settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải lời tiên tri trong Ê-sai 53 về “đầy tớ chịu khổ” nói về Chúa Giê-xu hay không?

Trả lời


Có lẽ, những lời tiên tri về Đấng Mê-si-avĩ đại nhất trong Tanakh (Kinh Thánh Hê-bơ-rơ/ Cựu Ước) liên quan tới sự xuất hiện của Đấng Me của người Do Thái nằm trong chương 53 của tiên tri Ê-sai. Phân đoạn này của các sách Tiên tri, thường được gọi là “Đầy tớ chịu khổ,” được các thần dạy luật (Ra-bi) Do Thái giáo trong lịch sử hiểu là nói về Đấng Cứu Chuộc một ngày nào đó sẽ đến Zi-ôn. Đây là một ví dụ về niềm tin của Do Thái giáo liên quan đến nhận diện của “Đầy tớ chịu khổ” trong Ê-sai 53:

Kinh Talmud do người Do Thái viết tại Ba-by-lôn (I put the explantion here) nói, “Đấng Mê-si-a, tên Ngài là gì? Thầy dạy luật phán, Học Giả Phung, như đã truyền, ‘thật ngài đang mang sự than khóc của chúng ta, gánh sự buồn bực của chúng ta: mà chúng ta lại coi ngài như kẻ bị phung, bị Đức Chúa Trời hành hạ…” (Sanhedrin 98b)

Văn thể Midrash Ruth Rabbah có ghi, “Một lời giải thích khác (cho sách Ru-tơ 2:14): Người nói về vua và Đấng Mê-si-a; ‘Hãy lại gần,’ đến gần ngôi của Ngài; ‘ăn bánh này,’ đó là bánh của vương quốc; ‘nhúng miếng nàng trong giấm,” liên hệ tới sự sửa phạt của Ngài, như đã truyền ‘Nhưng Ngài vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương.’”

Văn thể Targum Jonathan có ghi, “Kìa Đấng Mê-si-a, đầy tớ của ta sẽ được thịnh vượng, Ngài sẽ được nhấc lên cao và dấy lên và mạnh mẽ vô cùng.”

Zohar nói, “‘Ngài vì tội lỗi chúng ta mà chịu vết,’ v.v… Trong khu vườn Ê-đen, có một lâu đài được gọi là Lâu Đài Của Các Con Của Bệnh Tật; đây là lâu đài mà Đấng Mê-si-a phải vào, và triệu tập tất cả bệnh tật, nỗi đau, và mọi sự sửa phạt của Y-xơ-ra-ên; tất cả đều đến và chất trên Ngài. Và nếu như Ngài không cất tất cả những sự đó khỏi Y-xơ-ra-ên và chất lên chính mình, thì không ai có thể chịu được sự sửa phạt mà Y-xơ-ra-ên chịu bởi sự vi phạm luật pháp: và đây là điều đã được viết, ‘Thật, Ngài mang sự đau ốm của chúng ta.’”

Ra-bi vĩ đại (Rambam) Moses Maimondes nói, “Ngày Đấng Mê-si-a xuất hiện sẽ như thế nào…một người mà chúng ta chưa từng được gặp trước đay sẽ trỗi dậy, họ sẽ thấy những dấu kỳ và phép màu được ngài làm, và đó sẽ là bằng chứng về nguồn gốc thực sự của Ngài, Ngài công bố cho chúng ta biết ý tưởng của Đấng Toàn Năng về những vấn đề này, Đấng đó có phán, ‘Nầy có một người tên là Chồi Non sẽ đâm chồi từ chỗ mình’ (Xa-cha-ri 6:12). Và Ê-sai cũng phán điều tương tự về thời điểm Ngài sẽ đến, không có cha mẹ, hoặc gia đình, Ngài hiện đến như một cái rễ, như là cái rễ cây ra từ đất khô, v.v… theo như lời của Ê-sai, khi ông mô tả thái độ của các vua khi lắng nghe Ngài, các vua sẽ ngậm miệng trước Ngài, vì họ thấy những điều mà chưa ai từng nói cho họ, và họ quan sát những điều họ chưa từng nghe.”

Không may, những Ra-bi của Do Thái giáo ngày hôm nay tin rằng “Đầy tớ chịu khổ” được đề cập đến trong sách Ê-sai 53 có thể là Y-sơ-ra-ên, hoặc chính Ê-sai, hoặc thậm chí là Môi-se hoặc những tiên tri Do thái khác. Nhưng Ê-sai nói một cách rõ ràng – ông nói tiên tri về Đấng Mê-si-a, như những kết luận của những Ra-bi cổ đại.

Câu thứ 2 trong Ê-sai 53 xác nhận sự thật rõ ràng này. Nhân vật đó lớn lên như “một cái chồi, một cái rễ từ đất khô.” Một chồi non sẽ mọc ra nói về Đấng Mê-si-a vượt lên sự nghi ngờ hợp lý, và thực tế, nó là một hình ảnh liên hệ thông thường về Đấng Mê-si-a trong sách của Ê-sai và các sách khác. Triều đại Đa-vít bị cắt bỏ trong kì phán xét như một cái cây, nhưng lời hứa được lập với Y-xơ-ra-ên là một chồi non sẽ được mọc ra từ gốc đó. Vua Cứu Thế chính là cái chồi đó.

Nên không có gì phải nghi ngờ khi chúng ta kết luận rằng “Đầy tớ chịu khổ” trong Ê-sai 53 nói về Đấng Mê-si-a. Ngài là đấng được tôn cao, và các vua phải im lặng trước Ngài. Đấng Mê-si-a là cái chồi sinh ra từ triều đại đã lụi tàn của Đa-vít. Ngài trở thành Vua của các vua. Ngài đã cung ứng của lễ chuộc tội cuối cùng.

Ê-sai 53 phải được hiểu là nói về vị vua thuộc dòng dõi Đa-vít, là Đấng Mê-si-a. Vua, Đấng Mê-si-ađược tiên tri là phải chịu khổ và chịu chết để trả nợ tội lỗi cho chúng ta và sau đó được sống lại. Ngài sẽ trở thành thầy tế lễ cho mọi quốc gia trên thế giới và tẩy sạch những ai tin nhận bằng huyết chuộc tội. Chỉ có một Đấng mà phân đoạn Kinh Thánh này nói tới – đó là Chúa Giê-su Christ!

Những ai xưng nhận Ngài trở thành con cái của Ngài, con của lời hứa của Ngài, là phần thưởng dành cho sự chiến thắng của Ngài. Theo như lời chứng của các sứ đồ Do Thái, Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của chúng ta, được phục sinh, thăng thiên và ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, và Ngài trở thành Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vĩ đại để tẩy sách tội lỗi của chúng ta (Hê-bơ-rơ 2:17; 8:1). Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si-acủa người Do Thái, chính là Đấng mà Ê-sai đã tiên đoán.

Ra-bi Moshe Kohen Ibn Crispin nói, “vị Ra-bi này mô tả những người đã cho rằng phân đoạn Ê-sai 53 nói đến Y-xơ-ra-ên là những người ‘từ bỏ lời dạy của những Giáo sư, và chiều theo “sự cứng cỏi của lòng họ,’ và quan điểm của riêng họ, tôi hài lòng diễn giải phân đoạn này, theo như lời dạy của các Ra-bi về Vua, Đấng Mê-si-a. Lời tiên tri của Ê-sai là mạng lệnh của Chúa với mục đích cho chúng ta sự thông hiểu về bản chất của Đấng Mê-si-a tương lai, là Đấng sẽ đến và giải cứu Y-xơ-ra-ên, và cuộc đời của Ngài từ lúc Ngài quyết định đến cho lúc Ngài hiện ra như Đấng cứu chuộc, để nếu có ai đó trỗi dậy và tự xưng là Đấng Mê-si-a, thì chúng ta có thể suy ngẫm, và nhìn xem trong người đó có những nét tương đồng theo như mô tả ở trong phân đoạn Kinh Thánh này hay không; nếu như người đó có những nét tương đồng, thì chúng ta có thể tin người đó chính là Đấng Mê-si-a, sự công bình của chúng ta, nếu như không, thì chúng ta không tin.”

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải lời tiên tri trong Ê-sai 53 về “đầy tớ chịu khổ” nói về Chúa Giê-xu hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries