settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-xu có các anh chị em không?

Trả lời


Các em trai của Chúa Giê-xu được đề cập trong một vài câu Kinh Thánh. Ma-thi-ơ 12:46, Lu-ca 8:19, và Mác 3:31 nói rằng mẹ và các em trai của Ngài đã đến để gặp Ngài. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Chúa Giê-xu có bốn em trai: Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn, và Giu-đa (Ma-thi-ơ 13:55). Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng Chúa Giê-xu có các em gái, nhưng họ không được kể tên và số lượng (Ma-thi-ơ 13:56). Trong Giăng 7:1-10, các em trai của Chúa đi dự lễ trong khi Chúa Giê-xu thì ở lại phía sau. Trong Công vụ 1:14, các em trai và mẹ của Ngài được miêu tả trong lúc cầu nguyện với các sứ đồ. Ga-la-ti 1:19 đề cập rằng Gia-cơ là em trai của Chúa Giê-xu. Kết luận tất nhiên nhất về những đoạn này là giải thích rằng Chúa Giê-xu thực sự có các em trai và em gái ruột thịt nửa dòng dõi huyết thống.

Một số người Công Giáo La Mã tuyên tố rằng “những em trai” này thực sự là em trai họ của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp này thì từ ngữ Hy Lạp cụ thể cho “em trai” (adelphoi) đã được sử dụng. Từ ngữ này cũng có thể ám chỉ tới những họ hàng khác, tuy nhiên nghĩa bình thường và nghĩa đen của nó vẫn mang ý nghĩa là em trai ruột. Cũng có từ ngữ Hy Lạp cho “em trai họ” (anepsios, Cô-lô-se 4:10), nhưng từ ngữ này đã không được dùng. Hơn nữa, nếu họ là các em trai họ của Chúa Giê-xu, thì tại sao họ thường xuyên được miêu tả là đi cùng với Ma-ri, là mẹ của Chúa Giê-xu? Không có điều gì nói lên trong ngữ cảnh về việc mẹ và các em trai đến gặp Ngài hay thậm chí gợi ý nào cho rằng họ là những em trai em gái họ hàng nào đó, ngoại trừ được hiểu theo nghĩa đen, các em trai ruột thịt nửa dòng máu huyết thống của Chúa.

Một lập luận thứ hai của Công Giáo La Mã cho rằng đây chính là các anh trai và chị gái của Chúa Giê-xu là con của Giô-sép từ một cuộc hôn nhân trước đó. Toàn bộ giả thuyết về việc Giô-sép lớn tuổi hơn nhiều so với Ma-ri, đã có một cuộc hôn nhân trước đó, có nhiều đứa con, và ở góa trước khi kết hôn với Ma-ri đã được sáng chế ra mà không dựa vào bất kỳ cơ sở Kinh Thánh nào. Vấn đề với lập luận này là Kinh Thánh thậm chí không đưa ra gợi ý nào về việc Giô-sép đã từng kết hôn hoặc có con trước khi cưới Ma-ri. Nếu Giô-sép có ít nhất sáu người con trước khi ông cưới Ma-ri thì tại sao họ không được nhắc đến trong cuộc hành trình của Giô-sép và Ma-ri đến Bết-lê-hem (Lu-ca 2:4-7) hoặc trong cuộc hành trình của họ đến Ai Cập (Ma-thi-ơ 2:13-15) hoặc cuộc hành trình của họ đến Na-xa-rét (Ma-thi-ơ 2:20-23)?

Không có một lý do ở trong Kinh Thánh để tin rằng những anh chị em này là những anh chị em họ hàng nào đó ngoại trừ được hiểu theo đó là con của Giô-sép và Ma-ri. Những người mà phản đối ý kiến Chúa Giê-xu có các anh chị em ruột thịt nửa dòng dõi huyết thống thì không phải từ việc đọc Kinh Thánh, nhưng xuất phát từ một quan niệm định kiến về sự đồng trinh trọn đời của bà Ma-ri, điều mà bản thân nó rõ ràng trái ngược với Kinh Thánh: “Tuy nhiên ông (Giô-sép) đã không ăn nằm với bà (Ma-ri) cho đến khi bà hạ sinh một bé trai. Và ông đặt tên Ngài là Giê-xu” (Ma-thi-ơ 1:25). Chúa Giê-xu có các em trai và em gái ruột thịt nửa dòng dõi huyết thống, họ là những người con của Giô-sép và Ma-ri. Đó là sự dạy dỗ rõ ràng và không mơ hồ của lời Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-xu có các anh chị em không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries