settings icon
share icon
Otázka

Čo je cieľom cirkvi?

Odpoveď


Skutky 2:42 môžeme chápať ako vyjadrenie cieľu cirkvi: „Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.“ Takže, podľa Písma cieľ/aktivita cirkvi by mala byť: (1) učenie biblickej doktríny, (2) zaobstaranie miesta pre spoločenstvo veriacich, (3) praktizovanie Večere Pánovej a (4) modlitby.

Cirkev by mala učiť biblické doktríny tak, aby sme mohli byť upevnení v našej viere. Efezským 4:14 nám hovorí: „aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu.“ Cirkev má byť miestom spoločenstva, kde sa kresťania môžu venovať jedni druhým a rešpektovať sa navzájom (Rimanom 12:10), aby sa poúčali navzájom (Rimanom 15:14), aby boli láskaví a mali súcit jeden pre druhého (Efezským 4:32), aby povzbudzovali jeden druhého (1 Tesalonickým 5:11), a čo je najdôležitejšie, aby sa milovali navzájom (1 Jána 3:11).

Cirkev by mala byť miestom, kde sa posluhuje Večera Pánova, ako pamiatka na Kristovu smrť a preliatu krv pre nás (1 Korinťanom 11:23-26). Koncept „lámania chleba“ (Skutky 2:42) v sebe obsahuje myšlienku spoločného pokrmu. Toto je ešte jeden spôsob, ako cirkev podporuje spoločenstvo. Konečný cieľ cirkvi podľa Skutkov 2:42 je modlitba. Cirkev by mala byť miestom, kde sa podporuje modlitba, učí o modlitbe a praktikuje modlitba. Filipským 4:6-7 nás povzbudzuje: „O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

Iné „poslanie“, ktoré je zverené cirkvi, je šírenie evanjelia spasenia skrze Ježiša Krista (Matúš 28:18-20; Skutky 1:8). Cirkev je pozvaná, aby bola verná, a aby objavovala evanjelium skrze slovo a skutky. Cirkev by mala byť „majákom“ v spoločnosti – aby usmerňovala ľudí k nášmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Cirkev má šíriť evanjelium a pripravuje svojich členov, aby hlásali evanjelium (1 Petrovi 3:15).

Jeden z posledných cieľov cirkvi je zapísaný u Jakuba 1:27: „Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.“ Cirkev sa má starať a slúžiť tým, ktorí majú za tým potrebu. Toto zahŕňa nie iba šírenie evanjelia, ale aj starostlivosť o fyzické potreby (jedlo, oblečenie, strecha nad hlavou), ako nevyhnutné a primerané. Cirkev má tiež vyučovať veriacich v Kristovi, ako majú prekonávať hriech a zostať čistými a svetom nepoškvrnenými. Toto sa môže dosiahnuť hore spomenutými princípmi – biblické vyučovanie a kresťanské spoločenstvo.

Takže, po všetkom, čo sme spomenuli, čo je teda cieľom cirkvi? Páči sa mi ilustrácia v 1 Korinťanom 12:12-27. Cirkev je Božie „telo“ – my sme ruky, ústa a nohy v tomto svete. My máme činiť veci, ktoré by Kristus činil, keby bol tu na zemi fyzický prítomný. Cirkev má byť „kresťanská“ – „Kristu-podobná“ a Krista nasledujúca.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je cieľom cirkvi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries