settings icon
share icon
Swali

Biblia inasema nini juu ya kiburi?

Jibu


Kwa kawaida katika matukio ambayo Biblia inataja majivuno, fahari, au kiburi, ni tabia au nia iliyochukiwa na Mungu. Biblia inatuambia wale wenye kiburi na wenye moyo wenye kiburi ni chukizo kwake: "Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana; Hakika, hatakosa adhabu" (Mithali 16: 5). Kati ya mambo saba Biblia inatuambia kwamba Mungu huchukia, "macho ya kiburi" ndiyo ya kwanza iliyoorodheshwa (Methali 6: 16-19). Yesu mwenyewe alisema, "Kitu kinachotoka ndani ya mtu ndicho kinachojisikia," na kisha anaendelea na kuandika sifa kumi na tatu za wale walio nje ya neema ya Mungu, kwa kujivunia kuzingatiwa pamoja na uasherati na mauaji (Marko 7: 20- 23).

Kuna aina mbili za Kiyunani za neno kiburi linalotumika katika Agano Jipya, kwa uhalisi zina maana sawia. Huperogkos inamaanisha "uvimbe" au "mshtuko" kama inavyotumika katika "maneno ya kiburi" (2 Petro 2:18; Yuda 1:16). Jingine ni pusiosis, maana ya "kujivunia nafsi" au "kujivunia, kiburi" (2 Wakorintho 12:20). Jukumu ni juu ya waumini kutambua kuwa kiburi au kuwa na mtazamo wa utukufu ni kinyume na utauwa (2 Petro 1: 5-7). Kiburi si kitu zaidi kuliko kuonyesha zaidi ya hisia ya mtu ya umuhimu (2 Timotheo 3: 2). Ni sawia na kwamba "yote inanihusu mimi" fikira inayosema kwamba, "Dunia ya manufaa yangu pekee" (Methali 21:24).

Badala ya majivuno, Biblia inatufundisha kinyume chake. Wakorintho wa Kwanza 13: 4 inasema, "Upendo huvumilia, hufadhili; upendo hauhusudu; upendo hautakabari; haujivuni." Wakristo wanaitwa ili kuonyesha upendo; kiburi ni kinyume na upendo huo. Warumi 12: 3 inasema, "Kwa hiyo nawaarifu, ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu, kusema, Yesu amelaaniwa; wala hawezi mtu kusema, Yesu ni Bwana, isipokuwa katika Roho Mtakatifu." Hatuwezi kuwa na maivuno huku tukiwa na unyenyekevu wa kiungu.

Kuwa na mtazamo wa majivuno kuwa "Mimi ni bora zaidi kukuliko" huwa unatishia na kuharibu mahusiano yetu na wengine. Hata hivyo, Yesu alitufundisha kuweka wengine mbele ya nafsi zao: " Lakini haitakuwa hivyo kwenu; bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu, atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza wenu, atakuwa mtumwa wa wote. Kwa maana Mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi" (Marko 10: 43-45). Ikiwa mtazamo wetu ni wa kiburi, hatuwezi kutumikia wengine vizuri.

Mtume Paulo alielezea mawazo hayo katika barua yake kwa kanisa la Filipi: "Msitende neno lo lote kwa kushindana wala kwa majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake" (Wafilipi 2: 3). Hii ni tofauti sana kutokana na hali ya ushindani ya dunia yetu hii leo, na kutuacha bila na nafasi yoyte sisi kuwa na kiburi. Ambapo dunia inatusukuma kujitahidi kufikia ngazi ya juu bila kujali gharama, na kuwa wenye kiburi wakati sisi hufanya hivyo, Yesu ametuagiza kuwa tofauti: "Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhiliye atakwezwa" (Luka 14:11; tazama Yakobo 4: 6). Lengo letu la msingi, kwa kiwango chochote cha mafanikio ya kidunia tunayo, ni kumtukuza Mungu (Wakolosai 3:17, 23).

Kuhusu mtazamo wetu kwa Mungu na wanadamu wenzetu, Mungu anatupa ahadi mbili. Kwanza, wapumbavu wataadhibiwa (Mithali 16: 5; Isaya 13:11), na pili, "Heri walio maskini wa roho; Maana ufalme wa mbinguni ni wao" (Mathayo 5: 3). Kwa kweli, "Mungu huwapinga wenye kiburi lakini huwapa neema kwa wanyenyekevu" (1 Petro 5: 5, tazama Mithali 3:34).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Biblia inasema nini juu ya kiburi?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries