settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ là có thật?

Trả lời


Kinh Thánh trình bày bằng chứng kết luận rằng Chúa Giê-xu Christ thực tế đã phục sinh từ cõi chết. Sự phục sinh của Đấng Christ được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:1-20; Mác 16:1-20; Lu-ca 24:1-53; và Giăng 20:1-21:25. Đấng Christ phục sinh cũng xuất hiện trong Sách Công vụ (Công vụ 1:1-11). Từ những đoạn này bạn có thể thu thập được một số "bằng chứng" về sự phục sinh của Đấng Christ. Đầu tiên là sự thay đổi mạnh mẽ của các môn đồ. Họ từ một nhóm những người sợ hãi và lẩn trốn trở nên mạnh mẽ, can đãm làm chứng nhân chia sẻ phúc âm khắp thế giới. Có gì khác giải thích điều thay đổi đáng kể này ngoài việc Đấng Christ phục sinh đã hiện ra với họ?

Thứ hai là cuộc sống của sứ đồ Phao-lô. Điều gì làm ông đã thay đổi từ một người bức hại Hội Thánh trở thành một sứ đồ cho Hội Thánh? Đó là lúc Đấng Christ phục sinh hiện ra với ông trên đường đến Đa-mách (Công vụ 9:1-6). Một bằng chứng thuyết phục thứ ba là ngôi mộ trống. Nếu Đấng Christ không sống lại sau đó thì thân thể của Ngài ở đâu? Các môn đồ và những người khác đã nhìn thấy ngôi mộ nơi Ngài được chôn cất. Khi họ trở lại thân thể của Ngài không còn ở đó. Những thiên sứ đã loan báo rằng Ngài đã được sống lại từ cõi chết như Ngài đã hứa (Ma-thi-ơ 28:5-7). Thứ tư, bằng chứng bổ sung về sự phục sinh của Ngài là nhiều người gặp Chúa hiện ra (Ma-thi-ơ 28:5, 9, 16-17; Mác 16:9; Lu-ca 24:13-35; Giăng 20:19, 24, 26-29, 21:1-14; Công vụ 1:6-8; I Cô-rinh-tô 15:5-7).

Một bằng chứng khác về sự phục sinh của Chúa Giê-xu là việc các sự đồ đề cập rất nhiều sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Giê-xu. Một phân đoạn quan trọng về sự phục sinh của Chúa Giê-xu là I Cô-rinh-tô 15. Trong chương này, sứ đồ Phao-lô giải thích tại sao việc hiểu biết và tin cậy vào sự phục sinh của Đấng Christ là quan trọng như vậy. Sự phục sinh rất quan trọng bởi những lý do sau đây: 1) Nếu Đấng Christ đã không sống lại từ cõi chết, những tín hữu cũng sẽ không sống lại( I Cô-rinh-tô 15:12-15). 2) Nếu Đấng Christ đã không sống lại từ cõi chết, sự hi sinh của Ngài cho tội lỗi không có hiệu quả (I Cô-rinh-tô 15:16-19). Chúa Giê-xu phục sinh đã chứng minh rằng cái chết của Ngài đã được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời như là sự chuộc tội cho tội lỗi của chúng ta. Nếu Ngài chỉ đơn giản là đã chết và vẫn chết, điều đó cho thấy sự hi sinh của Ngài không đủ. Kết quả là các tín hữu sẽ không được tha thứ tội của họ, và họ ở trong sự chết sau khi họ chết (I Cô-rinh-tô 15:16-19). Không có sự sống đời đời (Giăng 3:16). "Nhưng bây giờ, Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ (I Cô-rinh-tô 15:20).

Cuối cùng, Kinh Thánh nói rõ ràng rằng tất cả những ai tin vào Chúa Giê-xu sẽ được sống lại để sống đời đời cũng giống như Ngài (I Cô-rinh-tô 15:20-23). I Cô-rinh-tô 15 mô tả làm thế nào Chúa Giê-xu phục sinh chứng minh sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và cung cấp cho chúng ta sức mạnh để sống chiến thắng trên tội lỗi (I Cô-rinh-tô 15:24-34). Nó mô tả tính chất vinh quang của thân thể phục sinh mà chúng ta sẽ nhận được (I Cô-rinh-tô 15:35-49). Nó công bố rằng, do kết quả của sự phục sinh của Chúa Giê-xu, tất cả những ai tin vào Ngài cuối cùng sẽ chiến thắng trên sự chết (I Cô-rinh-tô 15:50-58).

Sự phục sinh của Đấng Christ là một lẽ thật vinh quang! "Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. "(I Cô-rinh-tô 15:58). Theo Kinh Thánh, sự phục sinh của Chúa Giê-xu là sự thật chắc chắn. Kinh Thánh ghi chép về sự phục sinh của Đấng Christ, ghi nhận về những lời làm chứng của hơn 500 người chứng kiến (1 Cô-rinh-tô 15:6) và trở thành giáo lý căn bản quan trọng Cơ Đốc giáo trên sự thật lịch sử về sự phục sinh của Chúa Giê-xu.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ là có thật?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries