Biblia inasema nini kuhusu kulipa ushuru?


Swali: "Biblia inasema nini kuhusu kulipa ushuru?"

Jibu:
Katika Mathayo 22: 17-21, Mafarisayo walimwuliza Yesu swali: "'Basi utuambie, waonaje? Ni halali kumpa Kaisari kodi,ama sivyo? Lakini Yesu, akiufahamu uovu wao,akasema,mbona mnanijaribu? Nionyesheni fedha ya kodi." Nao wakamleta dinari.Akawaambia, "Ni ya nani sanamu hii,na anwani hii?" Wakamwambia, "Kaisari." Akawaambia, "Mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na Mungu yaliyo ya Mungu." "Kwa makubaliano kamili, mtume Paulo alifundisha," Kwwa sababu hiyo tena mwalipa kodi, kwa kuwa wao ni wahudumu wa Mungu,wakidumu katika kazi iyo hiyo.Wapeni wote haki zao;mtu wa kodi,kodimtu wa ushuru,ushuru;astahiliyehofu,hofu;astahiliye heshima,heshima "(Warumi 13: 6-7).

Inaonekana kuna kiasi cha kutokuwa na mwisho cha aina za kodi ambazo wananchi na washiriki katika uchumi wa ndani na wa kimataifa wanatakiwa. Kodi hazipendekezwi, na wakati mwingine mashirika ya serikali yanayohusika na kukusanya kodi hizo hufikiriwa na chukizo, kama ni rushwa au la. Hii si kitu kipya. Watoza ushuru hawakufikiriwa muhimu katika nyakati za Biblia ata (Mathayo 11:19, 21: 31-32; Luka 3: 12-13).

Hata kama vile tunavyochukia kodi, kama vile mfumo wowote wa kodi unaweza kuwa rushwa na usio haki, kama tunavyoamini kuna vitu vyema zaidi pesa zetu zinaweza kuelekea — Biblia inaamuru, ndiyo, imetuamuru kulipa kodi zetu. Warumi 13: 1-7 inatia wazi kuwa tunapaswa kujiwasilisha kwa serikali. Tukio tu ambalo tunaruhusiwa kutotii serikali ni wakati inatuambia kufanya kitu Biblia inakataza. Biblia haizuii kulipa kodi. Kwa kweli, Biblia inatuhimiza kulipa kodi. Kwa hiyo, tunapaswa kujiwasilisha kwa Mungu na Neno Lake-na kulipa kodi zetu.

Kwa kawaida, kodi zina lengo la kuwezesha manufaa ya jamii. Kulingana na vipaumbele vya mtu, mapato ya kodi si mara zote hutumiwa kwa matumizi bora. Vikwazo vya mara kwa mara kulipa kodi ni kwamba pesa inatumiwa visivyo na serikali au hata kutumika kwa madhumuni mabaya na serikali. Hiyo, hata hivyo, sio wasiwasi wetu. Wakati Yesu akasema, "Mpe Kaisari ...," serikali ya Kirumi haikuwa serikali ya haki. Wakati Paulo alituagiza kulipa kodi, Nero, mmoja wa wafalme wa maovu wengi wa Roma katika historia, alikuwa mkuu wa serikali. Tunapaswa kulipa kodi zetu hata wakati serikali haiheshimu Mungu.

Sisi ni huru kuchukua kila punguzo la kodi ya kisheria inayopatikana. Hatupaswi kulipa kiasi cha juu cha kodi iwezekanavyo. Ikiwa serikali inakuwezesha kuvunja kodi, wewe ni huru kuichukua. Ikiwa kuna njia ya kisheria unaweza kukaa baadhi ya pesa yako bila ya kulipwa kodi, wewe ni huru ya kuihifadhi. Njia zisizo halali na / au zisizo za uaminifu za kuepuka kodi zinapaswa kukataliwa. Warumi 13: 2 inatukumbusha,"Hivyo amwasiye mwenye mamlka hushindana na agizo la Mungu;nao washindanao watajipatia hukumu''

Wakristo wanajua kwamba kila kitu ambacho tunacho hatimaye ni cha Mungu. Sisi ni watendaji na tunatakiwa kuwekeza fedha zetu na rasilimali nyingine katika vitu na thamani ya milele. Tunastahili kutoa huduma kwa familia zetu (1 Timotheo 5: 8) na kutoa kwa ukarimu (2 Wakorintho 9: 6-8). Pia ni hekima kuokoa (Mithali 6: 6-8) na kukubalika kabisa kutumia fedha juu yetu na kumshukuru Mungu kwa zawadi zake nzuri (Yakobo 1:17; Wakolosai 3:17). Kulipa kodi ni wajibu wa raia, na Wakristo wanaitwa kuwa wananchi wazuri. Lakini Wakristo hatimaye wananchi wa mbinguni (Wafilipi 3:20). Kupunguza mzigo wetu wa kodi katika maisha haya lazima iwe na lengo la kuwekeza katika ufalme wa Mungu kwa milele.

English


Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Biblia inasema nini kuhusu kulipa ushuru?