Maswali makuu katika Bibilia


Bibilia inasema nini kuhusu utumiaji mzuri wa pesa zako?

Bibilia inasema nini kuhusu adhabu ya kifo?

Bibilia inasema nini kuhusu kuavya mimba?

Bibilia inasema nini kuhusu uponyaji? Je! Kunao uponya katika damu ya Yesu Kristo?

Bibilia inasema nini kuhusu vita?

Bibilia inasema nini kuhusu majonzi? Mkristo anawezaje kushinda majonzi?

Biblia inasemaje juu ya umuhimu wa uwajibikaji?

Bibilia inasema nini kuhusu gadhabu?

Biblia inasema nini kuhusu hofu?

Biblia inasemaje juu ya vyakula tunapaswa kula (kosher)? Je, kuna vyakula Mkristo anapaswa kuepuka?

Biblia inasemaje kuhusu mizuka /kutembelea mara kwa mara?

Biblia inasema nini kuhusu uvumi?

Biblia inasem nini kuhusu wivu?

Biblia inasema nini kuhusu uvivu?

Biblia inasemaje kuhusu subira?

Biblia inasema nini kuhusu kiburi?

Je Mkristo ana mtazamo upi kwa kujitukuza?

Biblia inasema nini kuhusu woga?

Biblia inasemaje kuhusu UKIMWI / Virusi? Je, UKIMWI / Virusi ni hukumu kutoka kwa Mungu?

Biblia inasema nini kuhusu asitrolojia au Zodiac? Je, unyenyekezi wa nyota ni Mkristo anapaswa kujifunza?

Biblia inasema nini kuhusu saratani?

Biblia inasema nini kuhusu elimu?

Biblia inasema nini kuhusu imani?

Biblia inasema nini juu ya chuki?

Biblia inasema nini juu ya roho wa misimu?

Biblia inasemaje nini juu ya ndoto za kuogofya?

Biblia inasema nini kuhusu mateso?

Biblia inasema nini kuhusu vurugu?

Je! Biblia inasema nini kuhusu kazi?

Je! Biblia inasema nini kuhusu wachawi?

Je! Biblia inasema nini kuhusu kucheza ngoma? Je! Wakristo wanapaswa kudansi?

Je! Mkristo anapaswa kutazamaje mabadiliko ya hali ya hewa?

Je! Upendo wa eros ni nini?

Biblia inasema nini kuhusu kuvunja laana za kizazi?

Je! Biblia inasema nini kuhusu uhamiaji haramu?

Kuwekelea mikono — Biblia inasema nini kuhusu?

Je! Biblia inasema nini kuhusu uzoefu wa nje ya mwili / mvurumisho wa nyota?

Biblia inasema nini kuhusu ulawiti / walawiti?

Biblia inasema nini kuhusu ushirikina?

Je! Biblia inasema nini kuhusu wanyonya damu?

Je! Biblia inasema nini kuhusu kuweka ahadi/viapo zako?


Maswali makuu katika Bibilia