Otázky o Cirkvi


Čo je to cirkev?

Čo je cieľom cirkvi?

Prečo je dôležitá Večera Pánova/kresťanské spoločenstvo?

Aký dôležitý je kresťanský krst?

Môžu byť ženy pastorky / kazateľky? Čo hovorí Biblia o ženách v službe?

Prečo je dôležité chodiť do cirkvi?

Či majú kresťania svätiť Šabbát?

Prečo máme veriť v organizované náboženstvo?

Čo je to biblické oddeleni?

Čo hovorí Biblia o cirkevnej disciplíne/exkomunikáciie?

Čo hovorí Biblia o forme cirkevného zriadenia?

Čo hovorí Biblia o raste cirkvi?

Prečo existuje tak veľa kresťanských denominácií?

Prečo existuje toľko rôznych interpretácií kresťanstva?

Prečo je tak veľa evanjelikálnych kresťanských vodcov zapletených do afér?

Aké sú dejiny kresťanstva?

Čo výraz „muž jednej ženy“ v 1. Timoteovi 3:2 znamená? Môže rozvedený človek slúžiť ako pastor, starší, alebo diakon?

Čo je správny spôsob krstu?

Vyžaduje Boh dodržiavanie soboty od kresťanov?

Aký je rozdiel medzi univerzálnou a miestnou cirkvou/zborom?


Otázky o Cirkvi