settings icon
share icon
Swali

Je, Biblia inasema nini kuhusu usimamizi wa wakati?

Jibu


Usimamizi wa wakati ni muhimu kwa sababu ya ufupi wa maisha yetu. Kukaa kwetu kwa muda ulimwenguni ni mfupi sana kuliko tunavyoinama kufikiria. Kama vile Daudi anavyosema kwa wazi, "Tazama, umefanya siku zangu kuwa mashubiri; maisha yangu ni kama si kitu mbele zako. Kila mwanadamu, ingawa amesitawi, ni ubatili"(Zaburi 39:4-5). Mtume Yakobo anasisitiza hili: "Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo kisha hutoweka" (Yakobo 4:14). Hakika, wakati wetu duniani ni wa muda mfupi-kwa kweli, ni mdogo usio na kipimo ukilinganishwa na milele. Kuishi jinsi Mungu ingetuweka kuishi, ni muhimu sisi kufanya matumizi bora zaidi ya muda wetu tuliotengewa.

Musa anaomba, "Basi, utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima" (Zaburi 90:12). Njia nzuri ya kupata hekima ni kujifunza kuishi kila siku kwa mtazamo wa milele. Muumba wetu ameweka milele mioyoni mwetu (Mhubiri 3:11). Kujua kwamba tutahitaji kuajibikia kwa Yule ambaye anatupa wakati inapaswa kututia moyo kuutumia vizuri. C. S. Lewis alielewa hili: "Ikiwa utasoma historia utapata kwamba Wakristo ambao walifanya zaidi kwa dunia ya sasa walikuwa tu wale ambao walifikiria zaidi ya ijayo."

Katika barua yake kwa Waefeso, Paulo aliwaonya watakatifu, "Basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda; si kama watu wasio na hekima bali kama watu wenye hekima; mkiukomboa wakati kama maana zamani hizi ni za uovu" (Waefeso 5:15-16) ). Kuishi kwa hekima hujumuhisha kutumia muda wetu kwa makini. Tukijua kwamba mavuno ni mengi na wafanyakazi ni wachache (Luka 10:2) na kwamba wakati unapungua kwa kasi unapaswa kutusaidia kutumia vyema wakati wetu kushuhudia, kwa njia ya maneno yetu na mfano wetu. Tunapaswa kutumia wakati kuwapenda wengine kwa kutenda na kwa kweli (1 Yohana 3:17-18).

Hakuna shaka kwamba majukumu na shinikizo za dunia hii hushindana kwa tahadhari yetu. Idadi kubwa mno ya vitu vinavyotufuta kwa njia tofauti hufanya iwe rahisi kwa wakati wetu kumezwa katika mambo ya ulimwengu huu, na ndogo zaidi. Jitihada hizo ambazo zina thamani ya milele, basi, mara nyingi husukumwa kando. Ili kuepuka kupoteza lengo, tunahitaji kuweka kipaumbele na kuweka malengo. Zaidi ya hayo, kwa kiwango chochote iwezekanavyo, tunahitaji kuwasilisha. Kumbuka jinsi baba mkwe wa Musa Jethro, alimfundisha kwa hekima kuwasilisha mzigo wake wa kazi nzito (Kutoka 18:13-22).

Kuhusu kazi yetu ya maadili, tunakumbuka kwamba Mungu alifanya kazi Yake yote katika siku sita na akapumzika siku ya saba. Uwiano huu wa kazi ya kupumzika unatoa mwanga juu ya matarajio ya Muumba wetu kuhusiana na maadili yetu wenyewe ya kazi. Hakika, Mithali 6:10-11 inafunua dharau la Bwana kwa tabia ya uzembe: "Bado kulala kidogo, kisinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi! Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi" (angalia pia Mithali 12:24; 13:4; 18:9; 20:4; 21:25; 26:14). Zaidi ya hayo, mfano wa Talanta (Mathayo 25:14-30) unaonyesha janga la kupoteza nafasi pamoja na umuhimu wa kufanya kazi kwa uaminifu mpaka Bwana atakapokuja. Tunapaswa kufanya kazi kwa bidii katika kazi yetu ya kidunia, lakini "kazi" yetu sio tu kwa kile tunachofanya kwa kupata fedha. Kwa kweli, lengo kuu la msingi katika yote tunayofanya inapaswa kuwa utukufu wa Mungu (Wakolosai 3:17). Wakolosai 3:23-24 inasema, "Lolote mfanyalo, lifanyeni kwa moyo, kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Mnamtumikia Bwana Yesu Kkristo." Yesu alisema juu ya kuhifadhi hazina mbinguni (Mathayo 6:19-21). Hatupaswi kufanya kazi kwa uchovu katika ukimbizaji wa utajiri wa kidunia (Yohana 6:27). Badala yake, tunapaswa kutoa ubora wetu kwa kila kitu ambacho Mungu ametuita. Katika jitihada zetu zote-mahusiano yetu, kazi zetu, masomo yetu, kutumikia wengine, maelezo ya utawala ya maisha yetu, kutunza afya ya miili yetu, burudani, nk — lengo letu la msingi ni Mungu. Yeye ndiye ambaye ametuaminisha na wakati huu duniani, Yeye Ndiye anayeongoza jinsi tunavyohutumia.

Ikumbukwe kwamba mapumziko ni matumizi halali na ya lazima ya muda. Hatuwezi kupuuza kutumia muda na Mungu, yote katika kibinafsi na kwa pamoja. Tumeitwa kabisa kuwekeza wakati katika mahusiano na wengine na kufanya kazi kwa bidii katika mambo ya maisha. Lakini pia hatuwezi kupuuza kiburudisho anayotupa kupitia nyakati za kupumzika. Pumziko sio wakati uliopotea; ni kiburudisho ambacho hutayarisha kutumia vizuri wakati. Pia inatukumbusha kwamba hatimaye Mungu ndiye ana udhibiti na ambaye hutoa kwa mahitaji yetu yote. Tunapojitahidi kusimamia muda wetu vizuri, tuna busara kupanga ratiba ya kupumzika mara kwa mara.

Jambo muhimu zaidi, tunahitaji ratiba ya mara kwa mara-- kila siku--wakati na Mungu. Yeye ndiye anatuwezesha kutekeleza kazi alizotupa. Yeye ndiye anayeongoza siku zetu. Kitu mbaya zaidi tunaweza kufanya ni kusimamia muda wetu kama ni mali yetu. Wakati ni wa Yeye, hivyo uombe hekima yake jinsi ya kuutumia vizuri, kisha uendelee kwa ujasiri, uelewe kwa marekebisho ya mwelekeo Wake na ufungue kwa uharibifu uliowekwa na Mungu njiani.

Ikiwa unatafuta kubadili matumizi yako ya muda, hatua ya kwanza fikira. Fanya jitihada kali za kuzingatia usimamizi wako wa wakati. Nakala hii inashiriki baadhi ya kile Mungu anasema kuhusu wakati. Itakuwa busara kuendelea kujifunza mada katika Maandiko. Fikiria mambo ambayo Mungu anaona kuwa ya thamani. Fikiria kile alichokuita hasa. Fikiria ni kiasi gani cha muda wako unaowekeza kwa sasa katika mambo haya. Fikiria nini kingine kinachukua muda wako. Fanya orodha ya vipaumbele na majukumu na uombe Mungu akuongoze kuhusu mabadiliko yoyote ambayo yanahitaji kufanywa. Kuzingatia juu ya vipaumbele vyako na matumizi ya muda ni mazoea mazuri ya kushiriki mara kwa mara. Wengine wanaona kwamba ukaguzi wa kimakusudi wa kila mwaka wa usimamizi wa wakati wao unasaidia.

Kuhusu wakati, Biblia inashauri kwamba tunahitaji kuweka mtazamo wetu juu ya kile ambacho ni cha milele kinyume na raha za muda mfupi za dunia hii inayopita. Kwa hivyo, tunapaswa kuendelea mbele kwa bidii na kusudi la Mungu kama mwenendo wa maisha yetu unaendelea kuelekea lengo la Mungu la mwisho. Muda uliotumiwa na Mungu na kumjua Yeye, kupitia kusoma Neno Lake na sala, haipotezwi kamwe. Muda uliotumika kujenga mwili wa Kristo na kuwapenda wengine kwa upendo wa Mungu (Waebrania 10:24-25; Yohana 13:34-35; 1 Yohana 3:17-18) ni wakati uliotumiwa vizuri. Muda uliowekezwa katika kushiriki injili ili wengine waweze kujua wokovu katika Yesu huzaa matunda ya milele (Mathayo 28:18-20). Tunapaswa kuishi kana kwamba kila dakika inahesabu-kwa sababu inafanya kwa kweli.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Biblia inasema nini kuhusu usimamizi wa wakati?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries