settings icon
share icon
Pitanje

Tko će živjeti u Milenijskom kraljevstvu?

Odgovor


U Milenijskom kraljevstvu na zemlji živjet će dvije različite skupine ljudi: oni koji će imati proslavljena tijela i oni čija su zemaljska tijela preživjela nevolje, tako da su ušli u Milenijsko kraljevstvo. One koji imaju proslavljena tijela čine Crkva, koja je proslavljena tijela primila prilikom Uzeća (1. Solunjanima 4:13-18; 1. Korinćanima 15:21-23, 51-53), te oni koji će uskrsnuti nakon što se Krist vrati na zemlju (Otkrivenje 20:4-6). Oni koji će imati zemaljska tijela mogu se podijeliti na dvije skupine: vjernici iz poganstva i vjernici Židovi (Izrael).

U Otkrivenju 19:11-16 čitamo o povratku Isusa Krista na zemlju, poznatom kao Njegov drugi dolazak. Uzeće (1. Solunjanima 4:13-18; 1. Korinćanima 15:51-53) je Kristovo pojavljivanje u zraku, a ne Njegov drugi dolazak. To spominjem kako bismo razlikovali između uzeća i Kristova drugog dolaska. U Otkrivenju 19-20 se ne spominje nikakvo uzeće. To znači da se time implicira da će sveti koji se nalaze na zemlji u vrijeme Kristova povratka i ostati na zemlji kako bi ušli u Milenijsko kraljevstvo u svojim prirodnim tijelima. U slučaju kada bi uzeće ili bilo kakav događaj prilikom kojega živi vjernik prima proslavljeno tijelo bilo uključeno u drugi Kristov dolazak na zemlju, očekivali bismo da bi se tako važan događaj spomenuo u Otkrivenju 19. Međutim, ne spominje se. Jedini događaj kada vjernici primaju proslavljena tijela nalazimo u Otkrivenju 20:4-6, gdje oni koji su postali vjernicima tijekom Nevolja i koji su ubijeni zbog svoje vjere uskršavaju. Također, neki vjeruju da će u isto vrijeme i sveti iz Staroga zavjeta uskrsnuti, te da će i oni primiti proslavljena tijela (vidi Daniel 12:2).

Matej 25:31-46 je još jedan odlomak koji treba razmotriti. Ovaj odlomak često se naziva razdvajanjem ili sudom ovaca i jaraca. Ovce i jarci su pravedni i nepravedni pogani. Krist će suditi nepravednim poganima (jarci), koji će potom biti bačeni u ognjeno jezero gdje će trpjeti vječnu kaznu (Matej 25:46). Dakle, ni jedan poganin koji je nevjernik neće preživjeti i ući u milenijsko kraljevstvo. Pravedni pogani (ovce) živjet će u milenijskom kraljevstvu. Oni će rađati djecu i napučit će zemlju. Međutim, neće samo oni imati djecu tijekom Milenijskog kraljevstva.

Imamo dojam da će se, prilikom Kristova povratka, sav Izrael pouzdati u Njega (Zaharija 12:10). To znači da ni oni neće primiti proslavljena tijela (koja su primili oni koji su bili uzneseni prije Nevolja i oni koji će biti uskrsnuti nakon njih). I oni će imati djecu tijekom Milenijskog kraljevstva.

Dakle, vjernici poganskog i židovskog porijekla i uskrsnuli/uzneseni vjernici (koji imaju uskrsla tijela) živjet će na zemlji. Naravno, treba istaknuti da vjernici u proslavljenim tijelima neće imati djecu. Nakon ovoga života više nema ženidbe (Matej 22:30).

Dijete rođeno tijekom Milenijskog kraljevstva bit će odgovorno da se pouzda u Krista baš kao što su to trebali učiniti svi ljudi iz prethodnih vremena (vjera u Krista od Njegova dolaska; vjera u Boga prije—Postanak 15:2-6; Habakuk 2:4; Rimljanima 3:20). Nažalost, neće se sva djeca rođena tijekom Milenijskog kraljevstva pouzdati u Krista. Oni koji to ne učine bit će zavedeni od Sotone da se pobune protiv Boga na kraju Milenijskog kraljevstva kada će Sotona biti pušten za kratko vrijeme (Otkrivenje 20:7-10).

Za daljnje proučavanje ove teme (tko će živjeti u Milenijskom kraljevstvu), pogledajte i ove odlomke: Izaija 2:2-4; Zaharija 14:8-21; Ezekiel 34:17-24; Daniel 7:13-14; Mihej 4:1-5.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Tko će živjeti u Milenijskom kraljevstvu?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries