settings icon
share icon
Câu hỏi

Ý nghĩa Chúa Jesus là Con độc sanh của Đức Chúa Trời là gì?

Trả lời


Cụm từ "Con độc sanh" xuất hiện trong Giăng 3:16, được đọc trong bảng Kinh Gia-cơ như sau, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con độc sanh của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy thì không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời." Cụm từ "Con độc sanh" được dịch từ monogenes tiếng Hy Lạp. Từ này được dịch vào trong tiếng Anh với những nghĩa khác nhau như: "duy nhất", "một và duy nhất" và "độc sanh".

Cụm từ cuối cùng này ("Độc Sanh" được sử dụng trong các bản Kinh Thánh KJV, NASB và NKJV) là nguyên cớ những vấn đề. Các giáo sư giả đã bám vào cụm từ này để cố gắng chứng minh cho sự giảng dạy sai lạc của họ rằng Chúa Giêsu Christ không phải là Đức Chúa Trời; ... rằng Chúa Giêsu không có cùng trong bản thể Đức Chúa Trời như là Ngôi Hai trong Ba Ngôi. Họ nhìn thấy từ "sanh ra" và nói rằng Chúa Giêsu được tạo dựng bởi con người bởi vì chỉ có một người mà người đó đã có một khởi đầu trong thời điểm để có thể được "sanh ra". Sự sai lệch này cần lưu ý rằng "sanh ra" là một bản dịch tiếng Anh của một từ tiếng Hy Lạp. Như vậy, chúng ta phải nhìn vào ý nghĩa ban đầu của từ ngữ tiếng Hy Lạp, không được chuyển tải ý nghĩa tiếng Anh vào trong bản văn.

Như vậy monogenes nghĩa là gì? Dựa theo tự điển Hy Lạp-Anh ngữ của Kinh Thánh Tân Ước và bản văn Cơ Đốc thời kỳ đầu khác (BAGD, 3rd Edition), monogenes có hai định nghĩa chính. Định nghĩa đầu tiên là "nói đến người duy nhất của hình thức này trong một mối liên hệ cụ thể." Đây là ý nghĩa gắn liền mà nó được dùng trong Hê-bơ-rơ 11:17 khi tác giả đề cập đến Y-sác như là "con độc sanh" của Áp-ra-ham. Áp-ra-ham đã có hơn một người con, nhưng Y-sác là con trai duy nhất của ông có bởi Sa-ra và là đứa con duy nhất của giao ước.

Định nghĩa thứ hai là "nói đến người duy nhất của hình thức hoặc nhóm, độc nhất trong loại." Đây là ý nghĩa được ngụ ý trong Giăng 3:16. Trong thực tế, Giăng là tác giả duy nhất trong Kinh Thánh Tân Ước, là người sử dụng từ này nói về Chúa Giêsu (xem Giăng 1:14, 18; 3:16, 18; 1 Giăng 4: 9). Giăng đã chủ yếu quan tâm với việc chứng minh rằng Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời (Giăng 20:31), và ông sử dụng từ này để làm nổi bật Chúa Giêsu như là Con duy nhất của Đức Chúa Trời - chia sẻ bản tính Đức Chúa Trời giống như Đức Chúa Trời - trái ngược với các tín hữu là những con trai và con gái của Đức Chúa Trời bởi đức tin.

Điểm mấu chốt là những thuật ngữ như "Cha" và "Con", điều đó để diễn tả về Ðức Chúa Trời và Chúa Giêsu, là những thuật ngữ của con người sử dụng để giúp chúng ta hiểu được mối quan hệ giữa các Ngôi khác nhau trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Nếu bạn có thể hiểu được mối quan hệ giữa một người cha loài người và một đứa con loài người, thì bạn có thể hiểu được phần nào mối liên hệ giữa Ngôi Thứ Nhất và Ngôi Thứ Hai của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Quá trình suy luận bị hủy hoại nếu bạn cố gắng đưa nó đi quá xa và giảng dạy, như một số giáo phái Cơ Đốc (chẳng hạn Chứng Nhân Giêhôva), cho rằng Chúa Giêsu ở nghĩa đen "sanh ra" theo như "kết quả" hoặc "sự tạo dựng" bởi Đức Chúa Cha.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ý nghĩa Chúa Jesus là Con độc sanh của Đức Chúa Trời là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries