settings icon
share icon
Swali

Biblia inadokeza nini kuhusu marejesho?

Jibu


Kurejesha ni mtazamo wa kibiblia, na kuna vipengele ndani ya Agano la Kale na Jipya linaloangazia fikra ya Mungu kuhusu dhana hii. Kwa Agano la Kale, Waisraeli waliongozwa na torati, iliyoangazia marejesho kwa njia mingi: "Mtu akiiba ng'ombe au kondoo,na kumchinja,au kumwuza;atalipa ng'ombe watano badala ya ng'ombe mmoja,na kondoo wanne badala ya kondoo mmoja.Lakini kama jua limekucha juu yake,ndipo patakuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake;ingempasa kutoa malipo kamili;akiwa hana kitu,na auzwe kwa ajili ya wizi wake.Kama hicho kitu kilichoibwa chapatikana hai mkononi mwake,kama ni ng'ombe,au punda,au kondoo;atalipa thamani yake mara mbili.Mtu akilisha katika shamba,au shamb la mizabibu,akimwacha mnyama wake,akala katika shamba l mtu mwingine;atalipa katika vitu vilivyo vizuri vya shamba lake mwenyewe,au vya mizabibu yake.Mtu akiazima mnyama kwa mwenziwe,naye akiumia huyo mnyama,au akafa,mwenyewe asikuwapo,lazima atalipa"(Kutoka 22: 1, 3-6, 14).

Mambo ya Walawi 6: 2-5 inarejelea hali zingine za fedha zilizoibiwa zikirejeshwa, pamoja na thuluthi ya thamani. Pia kwa ufafanuzi katika kifungu hiki, marejesho yalitolewa kwa mmiliki wa mali (sio kwa serikali au mtu mwingine yeyote), na fidia ilikuwa iongozwe na sadaka ya hatia kwa Bwana. Sheria ya Musa, wakati huo, ilitetea waathirika wa wizi, ulafi, udanganyifu, na udhalimu kwa kuwataka vyama vinavyokosesha kufanya marekebisho. Kiasi cha mshahara kilichofautiana popote kutoka asilimia 100 hadi 500 ya kupoteza. Marejesho yalitakiwa kufanyika siku ile ile ambayo mtu mwenye hatia alileta dhabihu yake mbele za Bwana, kumaanisha kuwa urejesho baina ya jirani yake ni muhimu sana sawia na kufanya amani na Mungu

Katika Agano Jipya, kunao mfano bora Zaidi sana wa Zakayo katika Luka 19. Yesu anatembea nyumbani mwa Zakayo, na watu ambao wanajua mtoza mkuu kuwa mtu mwovu na mkatili huanza kunung'unika juu ya ushirika wa Yesu na mwenye dhambi (aya 7). "Zakayo akasimama,akamwamia Bwana,Tazama, Bwana, nusu yaa mali yangu nawapa maskini,na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne.Yesu akamwambia,Leo wokovu umefika nyumbani humu,kwa sababu huy naye ni mwana wa Ibrahimu.Kwwa kuwa Mwana a Adamu alikuj kutafuta na kuokoa kile kilichopotea " (mistari 8-10). Kutoka kwa maneno ya Zakayo, tunakusanya kwamba 1) alikuwa akijutia kwa kuwalaghai watu, 2) alikuwa na majuto juu ya matendo yake ya zamani, na 3) alikuwa amejitolea kufanya marekebisho. Kutoka kwa maneno ya Yesu, tunaelewa kwamba 1) Zakayo aliokolewa siku ile na dhambi yake ikasamehewa, na 2) ushahidi wa wokovu wake ulikuwa ukiri wake wa umma (angalia Warumi 10:10) na kukataa kwake faida zote zilizopatikana vibaya. Zakayo aliomba msamaha, na ukweli wake ulionekana katika hamu yake ya haraka ya kurejesha. Hapa kulikuwa na mtu aliyekuwa mwenye hatia na anayejeruhiwa, na uthibitisho wa uongofu wake kwa Kristo ilikuwa nia yake ya kurejesha, mara kadhaa iwezekanavyo, kwa dhambi zilizopita.

Hiyo inabakia kuwa kweli kwa mtu yeyote ambaye anajua Kristo leo. Toba ya kweli ina hisia na haja ya kurekebisha makosa. Mtu anapokuwa Mkristo, atakuwa na hamu ya ndani kwa imani kubwa ya kufanya yaliyo mema, na hiyo inajumuisha kufanya marejesho wakati wowote iwezekanavyo. Wazo la "wakati wowote iwezekanavyo" ni muhimu kukumbuka. Kuna uhalifu na dhambi ambazo hazina marejesho ya kutosha. Katika matukio hayo, Mkristo anapaswa kufanya aina fulani ya kurejesha ambayo inaonyesha toba, lakini wakati huo huo haifai kujisikia hatia kuhusu kutokuwa na uwezo wa kurejesha kamili. Kurejeshwa inapaswa kuwa kuwa matokeo ya wokovu wetu — sio mahitaji ya wokovu. Ikiwa umepata msamaha wa dhambi kwa imani katika Yesu Kristo, dhambi zako zote zimesamehewa, ikiwa umewahi pata au haujapata kurejeshwa kwazo.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Biblia inadokeza nini kuhusu marejesho?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries