settings icon
share icon
Swali

Je, Biblia inasema nini kuhusu kutolea maskini?

Jibu


Katika Agano Jipya na Agano la Kale, tunaona tamaa ya Mungu kwa watoto Wake kuonyesha huruma kwa masikini na mafukara. Yesu alisema kuwa maskini daima angekuwa pamoja nasi (Mathayo 26:11; Marko 14:7). Pia alisema kuwa wale ambao huonyesha huruma kwa maskini, wagonjwa, na mafukara wanamtumikia Yeye kibinafsi (Mathayo 25:35-40) na watapewa zawadi sawasawa.

Hakuna shaka kwamba kiwango cha umasikini kimeenea na kuharibu. Watu wa Mungu hawawezi kuwa hawajali kuelekea wale wanaohitaji, kwa sababu matarajio Yake kwetu juu ya kuwajali maskini yamefuma kote katika Maandiko zima. Kwa mfano, angalia maneno ya Bwana kuhusu wema wa Mfalme Yosia katika Yeremia 22:16: "Alihukumu maneno ya maskini na mahitaji; hapo ndipo alipofanikiwa. Je! Huku siko kunijua, asema Bwana?" Na Musa akawaagiza watu wake jinsi ya kuwafanyia maskini na mafukara: "Mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa; kwa kuwa utakubarikia Bwana, Mungu wako, kwa neno hili katika kazi yako yote, na katika kila utakalotia mkono wako"(Kumbukumbu la Torati 15:10). Mawazo haya yameonyeshwa kikamilifu katika Mithali 14:31: "... Yeyote awahurumiaye wahitaji humheshimu Mungu."

Sehemu ya kwanza ya Mithali 14:31 inasema, "Amwoneaye maskini humsuta Muumba wake." Mithali, kwa kweli, imejazwa na Maandiko yanayoonyesha kwa wazi kwamba Mungu anawapenda maskini na anachukizwa wakati watoto wake wanawapuuza (Mithali 17:5; 19:17; 22:2, 9, 16, 22-23; 28:8; 29:7; 31: 8-9). Matokeo ya kupuuza shida ya maskini yanaelezwa wazi katika Mithali: "Azibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia, lakini hatasikiwa" (Methali 21:13). Na tazama lugha imara katika Mithali 28:27: "... Yeye afichaye macho yake [kwa maskini] atakuwa na laana nyingi." Miongoni mwa dhambi nyingi za Sodoma zilizoelezwa katika Mwanzo 19, watu wake walikuwa "wenye kiburi, na kushiba chakula, na kufanikiwa; hawakuwasaidia maskini na wahitaji"(Ezekieli 16:49).

Agano Jipya ni wazi pia na jinsi tunapaswa kutunza maskini. Mstari mmoja ambao unaoelezea kwa muhtasari fadhila yetu inayotarajiwa katika Barua ya kwanza ya Yohana: "Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je! Upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Watoto wadogo, wala kwa ulimi, bali kwa tendon a kweli."(1 Yohana 3:17-18). Muhimu pia ni Mathayo 25:31-46. Hukumu iliyoelezwa hapa imetangulia utawala wa milenia ya Kristo na mara nyingi hujulikana kama "hukumu ya mataifa," ambayo wale waliokusanyika mbele ya Kristo watagawanywa katika makundi mawili — kondoo upande Wake wa kulia na mbuzi upande Wake wa kushoto. Wale walio upande wa kushoto watapelekwa kwenye "moto wa milele ulioandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika wake" (mstari wa 41), lakini wale walio upande wa kulia watapokea urithi wao wa milele (v.34). Kufaa kuangaliwa, hata hivyo, ni lugha ambayo Kristo hutumia katika kushughulikia makundi haya yaliyotengwa. Kondoo hupendekezwa kimsingi kwa kuwatunza maskini, wagonjwa, waliofungwa jela, na walioathirika. Mbuzi, kwa upande mwingine, wanaadhibiwa kwa sababu ya ukosefu wao wa kuwajali na hatua kwao. Wakati waadilifu wakimwuliza wakati walifanya mambo hayo, Kristo anajibu kwa kusema, "kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi."

Hatupaswi kuelewa vibaya hili kama maana ya kazi nzuri za kondoo zimesaidia katika kupata wokovu; badala yake, matendo haya mema yalikuwa ni "matunda" au ushahidi wa kuwa wameokolewa kwa neema (Waefeso 2:8-10), zaidi inathibitisha kuwa kujitolea kwa Kristo kwa kweli kutafuatana na ushahidi wa wazi wa maisha yaliyobadilishwa. Kumbuka, tuliumbwa kufanya matendo mema, ambayo Mungu aliyotayarisha kabla kwa sisi kufanya, na "matendo mema" ambayo Kristo anaongea juu yake katika Mathayo 25 ni pamoja na kutunza maskini na mateso.

Yakobo 2:26 inasema, "Kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa." Yakobo pia aliandika, "Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu"(Yakobo 1:22). Vivyo hivyo, Yohana alisema, "Yeye asemaye, 'Nimemjua,' wala hazishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. . . . Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, inampasa kuenenda mwenyewe vile vile kama Yesu alivyofanya"(1 Yohana 2: 4, 6). Na maneno ya Kristo Mwenyewe: "Mkinipenda, mtazishika amri zangu" (Yohana 14:15).

Neno la Mungu linatupa ufahamu katika moyo Wake kwa masikini na maelekezo katika jinsi tutakavyowajali. Ikiwa tuna imani kweli katika Yesu, tunapaswa pia kushiriki kujali Kwake kwa maskini. Yesu alituamuru kupendana (Yohana 13:34-35). Na ni njia gani bora ya kuonyesha upendo na ukarimu na huruma ya Yesu Kristo kuliko kwa kufikia "wadogo wa hawa" kati yetu?

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Biblia inasema nini kuhusu kutolea maskini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries