settings icon
share icon
Câu hỏi

Có ý nghĩa gì khi nói Chúa Giê-xu là Chúa bình an (Ê-sai 9:5)?

Trả lời


Trong lời tiên tri của Ê-sai về Đấng Mê-si sắp đến, ông nói:

"Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta,
Tức là một con trai được ban cho chúng ta;
Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài.
Danh Ngài là: "Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn,
Đức Chúa Trời Quyền Năng,
Cha Đời Đời, Chúa Bình An." (Ê-sai 9:5)

Trong một thế giới đầy chiến tranh và bạo lực, thật khó để thấy Chúa Giê-xu có thể là Đức Chúa Trời toàn năng, hành động trong lịch sử nhân loại như thế nào và là hiện thân của hòa bình. Nhưng sự an toàn về mặt thể chất và hòa hợp chính trị không nhất thiết phản ánh loại hòa bình mà Ngài đang nói đến (Giăng 14:27).

Từ Do Thái cho "hòa bình" là shalom, thường được sử dụng để chỉ sự xuất hiện của sự bình tĩnh và yên bình của các cá nhân, các nhóm và các quốc gia. Chữ eirene trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "hiệp nhất và hòa hợp". Phao-lô sử dụng eirene để miêu tả mục tiêu của Hội Thánh Tân Ước. Nhưng ý nghĩa sâu sắc hơn, mang tính nền tảng hơn của hòa bình là "sự hòa hợp thuộc linh được mang đến bởi sự phục hồi của một cá nhân với Đức Chúa Trời".

Trong tình trạng tội lỗi của chúng ta, chúng ta là kẻ thù với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:10). "Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta" (Rô-ma 5:8). Vì sự hy sinh của Đấng Christ, chúng ta được phục hồi lại mối liên hệ hòa bình với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1). Đây là sự bình an sâu sắc, vững chắc giữa tấm lòng chúng ta và Đấng Tạo Hóa của chúng ta mà không thể bị lấy đi (Giăng 10:27–28) và thi hành tuyệt đối công việc của Đấng Christ là "Chúa bình an".

Nhưng sự hy sinh của Đấng Christ không chỉ mang đến cho chúng ta sự bình an đời đời, mà nó cũng cho phép chúng ta có một mối quan hệ với Đức Thánh Linh, Đấng Giúp Đỡ là Đấng hứa sẽ hướng dẫn chúng ta (Giăng 16:7,13). Hơn nữa, Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ chính Ngài trong chúng ta bằng cách giúp chúng ta sống theo những cách mà chúng ta không thể sống một mình, bao gồm cả việc làm đầy cuộc sống chúng ta bằng tình yêu, niềm vui và bình an (Ga-la-ti 5:22–23). Tình yêu, niềm vui và sự bình an này này là tất cả những kết quả của Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của một người tin Chúa. Chúng là phản ánh sự hiện diện của Ngài trong chúng ta. Và, mặc dù kết quả sâu xa nhất, quan trọng nhất của chúng là để chúng ta sống trong tình yêu, niềm vui và bình an với Chúa, nhưng chúng phải có ảnh hưởng mạnh mẽ trên các mối quan hệ của chúng ta với mọi người.

Và chúng ta rất cần nó – đặc biệt khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống với sự tập trung vào một mục đích duy nhất với các tín đồ khác, với sự khiêm nhường, mềm mại và kiên nhẫn, " … cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình" (Ê-phê-sô 4:1-3). Sự hiệp nhất này trong mục đích và sự mềm mại sẽ là không thể nếu không có sự hành động của Đức Thánh Linh trong chúng ta và sự bình an chúng ta có với Đức Chúa Trời nhờ sự hy sinh của Con trai Ngài.

Trớ trêu thay, định nghĩa nhẹ nhàng nhất của sự bình an là sự xuất hiện của sự yên bình trong một người, có thể là khó khăn nhất để nắm bắt và duy trì. Chúng ta không làm gì để có được hoặc duy trì sự hòa bình thuộc linh với Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:8–9). Và, mặc dù sống trong sự hiệp một với những tín đồ khác có thể cực kỳ khó khăn, nhưng sống trong sự bình an trong cuộc sống của chính chúng ta rất thường có thể cảm thấy không thể.

Lưu ý rằng bình an không có nghĩa là "dễ dàng". Chúa Giê-xu không bao giờ hứa dễ dàng. Ngài chỉ hứa giúp đỡ. Trên thực tế, Ngài bảo chúng ta mong đợi sự hoạn nạn (Giăng 16:33) và những thử thách (Gia-cơ 1:2). Nhưng Ngài cũng nói rằng, nếu chúng ta kêu cầu Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta "sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết" (Phi-líp 4:6-7). Bất kể chúng ta phải đối mặt với những khó khăn gì, chúng ta có thể cầu xin sự bình an đến từ tình yêu mạnh mẽ của Chúa mà không phụ thuộc vào sức mạnh của chính chúng ta hoặc hoàn cảnh xung quanh chúng ta.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có ý nghĩa gì khi nói Chúa Giê-xu là Chúa bình an (Ê-sai 9:5)?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries