settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-xu chết năm nào?

Trả lời


Sự chết của Chúa Giê-xu và sự sống lại sau đó của Ngài là những sự kiện quan trọng nhất kể từ khi tạo ra thế giới. Chính qua sự chết của Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã nhận lấy những người "xa cách" Ngài do tội lỗi và "hòa giải [họ] bởi thân thể vật lý của Đấng Christ qua sự chết để bày tỏ [họ] thánh khiết trong cách nhìn của Ngài, không có nhược điểm và không bị buộc tội" (Cô-lô-se 1:21–22). Và nhờ sự phục sinh của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã thương xót "chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống" (I Phi-e-rơ 1:3). Cũng giống với hầu hết các sự kiện mà nó ghi lại, Kinh Thánh không cho chúng ta ngày chính xác mà Chúa Giê-xu đã chết. Nhưng chúng ta có thể tìm ra nó với một mức độ khá chính xác.

Mặc dù dòng thời gian của thế giới được phân chia trong lịch sử giữa BC (trước Đấng Christ) và AD (anno domini— "trong năm của Chúa chúng ta"), Chúa Giê-xu Christ thực sự đã được sinh ra giữa những năm 6 và 4 trước Công Nguyên. Chúng ta có được ngày này dựa trên cái chết của Hê-rốt Đại Đế, là quan tổng đốc của Giu-đa từ năm 47 trước Công Nguyên cho đến khi ông qua đời vào năm 4 trước Công Nguyên. Đó là "sau khi Hê-rốt chết" thì Giô-sép và Ma-ri cùng với em bé Giê-xu được yêu cầu trở lại Y-sơ-ra-ên từ Ai Cập (Ma-thi-ơ 2:19).

Một số yếu tố cho phép chúng ta xác định năm của cái chết của Chúa Giê-xu. Chúng ta biết rằng Giăng Báp-tít bắt đầu chức vụ của mình vào năm 26 sau Công Nguyên dựa trên ghi chú lịch sử trong Lu-ca 3:1. Chúa Giê-xu có thể đã bắt đầu chức vụ của Ngài ngay sau khi Giăng bắt đầu chức vụ của ông. Sau đó Chúa Giê-xu đã phục vụ trong khoảng ba năm rưỡi kế tiếp. Vì vậy, sự kết thúc chức vụ của Ngài sẽ là năm 29-30 sau Công Nguyên.

Bôn-xơ Phi-lát được biết là đã cai trị Giu-đe từ năm 26–36 sau Công Nguyên. Sự đóng đinh diễn ra trong suốt Lễ Vượt Qua (Mác 14:12), và thực tế đó cộng với dữ liệu thiên văn (lịch Do Thái là âm lịch), thu hẹp phạm vi đến hai ngày — ngày 7 tháng Tư năm 30 sau Công Nguyên, và ngày 3 tháng Tư năm 33 sau Công Nguyên Có những lập luận học thuật hỗ trợ cả hai ngày; ngày sau đó (năm 33 sau Công Nguyên) đòi hỏi Chúa Giê-xu phải có một chức vụ dài hơn và đã bắt đầu nó sau này. Ngày trước đó (năm 30 sau Công Nguyên) dường như phù hợp hơn với những gì chúng ta suy luận về sự bắt đầu chức vụ của Chúa Giê-xu từ Lu-ca 3:1.

Phần lớn đã xảy ra trong giai đoạn thế giới kể từ thời của Đấng Christ, nhưng không có gì từng che khuất tầm quan trọng và ý nghĩa của những gì đã xảy ra trong năm 30 sau Công Nguyên — sự chết và sự sống lại của Đấng Cứu Rỗi của thế giới.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-xu chết năm nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries