settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao nhân tính của Chúa Giê-su lại quan trọng?

Trả lời


Nhân tính của Chúa Giê-su quan trọng ngang bằng với thần tính của Ngài. Chúa Giê-su được sinh ra như một con người nhưng vẫn hoàn toàn thánh. Khái niệm về việc nhân tính của Chúa Giê-su cùng tồn tại với thần tính là điều khó hiểu đối tâm trí hữu hạn của con người. Tuy nhiên, bản chất của Chúa Giê-su hoàn toàn là người (Giăng 8:40) và hoàn toàn là Chúa (Giăng 1:1; 10:30) là một sự thật trong Kinh Thánh. Có nhiều người bác bỏ sự thật này mà tuyên bố rằng Chúa Giê-xu là con người, không phải là Chúa (theo Chủ nghĩa Ebion). Thuyết hiện hình/ảo thân thuyết có quan điểm cho rằng Chúa Giê-su là Chúa nhưng không phải là con người. Cả hai quan điểm này đều sai Kinh Thánh.

Chúa Giê-su phải được sinh ra như một con người vì nhiều lý do. Một điều được chỉ ra trong Ga-la-ti 4:4-5: "Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến, do một người nữ sinh ra, sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người dưới luật pháp, và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài." Chỉ có con người mới có thể được "sinh ra dưới luật pháp". Không có loài động vật hay thiên thần nào được ở "dưới luật pháp". Chỉ có loài người được sinh ra dưới luật pháp và chỉ có một người mới có thể chuộc lại những người sinh ra dưới luật pháp. Sinh ra dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều phạm tội vì vi phạm luật pháp đó. Chỉ có một người hoàn hảo — Chúa Giê-su Christ – hoàn toàn có thể giữ luật pháp và làm trọn luật pháp để qua đó cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Chúa Giê-su đã hoàn tất sự cứu chuộc trên cây thập tự để đổi lấy tội lỗi của chúng ta vì sự công bình hoàn hảo của Ngài. (2 Cô-rinh-tô 5:21)

Lý do khác mà Chúa Giê-su phải là con người hoàn toàn là vì Đức Chúa Trời đã thiết lập sự cần thiết của việc đổ máu cho sự tha tội (Lê-vi 17:11; Hê-bơ-rơ 9:22). Máu của động vật, mặc dù được chấp nhận trên cơ sở tạm thời như một điều báo trước của việc đổ máu của Con hoàn hảo của Đức Chúa Trời, thì không đủ để miễn tội vĩnh viễn bởi vì "máu của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được." (Hê-bơ-rơ 10:4). Chúa Giê-su là Chiên Con hoàn hảo của Đức Chúa Trời đã hi sinh mạng sống con người và đổ máu của Ngài để che tội lỗi của những ai tin vào Ngài (1 Giăng 2:2). Nếu Ngài không là con người thì việc này là điều không thể.

Hơn thế nữa, nhân tính của Chúa Giê-su cho phép Ngài hiểu chúng ta theo cách mà những thiên sứ và động vật không thể làm được. "Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội" (Hê-bơ-rơ 4:15). Chỉ có con người mới có thể cảm thông sự yếu đuối và những cám dỗ của chúng ta. Trong nhân tính của Ngài, Chúa Giê-xu đã phải chịu đựng tất cả các loại thử thách như chúng ta và do đó Ngài có thể cảm thông và giúp chúng ta, Ngài bị cám dỗ; Ngài bị bắt bớ; Ngài chịu nghèo đói; Ngài bị khinh thường; Ngài trải qua nỗi đau thể xác và Ngài chịu đựng nỗi bất hạnh của một cái chết kéo dài và tàn nhẫn nhất. Chỉ có con người mới có thể trải qua những điều này và chỉ có con người mới hiểu hiễu rõ họ thông qua trải nghiệm.

Cuối cùng, thật cần thiết cho Chúa Giê-su khi đến bằng xác thịt bởi vì tin vào lẽ thật là điều tiên quyết cho sự cứu rỗi. Điều này đã được công bố rằng Chúa Giê-su đến trong thân xác là chứng cớ của thần linh đến từ Đức Chúa Trời, trong khi đó, kẻ chống lại Đấng Christ và tất cả những ai theo người đó sẽ từ chối về điều này (1 Giăng 4:2-3). Chúa Giê-su đến trong thân xác; Ngài có thể cảm thông với những yếu đuối của con người; máu của Ngài đã đổ ra cho tội lỗi của chúng ta và Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn toàn là Con Người. Những sự thật Kinh Thánh này không thể chối bỏ được.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao nhân tính của Chúa Giê-su lại quan trọng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries