settings icon
share icon
Câu hỏi

Giăng 1: 1, 14 có ý gì khi tuyên bố rằng Chúa Giê-xu là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời?

Trả lời


Câu trả lời cho câu hỏi này được tìm thấy bởi sự nhận biết đầu tiên lý do tại sao Giăng đã viết sứ điệp của Ngài. Chúng ta tìm được mục đích của ông đã ghi rõ trong Giăng 20: 30-31. "Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt các môn đồ Ngài nhiếu phép lạ khác, mà không chép trong sách này; nhưng các việc nầy đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời ; và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. " Mục đích của Giăng là giới thiệu các độc giả sứ điệp của Chúa Giê-xu Christ, thiết lập Chúa Giê-xu Christ là ai (Đức Chúa Trời trong xác thịt) và những gì Ngài đã làm. Mục đích duy nhất của Giăng đã dẫn mọi người nắm lấy công trình cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ trong đức tin. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta có thể hiểu tốt hơn tại sao Giăng giới thiệu Chúa Giê-xu là "Ngôi Lời" trong Giăng 1: 1.

Bằng cách bắt đầu sứ điệp của Ngài trình bày: "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời , và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời ", Giăng đang giới thiệu Chúa Giê-xu với một thuật ngữ mà cả độc giả Do Thái và dân ngoại của ông sẽ được quen thuộc với. Từ Hy Lạp dịch "Ngôi Lời " trong đoạn này là “ logos" và nó đã được phổ biến ở cả triết học Hy Lạp và tư tưởng Do Thái của ngày hôm đó. Ví dụ, trong Cựu Ước "Ngôi Lời " của Đức Chúa Trời thường được nhân cách hóa như một công cụ để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 33: 6, 107: 20, 119: 89, 147: 15-18). Vì vậy, đối với độc giả Do Thái của mình, bằng cách giới thiệu Chúa Giê-xu là "Ngôi Lời", Giăng hướng họ trở lại Cựu Ước nơi “logos" hoặc "Ngôi Lời" của Đức Chúa Trời được kết hợp với hiện thân của mạc khải của Đức Chúa Trời . Và trong triết học Hy Lạp, thuật ngữ “logos" được sử dụng để mô tả các cơ quan trung gian qua đó Đức Chúa Trời tạo ra của cải vật chất và liên lạc với họ. Trong thế giới quan của Hy Lạp, “logos" được coi như là một cầu nối giữa Đức Chúa Trời siêu việt và vũ trụ vật chất. Vì vậy, đối với độc giả Hy Lạp của mình, việc sử dụng các thuật ngữ “logos" sẽ có khả năng đưa ra ý tưởng về một nguyên tắc trung gian giữa Đức Chúa Trời và thế giới.

Vì vậy, về cơ bản, những gì Giăng đang làm bằng cách giới thiệu Chúa Giê-xu là “logos" đang được vẽ trên một từ và khái niệm mà cả người Do Thái và dân ngoại trong ngày của mình sẽ được làm quen với và sử dụng đó như là điểm khởi đầu cho những ông giới thiệu họ với Chúa Giê-xu Christ. Nhưng Giăng vượt xa những khái niệm quen thuộc của “logos" mà độc giả Do Thái và dân ngoại của ông đã có thể có và trình bày Chúa Giê-xu Christ không phải là một nguyên tắc trung gian chỉ như người Hy Lạp nhận thức, nhưng là một cá nhân, hoàn toàn thần thánh, nhưng đầy đủ của con người. Ngoài ra, Đấng Christ không phải chỉ đơn giản là một hiện thân của sự mặc khải của Đức Chúa Trời như những người Do Thái nghĩ, nhưng quả thực là mạc khải hoàn hảo của Đức Chúa Trời của chính mình trong xác thịt, vì vậy mà Giăng đã ghi lại những lời của chính Chúa Giê-xu dành cho Phi-lip: "Chúa Giêsu nói cùng người, " Hỡi Phi-lip, ta ở cùng các người đã lâu thay, mà người chưa biết ta? Ai đã thấy ta tức là đã thấy Cha; sao ngươi lại nói rằng,” Hãy chỉ Cha cho chúng tôi?”(Giăng 14: 9). Bằng cách sử dụng thuật ngữ “logos" hoặc "Ngôi Lời" trong Giăng 1:1, Giăng đang khuếch đại và áp dụng một khái niệm rất quen thuộc với khán giả của mình và sử dụng đó để giới thiệu độc giả của mình đến đúng “logos" của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ , Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hoàn toàn là Chúa và cũng hoàn toàn là con người, người đã mạc khải Đức Chúa Trời cho con người và cứu chuộc tội lỗi của tất cả những ai tin vào Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Giăng 1: 1, 14 có ý gì khi tuyên bố rằng Chúa Giê-xu là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries