settings icon
share icon
Pitanje

Preživljavanje posljednjih vremena – što trebam znati o tome?

Odgovor


Ljudi su često tjeskobni dok razmišljaju o budućnosti. Međutim, to je nepotrebno. Onima koji poznaju Boga misli o budućnosti donose čežnju i utjehu. Na primjer, Mudre izreke 31:25 opisuju ženu koja poznaje Boga i pouzdaje se u Njega riječima „smije (se) danu budućem.“

Dvije ključne misli koje trebamo imati na umu o budućnosti su, kao prvo, da je Bog suveren, što znači da ima kontrolu nad svime. On poznaje budućnost i u potpunosti kontrolira što će se dogoditi. Biblija kaže: „Sjetite se prošlosti pradavne: ja sam Bog, i nema drugoga; Bog, nitko mi sličan nije! Onaj sam koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što još se nije zbilo! Ja kažem: Odluka će se moja ispuniti, izvršit ću sve što mi je po volji. … Rekao sam – ispunit ću, naumio sam – izvršit ću“ (Izaija 46:9–11, naglasak dodan).

Drugo što trebamo upamtiti o budućnosti jest da Biblija ocrtava što će se dogoditi u „posljednjim vremenima“ ili „posljednjim danima“. Budući da je Biblija Božja objava čovječanstvu, te budući da Bog poznaje i kontrolira budućnost (kao što smo gore pročitali u Izaiji), to znači da možemo vjerovati onome što Biblija govori o budućim događajima. Vezano uz proroštva o budućnosti, Biblija kaže da „nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskoga htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga“ (2. Petrova 1:21). Tu istinu vidimo u činjenici da, za razliku od lažnih proročanstava koje nalazimo u drugim religijama ili u pojedincima kao što su Nostradamus, Biblija nikada nije pogriješila. Svaki put kada je Biblija predvidjela neki budući događaj, isti se dogodio točno onako kako ga je Pismo opisalo.

Kada razmišljamo o tome kako trebamo razumjeti i preživjeti posljednja vremena, trebamo odgovoriti na ova tri pitanja:
1. Kako bismo trebali protumačiti ono što Biblija kaže o budućnosti (biblijsko proroštvo)?
2. Što kaže Biblija da će se dogoditi u posljednjim vremenima?
3. Na koji način bi ono što Biblija kaže o budućnosti trebalo utjecati na način na koji živimo danas?

Kako tumačiti biblijsko proroštvo
Postoji nekoliko gledišta o tome kakve bi se metode trebale koristiti kada se tumače odlomci vezani uz posljednja vremena. Premda postoje dobri ljudi koji iznose različita gledišta, postoji dobar razlog zašto bi se biblijsko proroštvo trebalo tumačiti (1) doslovno, (2) imajući futurističko gledište i (3) na tkzv. „premilenijski“ način. Činjenica da postoji preko 300 proročanstava vezanih uz prvih Kristov dolazak, koja su se ispunila doslovno, ohrabruje nas da proročanstva tumačimo doslovno. Predviđanja vezana uz rođenje Mesije, njegov život, izdaju, smrt i uskrsnuće nisu se ispunila alegorijski niti duhovno. Isus se doslovno rodio u Betlehemu, činio je čudesa, izdao ga je bliski prijatelj za 30 srebrnjaka, proboli su mu ruke i noge, umro je zajedno s razbojnicima, bio ukopan u grobu bogataša i uskrsnuo je tri dana nakon svoje smrti. Svi ti detalji predviđeni su stotinama godina prije nego što se Isus rodio, a ispunjena su doslovno. Štoviše, premda se u raznim proroštvima koriste simboli (npr., zmajevi, konjanici), svi oni prikazuju doslovna bića ili događaje, baš kao što se i o Isusu govori kao o lavu i janjetu.

Što se tiče futurističkog gledišta, Biblija jasno kaže da proročke knjige poput Daniela i Otkrivenja ne sadrže samo zapise povijesnih događaja, nego i predviđanja budućih događaja. Nakon što je Ivan iznio poruke crkvama njegova vremena, primio je vizije o onome što će se događati u posljednjim vremenima. Ivanu je rečeno: „Uziđi ovamo da ti pokažem što se ima dogoditi poslije ovoga“ (Otkrivenje 4:1, naglasak dodan).

Još snažniji argument u prilog futurističkom gledištu možda nalazimo u obećanjima koja je Bog dao Abrahamu (v. Postanak 12 & 15) vezano uz zemlju Izrael. Budući da je Božji savez s Abrahamom bio bezuvjetan, a Njegova obećanja Abrahamovim potomcima se još uvijek nisu ispunila, obećanja Izraelu u vidu futurističkoga gledišta čine se opravdanima.

Na kraju, u pogledu proročanstava tumačenih na „premilenijski“ način, to znači da, kao prvo, crkva će biti Uzeta, nakon čega će svijet doživjeti sedmogodišnje razdoblje Nevoljâ, a zatim će se Isus Krist vratiti kako bi vladao nad zemljom tijekom 1000 godina (Otkrivenje 20).

Međutim, što kaže Biblija da će se dogoditi prije toga?

Što kaže Biblija da će se dogoditi u posljednjim vremenima?
Nažalost, Biblija predviđa spiralu prema gorem u vidu katastrofa, ljudskoga grijeha i vjerskog otpada prije Kristova povratka. Pavao piše: „Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati teška vremena. … dok će zli ljudi i varalice, ujedno zavodnici i zavedeni, napredovati iz zla u gore“ (2. Timoteju 3:1, 13). Svijet će nastaviti odbacivati Boga, Njegovu Riječ i Njegov narod.

Jednoga dana u budućnosti – dana koji nitko ne zna – Bog će okončati razdoblje Crkve koje je počelo u prvom stoljeću na dan Pedesetnice (vidi Djela 2) događajem koji se zove Uzeće. U to vrijeme, Bog će uzeti sve koji vjeruju u Krista sa zemlje u pripremi za njegove posljednje osude. O Uzeću, Pavao piše: „Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će i Bog one koji su umrli ujedinjeni s Isusom dovesti s njim. Ovo vam velimo poučeni od Gospodina: mi živi, mi preostali za dolazak Gospodnji, sigurno nećemo preteći umrlih, jer će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arhanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba, i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Stoga, tješite jedan drugoga tim riječima!“ (1. Solunjanima 4:14–18).

Slabljenje mira i povećanje meteža koji prethodi Uzeću dosegnut će epske proporcije kada veliko mnoštvo ljudi nestane sa zemlje. Takav događaj prouzročit će paniku i zahtijevat će snažnoga vođu koji će dati odgovore na sve probleme ovoga svijeta. Priprema za ovoga vođu traje već neko vrijeme, kao što je istaknuo povjesničar Arnold Toynbee, „time što je čovječanstvo bilo primoravano da smišlja sve smrtonosnija oružja, a u isto vrijeme se svijet učinio sve više međuovisnim ekonomski, tehnologija je čovječanstvo dovela do takve razine opasnosti da smo zreli da proglasimo božanstvom bilo kojega novog Cara koji bi mogao uspjeti da svijetu ponudi jedinstvo i mir.“ Iz obnovljenog Rimskog Carstva, koje će biti organizirano u vidu deset europskih izbornih jedinica (v. Daniel 7:24; Otkrivenje 13:1), Antikrist će se podići i sklopiti savez s nacijom Izrael, čime će službeno početi Božje sedmogodišnje odbrojavanje do drugog Kristovog dolaska (v. Daniel 9:27).

Tijekom tri i pol godine, Antikrist će vladati nad zemljom i obećavati mir, ali bit će to lažni mir koji će uhvatiti u klopku stanovništvo zemlje. Biblija kaže: „Dok ljudi budu govorili: 'Mir i sigurnost', baš tada će se iznenada na njih oboriti propast kao porođajna bol na trudnu ženu, i nipošto joj neće umaći“ (1. Solunjanima 5:3). Ratovi, potresi i gladi će eskalirati (v. Matej 24:7) dok kraja Antikristove 3,5 godišnje vladavine, kada će on ući u ponovno izgrađeni hram u Jeruzalemu i proglasiti sebe Bogom i zahtijevati štovanje (vidi 2. Solunjanima 2:4; Matej 24:15). U tome će trenutku pravi Bog odgovoriti na njegov izazov. Sljedeće 3,5 godine događat će se Velike nevolje, kakvih nije bilo nikada prije. Isus je prorekao: „Jer će tada biti tolika nevolja kakve nije bilo od postanka svijeta do sada, niti će je biti. I kad se ne bi skratili ti dani, nitko se ne bi spasio. Ali radi izabranika ti će se dani skratiti“ (Matej 24:21–22).

Tijekom Velikih nevolja dogodit će se neviđeni gubitak života i uništenje zemlje. Također, veliki broj ljudi doći će vjeri u Krista, ali mnogi će to učiniti po cijenu svoga života. Bog će još uvijek imati kontrolu dok bude okupljao nevjerničke vojske svijeta kako bi ih osudio. Ovaj događaj je prorok Joel opisao riječima: „Sakupit ću sve narode i povesti ih u dolinu Jošafat. Ondje ću im suditi“ (Joel 3:2). Ivan ovako opisuje tu bitku: „Uto opazih gdje iz usta Zmaja (Sotona), iz usta Zvijeri (Antikrist) i iz usta lažnog Proroka izlaze tri nečista duha kao žabe. To su, uistinu, proročki duhovi koji proizvode znakove i koji odlaze kraljevima cijeloga svijeta da ih skupe za rat velikoga Dana Boga, Svemogućega … Skupiše ih na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon ” (Otkrivenje 16:13–16).

U tome trenutku, Isus Mesija će se vratiti, uništiti Njegovu vojsku i ponovno prisvojiti svijet, koji mu zakonito pripada. „Zatim opazih otvoreno nebo, i pojavi se bijel konj. Jahač na njemu zove se Vjerni i Istiniti; on sudi i vojuje pravedno. Oči su mu plamen ognjeni; na glavi mu mnoge krune. On nosi napisano ime koje nitko ne zna osim njega. Obučen je u ogrtač umočen u krv, a njegovo ime glasi: Riječ Božja. Pratile ga nebeske vojske na bijelim konjima, obučene u bijel, čist lan. Iz njegovih usta izlazi oštar mač da njime pobije pogane. On će nad njima vladati željeznim žezlom. On gazi tijesak vina uskipjelog gnjeva Boga Svemogućega. A na svom ogrtaču – na boku – nosi napisano ime: KRALJ KRALJEVA I GOSPODAR GOSPODARA. Tada opazih jednog anđela gdje, stojeći na suncu, viče jakim glasom svim pticama što lete u najvišem dijelu neba: 'Dođite, skupite se na veliku gozbu Božju, da jedete meso od kraljeva, meso od vojskovođa, meso od mogućnika, meso od konja i njihovih jahača, meso od svih ljudi, slobodnih i robova, malih i velikih! Zatim opazih Zvijer s kraljevima zemlje i njihove vojske skupljene da zametnu rat protiv onog koji jaše na konju i protiv njegove vojske. Ali Zvijer bi uhvaćena zajedno s lažnim Prorokom koji je u službi Zvijeri činio znakove i njima zaveo one koji su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Oboje su živi bačeni u ognjeno jezero koje gori sumporom. A ostali su ubijeni mačem što izlazi iz usta jahača na konju; sve se ptice nasitiše njihova mesa.” (Otkrivenje 19:11–21).

Nakon što Krist porazi sve vojske sakupljene u dolini Harmagedon, vladat će sa svojim svetima tisuću godina i potpuno će vratiti Izrael u njegovu zemlju. Na kraju tisuću godina, konačni sud nad nacijama i svim preostalim čovječanstvom će uslijediti, iza čega dolazi vječno stanje koje će ljudi provesti s Bogom ili odvojeni od Njega (v. Otkrivenje 20-21).

Gornji događaji nisu puke špekulacije ili mogućnosti – oni će se upravo tako odviti u budućnosti. Kao što su se sva biblijska proroštva o Kristovu prvom dolasku obistinila, tako će se obistiniti i proroštva o Njegovom drugom dolasku.

Kakav utjecaj bi ova proroštva trebala imati na nas, budući da su istinita? Petar je postavio to pitanje: „Budući da će se ovo sve tako raspasti, kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću dok očekujete dolazak dana Božjega, dolazak kojim će se nebesa u plamenu raspasti, a počela u ognju rastopiti!“ (2. Petrova 3:11–12).

Utjecaj biblijskih proročanstava na nas danas
Postoje četiri prikladna odaziva na biblijska proročanstva. Prvi je poslušnost, o čemu Petar govori u gore navedenim stihovima. Isus je opetovano govorio da treba biti spreman za Njegov dolazak, koji bi se mogao dogoditi svaki čas (v. Marko 13:33-37), te da trebamo živjeti tako da se nećemo posramiti našeg ponašanja.

Drugi odaziv je štovanje. Bog nam je dao način na koji možemo izbjeći ove sudove posljednjih vremena – Njegov besplatan dar spasenja koji nudi kroz Isusa. Moramo biti sigurni da smo primili Njegovo spasenje i da živimo pred Njim u zahvalnosti. Naše štovanje na zemlji jednoga dana će postati štovanje na nebu: „Pjevali su novu pjesmu: 'Kadar si da uzmeš knjigu i da otvoriš njezine pečate, jer si bio zaklan i svojom krvi iskupio Bogu ljude od svakog plemena, jezika, puka i naroda’“ (Otkrivenje 5:9).

Treći odaziv je naviještanje. Poruka o Božjem spasenju i istina o Njegovu drugom dolasku treba se naviještati svima, a posebno onima koji ne vjeruju. Moramo svima pružiti priliku da se okrenu Bogu i budu spašeni od Njegova gnjeva koji dolazi. Otkrivenje 22:10 kaže: „Još mi reče: 'Ne čuvaj u tajnosti proročanske riječi ove knjige, jer je određeno vrijeme blizu.'“

Posljednji odaziv Božjoj proročkoj riječi je služenje. Svi bi vjernici trebali biti marljivi u pogledu izvršavanja Božje volje i vršenja dobrih djela. Dio Kristove osude ticat će se djela koja su činili vjernici. Ona neće odlučiti hoće li Krist nekoga prihvatiti u nebo, ali će pokazati što je vjernik činio s darovima koje je Bog dao. Pavao o toj osudi kaže: „Jer nam se svima treba pojaviti pred sudom Kristovim, da svaki primi što je zaslužio: nagradu ili kaznu, već prema tome što je za zemaljskoga života činio.“ (2. Korinćanima 5:10).

Na kraju, Bog je suveren nad svim događajima i ljudima na svijetu. On ima potpunu kontrolu nad svime, te će okončati sve što je započeo. Jedna stara kršćanska pjesma opisala je to ovako: „Sva je Božja tvorevina … rukom Jednoga stvorena … Sotona i spasenje … istom naredbom.”

Ispunjeno proroštvo jedan je dokaz da je Biblija nadnaravna knjiga. Na tisuće starozavjetnih proročanstava već su ispunjena, a razumno je zaključiti da će se ispuniti i ono što piše o posljednjim vremenima. Oni koji poznaju Isusa i koji su se pouzdali u Njega kao Gospodina i Spasitelja Njegov će dolazak doživjeti kao blagoslovljenu nadu (v. Titu 2:13). Međutim, oni koji su odbacili Krista, doživjet će ga kao sveti teror (v. 2. Solunjanima 1:8). Na kraju, bitno je ovo: kako bismo preživjeli posljednja vremena, moramo biti sigurni da vjerujemo u Krista: „Jer nas Bog nije odredio za svoju srdžbu, već za postignuće spasenja po našem Gospodinu Isusu Kristu“ (1. Solunjanima 5:9).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Preživljavanje posljednjih vremena – što trebam znati o tome?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries