê-xu không sửa lại lời ông nói. Sứ đồ Phao Lô đã diễn tả về Ngài như sau: “…Đức Chúa Trời cao cả của chúng tôi và Cứu Chúa Giê-xu Christ (Tít 2:13) Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói như thế: “Đức Chúa Trời của chúng tôi và Cứu Chúa Giê-xu Christ.” (II Phi-e-rơ 1:1) Đức Chúa Trời đã làm chứng đầy đủ về lai lịch của Chúa Giê-xu như sau: Về Con, Ngài nói “ Ô! Đức Chúa Trời, vương quốc Ngài còn mãi và sự công bình của Ngài ngự trị trong vương quốc”. Những lời tiên tri trong Cựu Ước công bố về thần tánh Ngài như sau: “Vì sẽ có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là Đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an.”

Vì thế, C.S.Lewis đã tranh luận, tin Chúa Giê-xu là một giáo sư tốt đó không phải là sự lựa chọn. Chúa Giê-xu được xưng là Đức Chúa Trời rõ ràng không thể chối cãi. Nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời thì Ngài là kẻ nói dối do đó không phải là tiên tri, giáo sư tốt, hay người tin kính tốt. Thử giải thích xa hơn những lời của Chúa Giê-xu, những học giả hiện đại công bố “ Giê-xu là nhân vật lịch sử thật” đã không nói nhiều điều mà Kinh Thánh làm chứng về Ngài. Chúng ta là ai mà tranh luận với lời Đức Chúa Trời liên quan đến những gì Chúa Giê-xu đã làm hoặc làm mà không nói. Làm thế nào có thể một “học giả” hai ngàn năm đã rút ra từ Chúa Giê-xu một cái nhìn thấu suốt bên trong những gì Ngài làm hoặc làm mà không nói hơn là những người đã sống với Ngài, hầu việc Ngài, và được dạy dỗ bởi chính Chúa Giê-xu. (Giăng 14:26)?

Tại sao việc hỏi về con người thật của Chúa Giê-xu lại rất quan trọng? Tại sao lại trở thành vấn đề cho dù Ngài có phải là Đức Chúa Trời hay không? Lý do quan trọng nhất mà Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời vì nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời, sự chết của Ngài không có linh nghiệm để trả thay tội lỗi của toàn thể loài người. (I Giăng 2:2) Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể đền tội thay cho món nợ tội lỗi không thể đếm được (Rô-ma 5:8; II Cô-rinh-tô 5:21). Chúa Giê-xu phải là Đức Chúa Trời để mà Ngài có thể trả thay món nợ của chúng ta. Chúa Giê-xu phải là người để Ngài có thể chết. Sự cứu rỗi chỉ có thể thực hiện được qua đức tin vào Chúa Giê-xu Christ. Thần tánh của Chúa Giê-xu để giải thích tại sao Ngài là con đường cứu rỗi duy nhất. Thần tánh của Chúa Giê-xu để giải thích lời tuyên bố của Ngài: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi Ta không một ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-xu Christ là ai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries