settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa Giê-xu sinh năm nào?

Trả lời


Kinh Thánh không cung cấp ngày chính xác hay thậm chí năm chính xác mà Chúa Giê-xu sinh ra ở Bết-lê-hem. Nhưng việc kiểm tra chặt chẽ các chi tiết theo niên đại của lịch sử sẽ thu hẹp các khả năng đến một khoảng thời gian hợp lý.

Các chi tiết Kinh Thánh về sự ra đời của Chúa Giê-xu được tìm thấy trong các sách Phúc Âm. Ma-thi-ơ 2:1 nói rằng Chúa Giê-xu được sinh ra trong thời đại của vua Hê-rốt. Vì Hê-rốt qua đời vào năm 4 trước Công Nguyên nên chúng ta có một tham số để làm việc với. Hơn nữa, sau khi Giô-sép và Ma-ri trốn khỏi Bết-lê-hem cùng với em bé Giê-xu thì Hê-rốt đã ra lệnh giết hết tất cả các em bé trai từ 2 tuổi trở xuống trong vùng lân cận. Điều này cho thấy rằng Chúa Giê-xu có thể đã được hai tuổi trước khi Hê-rốt qua đời. Điều này đặt ngày sinh của Ngài giữa năm 6 và 4 trước Công Nguyên.

Lu-ca 2:1-2 lưu ý một số sự kiện khác để suy ngẫm: "Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong thời Qui-ri-ni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri". Chúng ta biết rằng Sê-sa Au-gút-tơ trị vì từ năm 27 trước Công Nguyên đến năm 14 sau Công Nguyên.

Qui-ri-ni-u cai trị xứ Sy-ri trong cùng khoảng thời gian này, với sự ghi chép về cuộc điều tra dân số bao gồm Giu-đê vào khoảng năm 6 trước Công Nguyên. Một số học giả tranh luận liệu đây có phải là cuộc điều tra dân số được Lu-ca đề cập , nhưng nó dường như là cùng một sự kiện. Dựa trên những chi tiết lịch sử này thì thời gian sinh của Đấng Christ ở Bết-lê-hem nhiều khả năng nhất là từ năm 6 đến 5 trước Công Nguyên.

Lu-ca đề cập đến một chi tiết khác về dòng thời gian của chúng ta: "Đức Chúa Jêsus bắt đầu chức vụ khi Ngài độ ba mươi tuổi" (Lu-ca 3:23). Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của Ngài trong thời gian Giăng Báp-tít thi hành chức vụ trong đồng vắng, và chức vụ của Giăng bắt đầu "năm thứ mười lăm dưới triều Sê-sa Ti-be-rơ — khi Pôn-xơ Phi-lát làm tổng đốc xứ Giu-đê; Hê-rốt làm vua chư hầu xứ Ga-li-lê; Phi-líp, em vua ấy, làm vua chư hầu xứ Y-tu-rê và Tra-cô-nít; Ly-sa-ni-a làm vua chư hầu xứ A-by-len, An-ne và Cai-phe làm thầy tế lễ thượng phẩm"(Lu-ca 3:1-2).

Khoảng thời gian duy nhất phù hợp với tất cả các sự kiện này là từ năm 27-29 sau Công Nguyên. Nếu Chúa Giê-xu "khoảng ba mươi tuổi" vào năm 27 sau Công Nguyên thì sự ra đời vào khoảng giữa năm 6 và 4 trước Công Nguyên sẽ phù hợp với niên đại. Cụ thể hơn, Chúa Giê-xu sẽ khoảng 32 tuổi vào thời điểm Ngài bắt đầu chức vụ của Ngài (vẫn "khoảng ba mươi tuổi").

Còn về ngày sinh của Đấng Christ thì sao? Truyền thống ngày 25 tháng 12 đã được phát triển rất lâu sau thời kỳ Tân Ước. Đó là ngày các Cơ Đốc nhân đã đồng ý để chào mừng sự ra đời của Chúa Giê-xu, nhưng ngày chính xác mà Chúa Giê-xu ra đời là không biết.

Điều được biết là những chi tiết trong Kinh Thánh và lịch sử chỉ đến một năm sinh gần đúng. Chúa Giê-xu được sinh ra tại Bết-lê-hem xứ Giu-đê khoảng năm 6-5 trước Công Nguyên với mẹ Ngài là Ma-ri. Sự ra đời của Ngài đã thay đổi lịch sử mãi mãi, cùng với cuộc sống của vô số người trên khắp thế giới.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa Giê-xu sinh năm nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries