settings icon
share icon
Swali

Je, Biblia inasema nini kuhusu majaliwa/hatima?

Jibu


Hili ni suala ngumu sana, na tutaanza na yale ambayo Biblia haifundishi. Majaliwa kwa kawaida hufikiriwa kama jinsi mambo yanavyoenda yaliyoamliwa kabla zaidi ya udhibiti wa binadamu. Jibu la mfano hasa kwa imani katika majaliwa ni kujiuzulu-ikiwa hatuwezi kubadilisha hatima, basi kwa nini hata kujaribu? Chochote kinachotokea, hutokea, na hatuwezi kufanya chochote kuhusu hilo. Hii inaitwa "falsafa ya majaliwa," na sio kibiblia.

Falsafa ya majaliwa ni nguzo kuu ya Uislamu, ambayo inahitaji uwasilishaji kamili kwa uhuru wa Mwenyezi Mungu. Inashikiliwa sana katika Uhindu, pia; Kwa kweli, ni mtazamo wa majaliwa wa maisha ambao husaidia kuweka hadhi mfumo wa India sawa sawa. Mithiolojia ya Kiyunani zilieleza juu ya Moirai, au Majaliwa, miungu mitatu ya kike iliyoonyeshwa kama wafumaji wa maisha ya wanaume. Maamuzi yao hayangeweza kufutwa au kubatilishwa, hata kwa miungu mingine. Tena, falsafa ya majaliwa sio dhana ya kibiblia.

Majaliwa na Hatima – Kwa Hiari Yetu
Biblia inafundisha kwamba Mwanadamu aliumbwa na uwezo wa kufanya uchaguzi wa maadili na kwamba anawajibikia uchaguzi huo. Kuanguka kwa Mwanadamu sio tukio lililoamuliwa kabla ambalo Adamu na Hawa walikuwa waathiriwa wa bahati mbaya wa Mungu wa Bwana Karagosi. Kwa kinyume chake, Adamu na mkewe walikuwa na uwezo wa kuchagua utii (unaoambatana na baraka zake) au kutotii (unaofuatana na laana yake). Walijua ni matokeo gani ya uamuzi wao, na wangewajibikia (Mwanzo 3).

Mada hii ya kuwajibikia kwa uchaguzi wetu unaendelea kote katika Maandiko. "Yeye apendaye uovu atavuna msiba" (Mithali 22:8a). "Katika kila kazi mna faida; / Bali maneno ya midomo huleta hasara tu" (Methali 14:23). "...Basi, wataka usimwogope mwenye mamlaka? Fanya mema, nawe utapata sifa kwake" (Warumi 13:3).

Mara nyingi, wakati Biblia inazungumzia hatima, inahusu hatima watu wamejiletea wenyewe: "Wengi wanaishi kama maadui wa msalaba wa Kristo, hatima yao ni uharibifu ..." (Wafilipi 3:18-19). "Hii ndiyo hatima ya wale wanaojiamini wenyewe ..." (Zaburi 49:13). "Mtu aziniye na mwanamke hana akili kabisa; / afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake" (Methali 6:32). "... Kila mtu alihukumiwa kulingana na matendo yake" (Ufunuo 20:13).

Tunafanya dhambi kwa sababu tunachagua kufanya. Hatuwezi kulaumu "Majaliwa," kudura, majaaliwa, au Mungu. Yakobo 1:13-14 inasema, "Mtu ajaribiwapo, asiseme, najaribiwa na Mungu; maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa."

Kwa kushangaza, watu wengi wanaochagua kutenda dhambi hukasirishwa na matokeo mabaya ya dhambi zao. "Upumbavu wa mtu hupotosha maisha yake; / na moyo wake hununa juu ya BWANA" (Methali 19: 3). Huu ni mstari wenye utambuzi sana. Wakati mtu hupoteza maisha yake kwa upumbavu, anaweza bado kusisitiza kumlaumu Mungu, au labda "Majaliwa." Kwa njia hii, anaendelea katika upumbavu wake.

Maandiko pia hufundisha kwamba tunachagua kuwa na imani. Amri inayorudiwa mara kwa mara katika Maandiko ya kuamini ina maana kwamba tuna uchaguzi katika suala hili. "Usiwe asiyeamini, bali aaminiye ..." (Yohana 20:27, tazama pia Matendo 16:31; 19:4).

Majaliwa na Hatima — Mamlaka ya Mungu
Ili tusipate wazo lisilo sahihi, sisi sio bwana huru wa majaliwa yetu. Mungu pekee ndiye mwenye mamlaka. Udhibiti Wake wa uhuru unaitwa "majaliwa." Amechagua kutupa kwa hiari, na ameunda ulimwengu wa maadili ambayo sheria ya sababu na athari ni kweli. Lakini Mungu ni Mungu peke yake, na hakuna "ajali" katika ulimwengu.

Mungu mwenye hekima yote, mwenye nguvu zote lazima awe na mpango, hivyo haipaswi kushangaza kwamba Biblia inazungumzia mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, kwa kuwa ni wa Mungu, ni mtakatifu, mwenye hekima, na mwenye huruma. Majaliwa ya Mungu yanafanya kazi ili kuleta mpango Wake wa awali kwa uumbaji.

Mungu anaongea katika Isaya 48:3, "Mimi nimehubiri mambo ya kale tangu zamani; / naam, yalitoka katika kinywa change, nikayadhihirisha; / niliyatenda kwa ghafla, yakatokea." Kile Mungu anatangaza, Yeye hukifanya (na anaweza kutangaza karne mbele ya wakati!).

Kupambana na mpango wa Mungu haina maana. "Hapana hekima, wala ufahamu, wala ushauri / juu ya BWANA" (Methali 21:30). Hii ndiyo maana Mnara wa Babeli haukuwahi kumalizika (Mwanzo 11:1-9), kwa nini wakashifishaji wa Danieli walitupwa kwa simba (Danieli 6:24), kwa nini Yona alitumia muda ndani ya samaki (Yona 1:17), na kwa nini Ninaingia katika shida wakati ninafanya dhambi.

Hata kile kawaida tunachokiita "nafasi" au "majaliwa" ni chini ya udhibiti wa Mungu. "Kura hutupwa katika mikunjo ya nguo; / lakini hukumu zake zote ni za BWANA" (Mithali 16:33). Kwa maneno mengine, Mungu anahusika katika kuendesha ulimwengu.

Kila kitu kinachotokea ulimwenguni kinafanyika kufanya kazi kulingana na kusudi la Mungu. Uovu upo, lakini hairuhusiwi kuzuia na majaliwa ya Mungu. Mungu hutumia hata watu wenye dhambi kwa madhumuni Yake. "Moyo wa mfalme huwa mikononi mwa BWANA; / kama mifereji ya maji huugeuza popote apendapo" (Methali 21:1). Mungu alifanya kazi katika mioyo ya Wamisri (Kutoka 12:36) na Mfalme Artashasta (Ezra 7:27) kuleta kusudi lake. Hata wakati nia ya mwanadamu ni uovu kabisa, Mungu anaweza bado kuleta mapenzi Yake, kama ilivyo kwa wale waliomsulubisha Yesu (Matendo 2:23; 4:27-28).

Mpango wa Mungu unajumuisha tuzo kwa wale wanaomtegemea Yeye, na anaahidi kuwatukuza watoto Wake. "Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa, ambayo Mungu aliiazimu tangu milele, kwa utukufu wetu ... Kama ilivyoandikwa: 'Hakuna jicho limeona, / hakuna sikio limesikia, / wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu / mambo ambayo Mungu aliwaandaa wampendao "(1 Wakorintho 2:7-9). Kumbuka matumizi ya neno ambalo linaelezewa katika kifungu hiki-na kwamba ni hatima inayotokana na upendo wetu kwa Bwana.

Majaliwa na Hatima — Mpango wa Mtu binafsi
Mamlaka ya Mungu yanafikia hata mpango wa maisha yetu binafsi. Hii inaonyeshwa katika wito wa Mungu wa Yeremia-kabla ya nabii hata kulizaliwa. "Neno la BWANA lilinijia, kusema, 'Kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa; nimekuweka kuwa nabii kwa mataifa" (Yeremia 1:4-5).

Daudi pia alitambua kwamba Bwana alikuwa na mpango kwa ajili yake. "Macho yako yaliniona kabla sijakamilika; chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado" (Zaburi 139:16). Kwa sababu ya ujuzi huu, Daudi alitafuta mwongozo maalumu wa Bwana katika hali nyingi, kama vile katika 1 Samweli 23:9-12.

Majaliwa na Hatima — Kuyaweka Yote Pamoja
Katika Matendo 9, Yesu anaonekana kwa Sauli wa Tarso kwa maneno yenye kuvutia: "Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo" (mstari wa 5; Matendo 26:14). Kwa hakika Yesu alikuwa na mpango kwa Sauli, na Sauli alikuwa (kwa uchungu) kuupinga. Kutumia uhuru wetu dhidi ya mpango wa Mungu inaweza kuwa uchungu.

Baadaye, Yesu anamwambia Sauli kwamba mtu mmoja aitwaye Anania angeweza kumtembelea-na kisha Yesu anamwambia Anania (mistari 11-12)! Kwa wazi, Yesu alikuwa na mpango ulioandaliwa kabla kwa Anania pia. Sasa, Anania hakutaka kutembelea Sauli (mstari wa 13-14). Angekuwa kama Yona na kukimbia kwa njia nyingine. Ikiwa hilo lilikuwa ni chaguo lake, Mungu angekuwa na "samaki" aliyetayarishwa kumrudisha. Kwa bahati nzuri, Anania alitii (mstari wa 17). Kutumia uhuru wetu kufuata mpango wa Mungu huleta baraka.

Kwa muhtasari, Biblia inafundisha kwamba Mungu ndiye aliye mamlakani. Wakati huo huo, Yeye ametupa uhuru wa kumtii au kutomtii Yeye, na kuna mambo mengine ambayo Mungu hufanya tu kwa kujibu sala (Yakobo 4:2).

Mungu huwabariki watiifu, na ana subira kwa wale wasiomtii, hata kwa kiwango cha kuonekana kuwa mzembe. Ana mpango kwa maisha yetu, ambayo ni pamoja na furaha yetu na utukufu Wake katika dunia hii na katika ulimwengu ujao. Wale wanaomkubali Kristo kama Mwokozi wamekubali mpango wa Mungu (Yohana 14:6). Kuanzia hapo, ni hatua kwa hatua kufuata ubora wa Mungu kwa ajili yetu, kuomba kwa mapenzi Yake kutimizwa (Mathayo 6:10), na kuepuka ujia wa dhambi (Zaburi 32:1-11, 119:59; Waebrania 12:1-2).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je, Biblia inasema nini kuhusu majaliwa/hatima?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries