settings icon
share icon
Pitanje

Što je Drugi dolazak Isusa Krista?

Odgovor


Drugi dolazak Isusa Krista je nada vjernika da Bog ima sve pod nadzorom, te da je vjeran obećanjima i proročanstvima koja je dao u svojoj Riječi. Prilikom svoga prvog dolaska, Isus Krist je došao kao djetešce u betlehemskoj štalici, baš kao što je prorokovano. Isus je svojim rođenjem, životom, službom, smrću i uskrsnućem ispunio mnoga proroštva o Mesiji. Pa ipak, postoje neka proroštva o Mesiji koja Isus, za sada, još uvijek nije ispunio. Drugi Kristov dolazak bit će Kristov povratak s namjerom da ispuni ta preostala proroštva. Tijekom svoga prvog dolaska, Isus je bio Sluga patnik. U vrijeme svoga Drugog dolaska, Isus će biti Kralj osvajač. Prilikom svoga prvog dolaska, Isus je došao u najponiznijim okolnostima. Tijekom svoga drugog dolaska, Isus će doći zajedno s nebeskim vojskama.

Starozavjetni proroci nisu razlikovali između ova dva dolaska. To možemo vidjeti u biblijskim odlomcima kao što su Izaija 7,14; 9,6-7 i Zaharija 14,4. Kao posljedica proročanstava za koje se činilo da govore o dva pojedinca, mnogi židovski teolozi vjerovali su da će postojati jedan Mesija patnik i jedan Mesija osvajač. Međutim, nisu shvatili da će jedan te isti Mesija ispuniti obje ove uloge. Isus je svojim prvim dolaskom ispunio ulogu Sluge patnika (Izaija 53). Isus će o svome Drugom dolasku ispuniti ulogu izbavitelja Izraela i Kralja. Zaharija 12,10 i Otkrivenje 1,7, opisujući Drugi dolazak, gledaju natrag na to kako su Isusa proboli. Izrael, kao i cijeli svijet, tugovat će što Mesiju nisu prihvatili kada je došao prvi put.

Nakon što je Isus uzišao na nebo, anđeli su obznanili apostolima: „Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo.“ (Djela 1,11). Zaharija 14,4 kao mjesto Drugog dolaska označuje Maslinsku goru. Matej 24,30 obznanjuje: „Tada će se ukazati na nebesima znak – Sin Čovječji; tada će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.“ Titu 2,13 opisuje Drugi dolazak kao „pojavu sjaja“.

Drugi dolazak veoma detaljno se opisuje u Otkrivenju 19,11-16: „Zatim opazih otvoreno nebo, i pojavi se bijel konj. Jahač na njemu zove se Vjerni i Istiniti; on sudi i vojuje pravedno. Oči su mu plamen ognjeni; na glavi mu mnoge krune. On nosi napisano ime koje nitko ne zna osim njega. Obučen je u ogrtač umočen u krv, a njegovo ime glasi: Riječ Božja. Pratile ga nebeske vojske na bijelim konjima, obučene u bijel, čist lan. Iz njegovih usta izlazi oštar mač da njime pobije pogane. On će nad njima vladati željeznim žezlom. On gazi tijesak vina uskipjelog gnjeva Boga, Svemogućega. A na svom ogrtaču – na boku – nosi napisano ime: 'Kralj kraljeva' i 'Gospodar gospodara'.“

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što je Drugi dolazak Isusa Krista?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries