Pitanja o posljednjim vremenima


Što će se dogoditi prema proroštvima o posljednjim vremenima?

Koji su znaci posljednjih vremena?

Što je Uzeće crkve?

Što su Nevolje? Kako znamo da će Nevolje trajati sedam godina?

Kada će se Uzeće dogoditi u odnosu na uzeće nevolje?

Što je Drugi dolazak Isusa Krista?

Što je Milenijsko ili Tisućgodišnje kraljevstvo, i trebamo li ga shvatiti doslovno?

Tko su 144 000?

Što je grozota pustoši?

Što je Apokalipsa?

Što je bitka Armagedon?

Što je dan Gospodnji?

Po čemu se razlikuju uzeće crkve i Drugi dolazak?

Tko su četiri jahača Apokalipse?

Kako trebamo živjeti u svjetlu Kristova povratka?

Što je žig zvijeri (666)?

Što su sedam pečata i sedam truba u knjizi Otkrivenja?

Kako mogu razumjeti knjigu Otkrivenja?

Tko je antikrist?

Što je proročanstvo Maya za 2012. godinu?

Tko su dvadeset četiri (24) starješine iz Otkrivenja?

Što kaže Biblija o smaku svijeta?

Koja je uloga Izraela u posljednjim danima?

Tko je Lažni prorok posljednjih dana?

Što se događa na posljednjem sudu?

Jesu li se ispunili neki vidovi proroštva o posljednjim vremenima?

Što su Velike nevolje?

Islamski Antikrist? Hoće li Antikrist biti musliman?

Koje je vrijeme Jakovljeve nevolje?

Je li moguće znati kada se Isus vraća?

Kako mogu biti siguran da ću prilikom Uzeća Crkve biti uznesen?

Što je svadbena gozba Janjeta?

Koje su jakosti a koje slabosti gledištu prema kojem će Uzeće crkve biti usred Nevoljâ (midtribulacionizam)?

Tko će živjeti u Milenijskom kraljevstvu?

Je li ovaj papa, ili možda neki budući Papa, Antikrist?

Koje su jakosti a koje slabosti gledišta prema kojem će Uzeće crkve biti poslije Nevoljâ (posttribulacionizam)?

Koje su jakosti a koje slabosti gledištu prema kojem će Uzeće crkve biti prije Nevoljâ (pretribulationism)?

Što znači 12. poglavlje knjige Otkrivenja?

Hoće li nakon Uzeća postojati druga prilika za spasenje?

Što predstavlja sedam crkava u Otkrivenju?

Preživljavanje posljednjih vremena – što trebam znati o tome?

Što znači da će se Isus vratiti kao lopov u noći?

Što je Isus mislio kada je rekao: „Ovaj naraštaj neće proći?


Pitanja o posljednjim vremenima