settings icon
share icon
Swali

Je! Biblia inasema nini kuhusu mtazamo?

Jibu


Akiandika kutoka gerezani huko Roma, mtume Paulo aliandika kuhusu mtazamo Mkristo anapaswa kuwa nayo: "Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa Injili ya Kristo ..." (Wafilipi 1:27). "Chochote kitakachotokea" hapa ni kumbukumbu ya kama Paulo anaweza kutembelea Wafilipi au la. Paulo alitoa maagizo haya ili "... nikija na kuwaona ninyi, au nisipokuwapo, niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja mkiishindania imani ya Injili" (Wafilipi 1:27). Haijalishi tatizo lisilo la kutarajia, tamaa, au shida zinatukumba, tunapaswa kujibu kwa mtazamo kama wa Kristo. Tunapaswa kusimama imara na kujitahidi kwa imani. Baadaye Paulo anaandika, "Iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu Kristo" (Wafilipi 2:5). Anazungumzia juu ya kuonyesha unyenyekevu na kutojipenda katika mahusiano. Anatuhimiza pia katika Waefeso 5:1 kuwa "waigaji wa Kristo kama watoto wanaopendwa." Kama watoto wanapenda kuiga kile wanachokiona na kurudia yale wanayoyasikia; sisi pia tunatakiwa kuiga na kutekeleza tabia ya Kristo na kuwa fikira wazi za Bwana (Mathayo 5:16).

Yesu alidumisha mtazamo mkamilifu katika kila hali. Aliomba juu ya kila kitu na hakuwa na wasiwasi juu ya chochote. Sisi pia tunapaswa kutafuta mwongozo wa Mungu kuhusu kila kipengele cha maisha yetu na kumruhusu Yeye kufanya kazi ya mapenzi Yake kamilifu. Mtazamo wa Yesu haukuwa kamwe kujikinga au kukata tamaa. Lengo Lake lilikuwa kumpendeza Baba badala ya kufikia ajenda Yake mwenyewe (Yohana 6:38). Katikati ya majaribu, alikuwa na subira. Katikati ya mateso, alikuwa na matumaini. Katikati ya baraka, alikuwa mnyenyekevu. Hata katikati ya dharau, unyanyasaji, na uadui, Yeye "hakufanya vitisho. . . na hakulipisa kisasi. Badala yake alijikabidhi kwake Yeye ahukumuye kwa haki "(1 Petro 2:23).

Wakati Paulo anaandika kwamba "mtazamo wetu unapaswa kuwa sawa na ule wa Kristo Yesu," alikuwa ameeleza kwa muhtasari katika mistari miwili iliyopita mtazamo kama ulikuwa gani: kutojipenda, unyenyekevu, na huduma. "Msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine" (Wafilipi 2:3-4). Kwa maneno mengine, mtazamo Mkristo anapaswa kutafakari ni moja unaozingatia mahitaji na maslahi ya wengine. Bila swali, hilo halikuji kwa kawaida kwetu. Wakati Kristo alikuja ulimwenguni, aliweka mtazamo mpya kwa uhusiano na wengine. Siku moja wakati wanafunzi wake walipokuwa wakibishana kati yao juu ya nani atakayekuwa mkuu katika ufalme Wake, Yesu alisema, "Mwajua ya kuwa wakuu wa Mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu; bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, na awe mtumishi wenu; na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu; kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi"(Mathayo 20:25-28). Yesu anatufundisha kwamba, tunapojishughulisha na mambo yetu wenyewe, inaweza kusababisha migogoro na matatizo mengine na watu tunaowajua. Badala yake, Mungu anataka tuwe na mtazamo wa kuhusika sana na kutuza katika wasiwasi ya wengine.

Paulo anazungumza zaidi juu ya mtazamo huu kama wa Kristo katika barua yake kwa kanisa la Efeso: "mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya; na mfanywe wapya katika nia ya roho zenu; mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli"(Waefeso 4:22-24). Dini nyingi za leo, ikiwa ni pamoja na falsafa za Umri Mpya, hukuza uwongo wa zamani kwamba sisi ni Mungu au kwamba tunaweza kuwa miungu. Lakini ukweli wa jambo ni kwamba hatuwezi kuwa Mungu, au hata mungu. Uongo wa kale kabisa wa Shetani ulikuwa unaahidi Adamu na Hawa hilo, ikiwa wangefuata ushauri wake, "mtakuwa kama miungu" (Mwanzo 3:5).

Kila wakati tunapojaribu kudhibiti hali zetu, maisha yetu ya baadaye, na watu walio karibu nasi, tunaonyesha tu kwamba tunataka kuwa mungu. Lakini lazima tuelewe kwamba, kama viumbe, hatuwezi kuwa Muumba. Mungu hataki tujaribu kuwa miungu. Badala yake, anatutaka tuwe kama Yeye, tukizingatia maadili Yake, mitazamo Yake, na tabia Yake. Tuna maana ya "kufanywa wapya katika roho na nia zenu; mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli"(Waefeso 4:23-24).

Hatimaye, lazima tukumbuke kwamba lengo la Mungu kwa watoto Wake sio faraja yetu, bali mabadiliko ya mawazo yetu katika mtazamo wa kumcha Mungu. Anatutaka sisi kukua kiroho, tuwe kama Kristo. Hii haina maana ya kupoteza tabia zetu au kuwa viumbe visivyo na akili. Ukristo ni kuhusu kubadilisha akili zetu. Tena, Paulo anatuambia, "Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu."(Warumi 12:2).

Ni mapenzi ya Mungu kwamba sisi kuendeleza aina ya mawazo iliyoelezwa katika Ibada ya kubarikiwa ya Yesu (Mathayo 5:1-12), kwamba tuonyeshe matunda ya Roho (Wagalatia 5:22-23), kwamba tuige kanuni katika sura kuu ya Paulo juu ya upendo (1 Wakorintho 13), na kwamba tujitahidi kuelekeza maisha yetu baada ya sifa za Petro za maisha yenye ufanisi na mazao (2 Petro 1:5-8).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Biblia inasema nini kuhusu mtazamo?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries