settings icon
share icon
Câu hỏi

Nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, làm sao Ngài có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Có phải Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với chính Ngài?

Trả lời


Để hiểu được Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ở trần gian cầu nguyện với Cha của Ngài trên thiên đàng, chúng ta cần nhận ra rằng Cha đời đời và Con đời đời đã có mối quan hệ đời đời từ trước khi Chúa Giê-xu mang trên mình hình hài của một con người. Hãy cùng đọc Giăng 5:19-27, đặc biệt là câu 23 nơi mà Chúa Giê-xu dạy rằng Cha đã sai Con đến (cũng xem Giăng 15:10). Chúa Giê-xu không phải là trở thành Con của Đức Chúa Trời kể từ khi Ngài được hạ sinh tại Bết-lê-hem. Ngài luôn luôn là Con của Đức Chúa Trời từ trước vô cùng, bây giờ vẫn là Con của Đức Chúa Trời và mãi sẽ là như vậy.

Ê-sai 9:6 nói với chúng ta rằng Con Trai đã được ban cho, và Một Đứa Trẻ đã được sinh ra. Chúa Giê-xu luôn luôn là một phần của Ba Ngôi Hiệp Một. Ba Ngôi Hiệp Một đã luôn tồn tại, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh, không phải ba đức chúa trời, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời tồn tại như 3 thân vị. Chúa Giê-xu đã dạy rằng Ngài và Cha của Ngài là một (Giăng 10:30), nghĩa là Ngài và Cha của Ngài là cùng một bản chất và cùng một đặc tính. Cha, Con và Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời tồn tại qua ba thân vị bình đẳng. Cả ba đã và sẽ tiếp tục có một mối quan hệ đời đời.

Khi Chúa Giê-xu, là Con trai đời đời của Đức Chúa Trời, mang trên mình Ngài một nhân tính vô tội. Ngài cũng đặt mình là một người đầy tớ, từ bỏ thiên đàng vinh hiển của Ngài (Phi-líp 2:5-11). Là một Đức Chúa Trời-con người, Ngài đã phải học vâng phục (Hê-bơ-rơ 5:8) vào Cha của Ngài khi Ngài bị cám dỗ bởi Satan, bị buộc tội vô cớ bởi con người, bị khước từ bởi dân sự của Ngài, và cuối cùng bị đóng đinh. Lời cầu nguyện của Ngài với Cha trên thiên đàng là để cầu xin năng lực (Giăng 11:41-42) và khôn ngoan (Mác 1:35, 6:46). Lời cầu nguyện của Ngài cho thấy sự lệ thuộc của Ngài vào Cha trong nhân tính để thực hiện kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Cha, được minh chứng qua lời cầu nguyện như là một thầy tễ lễ của Chúa Giê-xu trong Giăng 17. Lời cầu nguyện của Ngài diễn tả sự quy phục cho đến cuối cùng vào ý muốn của Đức Chúa Trời, điều đã dẫn đến thập tự giá và trả hình phạt (sự chết) cho sự vi phạm của chúng ta vào luật lệ của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 26-31-46). Tất nhiên, thân thể Ngài đã sống lại từ ngôi mộ, giành được sự tha thứ và sự sống đời đời cho những ai ăn năn tội và tin vào Ngài là Cứu Chúa.

Không có vấn đề gì với Đức Chúa Trời là Con cầu nguyện và nói chuyện với Đức Chúa Trời là Cha. Như đã được đề cập, Ba Ngôi Hiệp Một đã có một mối liên hệ đời đời trước khi Đấng Christ trở thành con người. Mối liên hệ này được miêu tả trong những sách Phúc Âm rằng chúng ta có thể thấy cách mà Con của Đức Chúa Trời trong nhân tính của Ngài thực hiện theo ý muốn của Cha Ngài, và khi làm như vậy, chuộc lấy sự cứu chuộc cho con cái của Ngài (Giăng 6:38). Sự quy phục liên tục của Đấng Christ vào Cha thiên đàng đã được thêm năng quyền và được chú tâm thông qua đời sống cầu nguyện của Ngài. Lời cầu nguyện của Đấng Christ là một ví dụ để chúng ta làm theo.

Chúa Giê-xu Christ không phải là thiếu đi Đức Chúa Trời ở trên đất trong khi cầu nguyện với Cha của Ngài trên thiên đàng. Ngài đã miêu tả cách mà cho dù ở trong nhân tính vô tội, thì điều cần thiết vẫn là phải có một đời sống cầu nguyện thiết yếu để làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu với Cha là một minh chứng về mối liên hệ của Ngài trong Ba Ngôi và cũng là một ví dụ rằng chúng ta phải dựa vào Ngài thông qua lời cầu nguyện để có được sức mạnh và sự khôn ngoan mà chúng ta cần. Vì Đấng Christ, là Đức Chúa Trời-con người, cũng cần có một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ, chính vì thế những người theo Chúa cũng nên làm như vậy.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, làm sao Ngài có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Có phải Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với chính Ngài?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries