settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo của chúng ta có nghĩa là gì?

Trả lời


Một Đấng Trung Bảo là Đấng mà hoà giải, Đấng đóng vai trò như là một người trung gian để làm việc giữa hai bên để mang lại một sự thoả thuận. Một Đấng Trung Bảo nổ lực để ảnh hưởng đến sự bất đồng quan điểm giữa hai phe với mục đích là giải quyết sự xung đột. Chỉ có duy nhất một Đấng Trung Bảo giữa loài người và Đức Chúa Trời, đó là Giê Xu Christ (1 Ti-mô-thê 2:5). Trong bài đọc này, chúng ta sẽ thấy tại sao Đức Chúa Trời lại có sự không hài lòng với chúng ta, tại sao Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo của chúng ta, và tai sao chúng ta sẽ bị bại hoại nếu chúng ta cố gắng đại diện chính bản thân chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.

Chúa đã cãi lẫy với chúng ta bởi vì tội lỗi. Tội lỗi được miêu tả trong Kinh thánh như là sự vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời ( I Giăng 3:4) và là sự chống lại với Đức Chúa Trời ( Phục Truyền Luật lệ ký 9:7, Giô-suê 1:18). Đức Chúa Trời ghét tội lỗi, và tội lỗi ngăn trở giữa tất cả chúng ta và Ngài. " Chẳng có một người công bình nào hết, một người cũng không". Tất cả loài người đều đã phạm tội bởi nguyên tội của chúng ta được thừa hưởng bởi ông A- đam, cũng như tội lỗi mà chúng ta phạm theo công việc mình làm hằng ngày. ( Khải Huyền 20:11-15). Sự trừng phạt thích đáng của tội lỗi là trong hoả ngục đời đời (Ma-thi-ơ 25:46; Khải Huyền 20:11-15).

Chính chúng ta không có khả năng làm gì để giãn hoà giữa chúng ta và Chúa. Không có công việc nào là đủ và không có luật lệ nào làm chúng ta đủ công bình để đứng trước mặt Chúa Chí Thánh ( Ê-sai 64:6, Rô ma 3:20, Ga la ti 2:16). Nếu không có một Đấng Trung Bảo, chúng ta sẽ dành trọn phần cuộc đời cho hoả ngục đời đời, bởi sự giải cứu chính chúng ta ra khỏi tội lỗi là không thể. Nhưng đã có một hi vọng " Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê Xu Christ, là người" (I Ti mô thê 2:5). Chúa Giê xu đại diện cho những ai đã đặt niềm tin nơi Ngài trước ngôi ơn phước của Chúa. Chúa đã giản hoà cho chúng ta, nhiều như thể một luật sư bào chữa bảo vệ cho chủ đơn của mình, mà nói với thẩm phán "Tôi xin lấy danh dự mà thề, thân chủ của tôi vô tội trước những lời buộc tội thân chủ tôi". Điều đó cũng giống như đối với chúng ta. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đối mặt với Chúa, nhưng chúng ta sẽ làm như vậy bởi những tội lỗi đã được tha bởi sự chết của Giê xu cho tội lỗi chúng ta. Luật sư bào chữa đã gánh lấy phần đó cho chúng ta rồi!

Chúng ta nhìn nhiều hơn những chứng cứ cho sự thật khuyên giải này ở Hê-bơ-rơ 9:15. " Nhân đó, Ngài là Đấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hữa cho mình." . Bởi vì chỉ có một Đấng Trung Bảo rất lớn mà chúng ta có thể đứng trước sự công bình của Đức Chúa Trời. Trên thập tự Chúa Giê xu đã đánh đổi tội lỗi của chúng ta cho sự công bình của Ngài ( II Cô-rinh-tô 5:21). Đấng Trung Bảo của chúng ta là duy nhất nghĩa là sự cứu rỗi.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo của chúng ta có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries