settings icon
share icon
Swali

Imani dhidi ya hofu — Biblia inasema nini?

Jibu


Imani na hofu haziwezi kuwepo pamoja. Imani inaelezewa katika Waebrania 11:1 kuwa "hakika ya yale ambayo hatuoni." Ni imani kamili kwamba Mungu anafanya kazi nyuma ya kila sehemu katika maisha yetu, hata wakati hakuna ushahidi wowote wa kuunga mkono ukweli huo. Kwa upande mwingine, hofu, alisema tu, ni kutoamini au imani dhaifu. Kama kutoamini kuna faida kubwa katika mawazo yetu, hofu inachukua hisia zetu. Uokoaji wetu kutoka kwa hofu na wasiwasi unategemea imani, ambayo ni kinyume kabisa cha kutoamini. Tunahitaji kuelewa kwamba imani siyo kitu ambacho tunaweza kuzalisha ndani yetu wenyewe. Imani ni kipawa (Waefeso 2:8-9) na uaminifu huelezwa kama matunda (au sifa) ambayo huzalishwa katika maisha yetu na Roho Mtakatifu (Wagalatia 5:22-23). Imani ya Mkristo ni uhakika wa ujasiri katika Mungu ambaye anatupenda sisi, ambaye anajua mawazo yetu na hujali mahitaji yetu ya kina. Imani hiyo inaendelea kukua tunaposoma Biblia na kujifunza sifa za tabia Yake ya kushangaza. Tunapojifunza zaidi juu ya Mungu, zaidi tunaweza kumwona Yeye akifanya kazi katika maisha yetu na imani yetu inakua imara.

Imani ya kukua ndio tunatamani kuwa nayo na ile ambayo Mungu anataka kuzalisha ndani yetu. Lakini jinsi gani, katika maisha ya kila siku, tunaweza kuendeleza imani ambayo inashinda hofu zetu? Biblia inasema, "Imani huja kwa kusikia, na kusikia kwa Neno la Mungu" (Warumi 10:17). Utafiti wa makini wa Neno la Mungu ni muhimu sana katika kuendeleza imani imara. Mungu anataka tumjue na kutegemea kabisa uongozi Wake katika maisha yetu. Ni kwa njia ya kusikia, kusoma na kutafakari katika Maandiko kwamba tunaanza kupata imani imara, yenye ujasiri ambayo inatenga wasiwasi na hofu. Kutumia muda katika maombi na ibada ya utulivu huendeleza uhusiano na Baba yetu wa mbinguni ambaye anatuona hata usiku wa giza. Katika Zaburi tunaona picha ya Daudi, ambaye, kama sisi, alipata wakati wa hofu. Zaburi 56:3 inafunua imani yake kwa maneno haya: "Siku ya hofu yangu nitakutumaini Wewe." Zaburi ya 119 imejazwa na mistari inayoelezea njia ambayo Daudi alithamini Neno la Mungu: "Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako" (mstari wa 10); "Natayatafakari mausia yako, nami nitaziangalia njia zako" (mstari wa 15); "Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi" (mstari wa 11). Haya ndiyo maneno yayofunua ambayo yanasema hekima kwetu leo.

Mungu ni mkarimu na mwenye ufahamu kuelekea udhaifu wetu, lakini anatutaka sisi kuendelea mbele katika imani, na Biblia iko wazi kwamba imani haiwezi kukomaa na kuimarika bila ya majaribio. Dhiki ni chombo cha Mungu chenye ufanisi zaidi kuendeleza imani imara. Mwelekeo huo unaonekana katika Maandiko. Mungu huchukua kila mmoja wetu kupitia hali ya kutisha, na tunapojifunza kutii Neno la Mungu na kuliruhusu lijaze mawazo yetu, tunapata kila jaribio linakuwa msingi kwa imani imara nay a kina zaidi. Inatupa uwezo huo wa kusema, "Yeye alinihimili katika siku za nyuma, Yeye atanibeba kupitia leo na atanitetea katika siku zijazo!" Mungu alifanya kazi hii katika maisha ya Daudi. Wakati Daudi alijitolea kupigana na Goliathi, alisema, "Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba, na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu" (1 Samweli 17:37). Daudi alimjua Mungu ambaye alikuwa alimhimili katika hali mbaya katika siku za nyuma. Alikuwa ameona na kupata nguvu na ulinzi wa Mungu katika maisha yake, na hili liliendelea ndani yake imani isiyo na hofu.

Neno la Mungu lina utajiri wa ahadi kwetu sisi kushikilia na kudai wenyewe. Tunapokabili shida ya kifedha, Wafilipi 4:19 inatuambia, "Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake, katika utukufu, ndani ya Kristo Yesu." Ikiwa tuna wasiwasi kuhusu uamuzi wa baadaye, Zaburi 32:8 inatukumbusha kwamba Mungu "nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea; nitakushauri, jicho langu likikutazama". Katika ugonjwa tunaweza kukumbuka kwamba Warumi 5:3-5 inasema, "Wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia; mkijua ya kuwa dhiki, kazi yake ni kuleta saburi; na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo; na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini; na tumaini halitahayarishi; kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi." Ikiwa mtu anageuka dhidi yetu, tunaweza kufarijiwa na maneno katika Warumi 8:31, "... Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu!" Katika maisha yote tutaendelea kukabiliana na majaribu mbalimbali ambayo yatatufanya tuogope, lakini Mungu anatuhakikishia kuwa tunaweza kujua amani ya utulivu kupitia kila hali: "Msijisumbue kwa neon lolote; bali katika kila neon kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na Amani ya Mungu, ipitayo akili zote, itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu"(Wafilipi 4:6-7).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Imani dhidi ya hofu — Biblia inasema nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries