Hoće li biti djelomičnog uzeća?Pitanje: Hoće li biti djelomičnog uzeća?

Odgovor:
Neki vjernici smatraju da će samo vjerni kršćani biti uzeti, dok će nevjerni kršćani ostati na zemlji da bi pretrpjeli nevolje. Problem je u tome što Biblija ne podržava takav koncept. Stihovi koji opisuju uzeće (1. Korinćanima 15,50-57; 1. Solunjanima 4,13-18) univerzalno se primjenjuju na sve kršćane, zrele i nezrele, vjerne i neposlušne. Stihovi poput Rimljanima 8,1 i 1. Solunjanima 5,9 nam govore da Bog ne izlijeva svoj gnjev na kršćane. Ne postoji biblijski dokaz za djelomično uzeće. Svaki će vjernik biti ponesen na nebo.

Isusova prispodoba o deset djevica u Mateju 25,1-13 za neke je „dokaz" djelomičnog uzeća. Međutim, pet djevica čije svjetiljke nisu imale ulja nisu simbolika vjernika koji su ostavljeni; već prikazuju nevjernike koji su ostavljeni. Ključ je u 12. stihu kada ženik kaže onima koji su ostavljeni: „Zaista, kažem vam, ne znam vas!" One koje Isus poznaje su vjernici u Njemu, bili budni ili ne. Bitan element u prispodobi je ulje u svjetiljkama – ulje je simbol Duha Svetoga. Oni u čijim srcima živi Duh Sveti bit će uzeti jer su doista kršćani. Oni koji ispovijedaju vjeru u Krista, ali koji ne posjeduju Njegov Duh, bit će ostavljeni.

Pouka za nas je da budemo spremni jer Krist ponovno dolazi po svoje, ali će doći kao „lopov" (1. Solunjanima 5,4) – iznenada, neočekivano i nenajavljeno. Samo oni čije svjetiljke (srca) sadrže ulje (Duha Svetog) bit će uzete. Ostali će, bez obzira na njihovo ispovijedanje, biti ostavljeni. Isus poznaje svoje, a kad nas pozove, mi ćemo se odazvati. Ostalima će reći: „Ne znam vas." Danas je dan spasenja (2. Korinćanima 6,2), a vi koji ne poznajete Krista, nemojte odgađati ni jedan trenutak.

English


Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Hoće li biti djelomičnog uzeća?